Translate

Zoeken in deze blog

vrijdag 5 november 2021

Is Heineken 010 of 020?

Heineken NV is een Nederlandse multinational in de bier- en drankensector en is actief in ruim 190 landen (er zijn 195 landen op aarde). Heineken NV bezit 300 biermerken, met een totaal biervolume van meer dan 218 miljoen hectoliter (2017) behoort Heineken tot de grootste brouwerijen van de wereld, na het Belgische Anheuser-Busch InBev. Daarnaast is Heineken de grootste ciderproducent ter wereld. De productie vindt plaats in meer dan 140 brouwerijen in 71 landen. Daarnaast opereert Heineken via exportactiviteiten en licentiepartners. Ruim de helft van de afzet vindt plaats in Europa. Heineken had rond 2017 ongeveer 80.000 werknemers in dienst.[1] (https://nl.wikipedia.org/wiki/Heineken_(brouwerij))

De vraag die ik had was of Heineken 010 of 020 zou zijn. 

Lief en leed deelden ze in de achttiende en negentiende eeuw. Lief en leed delen ze nu opnieuw. Heineken en Rotterdam. Regiodirecteur Nick Driessen (30) van vaderlands bekendste brouwerij: “Waar we kunnen helpen, helpen we. We zitten in hetzelfde schuitje. Als de horeca niet verkoopt, verkopen wij ook niet.” Heineken en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze delen de grootste kroeg van Nederland, De Vrienden van Amstel Live in Ahoy, ze delen dezelfde spirit, ze delen een verleden. Die geschiedenis voert in elk geval terug naar 1873, naar de bouw van de Crooswijkse bierkathedraal. Deze brouwerij gold destijds als innovatief en hoogwaardig. In de jaren 20 werd architect Willem Kromhout gevraagd een kantoorgebouw, graansilo en ziederij te ontwerpen op het brouwerijterrein van Heineken. Van het gehele complex is anno 2020 alleen nog het kantoorgebouw, het Heineken Gebouw in de volksmond, over. Het monumentale Heineken Gebouw is sinds 1996 in handen van Stadsherstel Historisch Rotterdam.  Heineken is terug in de binnenstad, op de plek waar ooit de band met de Maasstad is begonnen. Het team Zuid-Holland zetelt sinds begin dit jaar in het Heineken Gebouw. “Onze ziel ligt in dit pand. Het is híer ooit ontstaan. In Rotterdam is Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij opgericht. De Crooswijkse bierkathedraal is internationaal van grote betekenis geweest. Dit pand ademt historie,” vindt Nick Driessen, als regiodirecteur verantwoordelijk voor Zuid-Holland. “Omdat het een rijksmonument is, mag er niet aan gesleuteld of vertimmerd worden. Dubbelglas hebben we daarom niet in ons kantoor. Ach, dit is zo’n inspirerende plek, zoveel inspirerender dan een kantoor op een industrieterrein. Brouwerij Noordt, waarmee Heineken in 2020 een intensieve samenwerking is aangegaan, ligt om de hoek. We zijn weer onderdeel van de stad. Mensen vertellen ons de leukste verhalen. Over hun (groot-)ouders die ooit op deze plek hebben gewerkt.” Nick Driessen kan bogen op een aardige loopbaan binnen het concern. Hij was voor Heineken onder meer actief in Mexico. In maart – vlak voor de lockdown –  ging hij een nieuw avontuur aan als regiodirecteur Zuid-Holland met Rotterdam als standplaats. Met als doel ‘deze stad nog groener te maken dan dat ‘ie al is’. Met cijfers wil hij niet strooien want niet chique richting de concurrentie. Maar Heineken is in de Rotterdamse horeca marktleider, Amstel en Brand meegerekend. “Als je in Rotterdam een pilsje bestelt, krijg je in de meeste gevallen Heineken.” (https://smaakmag.nl/nick-driessen-deze-crisis-legt-de-sociaal-maatschappelijke-rol-van-de-horeca-bloot/)

Heineken Rotterdam was een bierbrouwerij uit Rotterdam (Nederland). ... Heineken brouwde zijn bier ook jaren lang in Rotterdam. Het Heineken bier werd in de havenstad gebrouwen totdat de brouwerij in 1974 werd gesloten. In 1873 werd begonnen met de bouw van de Heineken Brouwerij in Rotterdam op de hoek van de Crooswijkse singel en de linker Rottekade. In de jaren daarna werd het brouwerij complex flink uitgebreid. Toen er in de jaren 70 van de twintigse eeuw geen ruimte meer was voor uitbreiding, werd de brouwerij in 1974 uiteindelijk gesloten. Ter vervanging van de activiteiten in Rotterdam werd de Heineken brouwerij in Zoeterwoude geopend die tot op de dag van vandaag verantwoordelijk is voor de productie van het meeste Heineken bier in Nederland. In 2019 ontwikkelde Stadsherstel met Heineken Nederland en Mars Interieurarchitecten het plan voor ‘Heineken’s Beerlab’. De naam is een verwijzing naar het vroegere Heineken laboratorium dat hier zat. Het plan bestaat uit een Heineken Rotterdam Museum, een vergadercentrum en een grand café. De toegang tot het grand café komt aan de kopse kant van de gevel: precies op de plek waar Willem Kromhout in 1930 het café en de ontvangstruimte had ontworpen. In 2021 wordt de eerste fase van het plan (het vergadercentrum) geopend. (https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zuid-holland/rotterdam/heineken-rotterdam)

De Heineken Brouwerij die van 1873 tot 1974 in Rotterdam was gevestigd is grotendeels gesloopt. Maar het kantoorgebouw van Heineken aan de Crooswijksesingel uit 1932 bestaat nog steeds. Het ontwerp van architect Willem Kromhout Czn. is sinds 1996 een rijksmonument. Stadsherstel Historisch Rotterdam kocht in 1998 het kantoorgebouw van Heineken. Samen met Heineken Nederland gaan ze vanaf 2021 in het gebouw ‘Heineken’s Beerlab’ openen. (https://nieuws.top010.nl/heineken-brouwerij-rotterdam.htm)

In Amsterdam staat de Heineken Experience:

The Heineken Experience is a brand experience within Heineken's oldest brewery, in the heart of Amsterdam. In 1988 the former brewery closed down, because we got too big for our boots. Today, the historical building serves as a venue where you can learn all about Heineken heritage, the brewing process, our sometimes crazy innovations ... (https://www.heinekenexperience.com/en/)

Maar in Rotterdam zit ook Heineken:

Heinekengebouw Crooswijksesingel 50, Oud-Crooswijk / Oude Noorden In 1863 kocht G.A. Heineken de grootste brouwerij van Amsterdam genaamd ‘De Hooiberg’ uit 1592. De zaken gingen voorspoedig en in 1873 werd besloten een tweede vestiging te bouwen in Rotterdam. De gezamenlijke belangen van de twee vestigingen werden, met medewerking van de Rotterdamse Handelsvereniging van Lodewijk Pincoffs (waarbij een obligatielening werd uitgeschreven), op 11 januari 1873 ondergebracht in Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij NV. In Rotterdam werd gekozen voor de hoek Crooswijksesingel /Linker Rottekade vanwege de goede aan- en afvoermogelijkheden via de Rotte, maar ook vanwege het flinke aantal waterbronnen dat zich hier bevond. In eerste instantie werd de brouwerij met fabriek gebouwd. In 1882 wordt het eerste kantoorgebouw voor Heineken gebouwd met uitbreidingen in 1895 en 1906. Mede door de snelle bevolkingsgroei van Rotterdam groeit ook de fabriek steeds hard mee. Vanaf 1922 wordt architect Kromhout ingeschakeld door Heineken voor de verdere uitbreiding en modernisering van de brouwerij en bovendien te zorgen voor meer samenhang en monumentaliteit. Aan de hand van Kromhout ontstonden langs de Rotte een kolentransporteur, een graansilo en een ziederijgebouw onderling verbonden met een loopbrug. In 1932 kwam daar nog het door Kromhout ontworpen kantoorgebouw aan de Crooswijksesingel bij, dat aansloot op de eerdere kantoorgebouwen uit 1882, 1895 en 1906, ontworpen door andere architecten. Zo ontstond er een prachtig ensemble van beeldbepalende gebouwen op de hoek van de Rotte en de Crooswijksesingel die de diverse losse fabrieksgebouwen van de brouwerij op het achterterrein uit het zicht onttrokken. Het bier werd vanuit Rotterdam naar alle windstreken geëxporteerd en hiermee werd de basis gelegd voor de reputatie van Heineken als wereldmerk. In 1968 werd de brouwerij naar een modern fabriekscomplex in Zoeterwoude verplaatst. In de jaren zeventig is het oude brouwerijcomplex gesloopt ten behoeve van een nieuwe stadswijk. Helaas zijn ook de prachtige gebouwen langs de Rotte gesloopt, waaronder het Ziederijgebouw waar de brouwketels stonden, een van de meest bewonderde creaties van Kromhout. Het prachtige kantoorgebouw aan de Crooswijksesingel is dit gelukkig bespaard gebleven. Het betreft een L-vormig kantoorgebouw van vier bouwlagen, een kelder en een kubisch vormgegeven torenachtig hoekdeel van vijf bouwlagen waarin zich de representatieve hoofdingang tot het gebouw bevindt in de zijgevel van het pand. Tot eind jaren negentig heeft Heineken hier kantoor gehouden tot dat het regiokantoor bij het distributiecentrum op het bedrijventerrein Rotterdam Noord-West werd gevoegd. Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft het rijksmonument toen kunnen kopen van Heineken. In 1999 heeft Stadsherstel een grondige restauratie laten uitvoeren waarna het is opgeleverd als kantoorgebouw voor diverse huurders. De prachtige historie van het gebouw en de fraaie architectuur spreekt vijftien jaar later gelukkig nog steeds veel ondernemers aan als het gaat om hun huisvestingsvraag. In 2015 is het boek ‘Het groene hart’ uitgebracht, waarin de geschiedenis van en herinneringen aan de Heineken brouwerij in Crooswijk worden beschreven. Zie ook: heinekengebouw.nl. (https://stadsherstel-rotterdam.nl/monumenten/heinekengebouw/)

De geschiedenis van Heineken in Rotterdam begint op 4 januari 1873 als Heineken’s Bierbrouwerij N.V. wordt opgericht door Gerard Heineken. Deze ondernemer heeft al sinds 1863 een goed lopende brouwerij in Amsterdam heeft. Mede aandeelhouder wordt de Rotterdammer Willem Baartz die eigenaar is van brouwerij d’ Oranjeboom. Heineken vraagt Baartz samen te werken om in Rotterdam het nieuwe populaire Beiersbier te gaan produceren, met name voor de export. Het Duitse ondergistende bier is zeer kapitaalintensief om te brouwen door investeringen koel- en ijsinstallaties. Baartz had zelf nog niet de middelen om dit te produceren. Rond 1885 komt de samenwerking onder druk als Baartz het Beiersebier in de nieuwe Oranjeboom brouwerij op Feijenoord wil gaan brouwen. In Amsterdam was Heineken al volledig over op het Beierse bier. Hiervoor had hij de Duitse brouwer Wilhelm Feltmann aangenomen, die in Rotterdam mededirecteur werd. Voor de bouw van de Heineken brouwerij wordt grasland gekocht aan de Rotte aan de rand van Rotterdam. De natuurlijke waterbronnen op het terrein vormen de basis voor het bier. Het ontwerp van de fabriek is van de Rotterdamse architect A.W. van Dam. Op 13 juni 1874 wordt een brouwerijgebouw en een opslaggebouw opgeleverd.  In 1882 wordt eindelijk ook een kantoorgebouw neergezet. Het brouwerijcomplex wordt in de jaren daarna steeds weer verbouwd en uitgebreid. Vanaf 1922 wordt architect Willem Kromhout benaderd om de brouwerij flink te moderniseren. Hiernaast moet de fabriek qua uiterlijk passen bij de gebouwde omgeving van de wijk Crooswijk waar de fabriek inmiddels middenin is komen te liggen. In de periode 1922 – 1932 worden er vier grote bouwwerken op het Heinekenterrein gerealiseerd welke zijn ontworpen door architect Willem Kromhout Czn. De eerste twee ontwerpen zijn een graansilo (1922) en de indrukwekkende kolen transportbrug (1923) die met het oog op het steeds drukkere verkeer over de Linker Rottekade was aangebracht. De kolen voor de stookketels werden per schip aangevoerd. Het Brouwershuis ofwel ziederijgebouw werd in december 1924 gerealiseerd. In het 25 meter hoge en 30 meter lange gebouw aan de Rotte werd het bier gebrouwen. Het was de schatkamer van de fabriek. In de ziederijzaal die zich over het hele pand uitstrekte stonden 10 koperen gist kuipen van de firma Goeggl uit München. De Ziederij was indertijd ook een toeristische attractie. Publiek kwam van heinde en verre om het bierproces van dichtbij te bekijken. Nadat de Heinekenfabriek in 1974 deuren sloot is ook het ziederijgebouw afgebroken. Maar het karakteristieke gebouw werd in 1980 deels teruggebouwd als kantoorgebouw voor aannemingsmaatschappij Dura. In 1930 kreeg Kromhout zijn laatste opdracht van Heineken, dit keer voor het ontwerpen van een nieuw kantoorpand op de hoek van het terrein aan de Crooswijksesingel.      Het kantoor van Heineken is ontworpen in een verzakelijkte expressionistische stijl. Het gebouw bestaat uit een lange rechthoekige vleugel van vier bouwlagen en een kelderverdieping. Het torenachtige hoekdeel van vijf bouwlagen is kubisch vormgegeven. Hier bevindt zich ook de representatieve hoofdingang en de kamers waar de directie was gehuisvest. Het beeldhouwwerk aan de gevel brengt verschillende aspecten van het bierbrouwen in beeld. In het Interieur bevat kleurrijke tegellambriseringen in de art deco stijl. Het kantoorgebouw is sinds 1996 een Rijksmonument. (https://nieuws.top010.nl/heineken-brouwerij-rotterdam.htm)

Ontstaan Het bedrijf Heineken ontstond op 15 februari 1864 toen de 22-jarige Gerard Adriaan Heineken brouwerij 'De Hooiberg' in Amsterdam kocht.[2] In 1867 werd wegens de dreigende demping van de Nieuwezijds Voorburgwal, waarover de grondstoffen werden aangevoerd en het bier werd afgevoerd, uitgeweken naar de toenmalige stadsrand. Eenmaal ingebouwd bevond de nieuwbouw zich op de hoek van de Stadhouderskade en de Ferdinand Bolstraat in De Pijp. Bij de fabriek hoorde ook het biercafé De Vijfhoek waarvan het embleem, een vijfpuntige ster, nog steeds in het logo staat. In 1873 ging de brouwerij over van Heineken & Co in de vennootschap Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij, waarvan ook de Rotterdamse brouwerij d'Oranjeboom enige aandelen bezat, om het jaar daarop in Rotterdam een tweede brouwerij te openen die volledig gericht was op het brouwen van ondergistend bier. Daarmee wilde men het hoofd bieden aan de opkomende concurrentie van de Amstel brouwerij. In 1886 ontwikkelde Dr. Elion, een leerling van Louis Pasteur, de Heineken A-gist. Deze gist vormt nog steeds de basis voor het Heineken bier. In 1887 schakelde Heineken volledig over op de productie van ondergistend bier.[3] Namens Nederland won Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij op de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs een Grand Prix Paris. Een jaar later mocht Heineken aan het restaurant van de voor deze tentoonstelling gebouwde Eiffeltoren bier leveren. Na de Eerste Wereldoorlog Na de Eerste Wereldoorlog richtte de firma zich steeds meer op export. Kort na de afzwakking van de drooglegging in de Verenigde Staten, die verkoop van bier met een alcoholpercentage tot 3,2% toestond, kwam op 11 april 1933 de eerste boot met Heineken bier aan in Hoboken, New Jersey, waarmee Heineken de eerste bierimporteur na de drooglegging werd.[4][5][6] Sindsdien is Heineken het succesvolste geïmporteerde biermerk. Speciaal voor de Amerikaanse markt wordt Heineken Dark gebrouwen. In Nederland werd het marktaandeel vergroot door het aankopen van concurrerende brouwerijen en deze vervolgens te sluiten, zoals De Sleutel in Dordrecht, Van Vollenhoven in Amsterdam en De Zwarte Ruiter in Maastricht. Kleine brouwerijen, vooral in het zuiden van het land, werden na de Tweede Wereldoorlog, mede door middel van het aanbieden van lucratieve agentschappen (de brouwerij zou voortaan het Heineken bier mogen distribueren als deze zou stoppen met brouwen) van de markt verdreven, waardoor de ooit zo diverse Nederlandse biercultuur binnen enkele jaren geschiedenis was en werd vervangen door een homogene pilscultuur. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Heineken_(brouwerij))


In 1968 fuseerde Heineken met de grootste concurrent, het eveneens Amsterdamse Amstelbier. In Zoeterwoude werd in 1975 een grote nieuwe brouwerij met een nieuw hoofdkantoor voor Nederland geopend. De Amstelbrouwerij werd in 1980 gesloten, waarna de productie werd verplaatst naar Zoeterwoude en 's-Hertogenbosch. De Amsterdamse Heineken Brouwerij werd in 1988 gesloten, de hal is omgebouwd tot bezoekerscentrum. Op de plaats van een deel van het brouwerijterrein is woningbouw verrezen en een plein aangelegd, genoemd naar de schilderes Marie Heineken, familie van de brouwers. Het nog bestaande deel van het brouwerijcomplex is nu rijksmonument (complex 527808, bestaande uit de monumenten 527809, 527810 en 527811). In 1989 neemt Heineken de Limburgse brouwerij Brand over en wordt hiermee de grootste speler op de Nederlandse biermarkt. Gerard Adriaan Heinekens kleinzoon, Alfred Henry (Freddy) Heineken (1923-2002), heeft Heineken verder als brouwerij en internationaal concern uitgebouwd. Na het overlijden van Freddy Heineken in 2002 erfde Charlene de Carvalho-Heineken haar vaders belangen en werd grootaandeelhoudster van Heineken Holding. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Heineken_(brouwerij))

Zowel Heineken Holding NV als Heineken NV is genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, de koers van laatstgenoemde weegt mee in de AEX. Een aandeel Heineken Holding NV vertegenwoordigt een bezit van één aandeel Heineken NV. Beide keren ook hetzelfde dividend uit. Toch zijn er door technische factoren koersverschillen. Heineken Holding NV bezit 50,005% van de aandelen van Heineken NV. L’Arche Green NV bezit 51,083% van de aandelen in Heineken Holding NV en de familie Heineken (onder wie Charlene de Carvalho-Heineken) bezit 88,67% van de aandelen van L’Arche Green NV. Het Mexicaanse FEMSA houdt 14,935% van de aandelen in Heineken Holding NV, en 12,532% in Heineken NV. De overige aandelen (33,982% in Heineken Holding en 37,463% in Heineken) worden verhandeld via de Amsterdamse effectenbeurs.[8] Door de opgezette constructie heeft de familie Heineken volledige zeggenschap in Heineken NV (50,005%), maar verschaft zij slechts 22,65% van het kapitaal (88,67% van 51,083% van 50,005%). Heineken Holding N.V. heeft geen eigen operationele activiteiten en heeft geen werknemers in dienst.[9] (https://nl.wikipedia.org/wiki/Heineken_(brouwerij))Geen opmerkingen:

Een reactie posten