Translate

Zoeken in deze blog

Wordt geladen...

donderdag 25 augustus 2016

Naar de opera in 1830 met je houten been...Jambe-de-Bois is een Belgisch bier. Het wordt gebrouwen in Brouwerij De Ranke te Wevelgem voor Brasserie de la Senne (“De Zenne Brouwerij”) te Brussel.
"Jambe-de-Bois" of "houten been" verwijst naar een Belgisch soldaat, Jean-Joseph Charlier. Hij vocht mee in het leger van Napoleon. Hij verloor daarbij een been en kreeg een houten been. In 1830 vocht hij als kanonnier tijdens de Belgische Revolutie mee tegen Nederland. Op het etiket van Jambe-de-Bois staat iemand met een houten been die op een kanon zit tijdens een gevecht. Het etiket vermeldde oorspronkelijk: "Geen Nederlander werd gewond bij het maken van dit bier!" Anno 2014 staat dit er niet meer op. Het onderschrift van de biernaam luidt: "Belgian Revolution Triple".
Jambe-de-Bois is een koperblonde tripel met een alcoholpercentage van 8%. Volgens het etiket heeft een stamwortgehalte van 18,30° Plato, wat een verwijzing is naar het jaartal 1830 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jambe-de-Bois).


"Jambe-de-Bois" of "houten been" verwijst naar een Belgisch soldaat, Jean-Joseph Charlier. Hij vocht mee in het leger van Napoleon. Hij verloor daarbij een been en kreeg een houten been. In 1830 vocht hij als kanonnier tijdens de Belgische Revolutie mee tegen Nederland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jambe-de-Bois).
Jean-Joseph Charlier dit Jambe de Bois ou encore Charlier Jambe de Bois, né le 4 avril 1794 à Liège où il meurt le 30 mars 1886 (à 91 ans), est surtout connu pour son action décisive lors des combats de septembre 1830 autour du parc de Bruxelles pendant la révolution belge.
Jean-Joseph Charlier répond directement à l'appel à l’insurrection du 2 septembre 1830 de Charles Rogier. Il se joint à la troupe de 250 Liégeois qui part, le 4 septembre2, prêter main-forte aux insurgés bruxellois après avoir été à l'origine de l'enlèvement de deux canons — Marie-Louise et Willem — abandonnés par l'armée néerlandaise à la caserne des Écoliersnote 4 en Outremeuse. La colonne des Liégeois parvient à Bruxelles le 7 septembre et s'empare des armes entreposées dans l'hôtel de ville. Le 12, Jean-Joseph, treize de ses camarades, Marie-Louise et Willem sont incorporés dans l'artillerie des révolutionnaires.
Le 23 septembre, les troupes néerlandaises entrent péniblement dans Bruxelles par la rue de Flandre et sont définitivement arrêtées dans le parc de Bruxelles par la barricade installée entre la place de Lorraine et le parc. C'est sur cette barricade que Jean-Joseph et Willem ont pris position. Bien que n'étant pas artilleur, son rôle dans la future victoire est prépondérant ; déplaçant Willem à plusieurs reprises, il tire tantôt vers le parc, tantôt vers la place de Lorraine par laquelle les Néerlandais tentent de prendre la barricade à revers. Les combats durent du 23 à la nuit du 26 septembre pendant laquelle l'armée néerlandaise, profitant de l'obscurité évacue le parc et la ville laissant derrière elle 520 morts, 830 blessés et 450 prisonniers.
Rentré à Liège, il est nommé, par décret du Gouvernement provisoire capitaine d'artillerie en retraite en décembre 1830.
Bien qu'à la retraite, il aide le lieutenant général Daisne à établir la défense de Liège dans le secteur du plateau d'Ans lors de la campagne des Dix-Jours de 1831.
Son action décisive lors des journées de septembre inspire un chansonnier dont l'histoire n'a pas retenu le nom :
Il partit ce matin de Liège
à cheval sur un canon.
Partout la foule qui l'assiège
lui dit : bonhomme où vas-tu donc ?
Je vais chasser à la canaille
et vaincre ou mourir pour nos droits.
Tant qu'il y aura de la mitraille
on verra la jambe de bois.
(inconnu, La Jambe de Bois)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Joseph_Charlier).


De Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgische omwenteling is de burgerlijke revolutie in 1830 tegen koning Willem I die tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid. De Belgische situatie was in die zin bijzonder dat de toenmalige grootmachten Frankrijk, de Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk een bufferzone wilden creëren en België recent hadden toegewezen aan Nederland. Het Nederlandse bestuur was dus opgelegd, zonder de inspraak van de bevolking zelf.
De crisis in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond niet op zichzelf. In heel Europa ontstond een weerstand tegen de autoritaire restauratieregimes van na het Congres van Wenen in 1815. Na de Julirevolutie van 1830 in Frankrijk kwamen ook de Polen in opstand tegen de Russen, de Italianen tegen de Oostenrijkers en de Ieren tegen de Engelsen (de Tithe War van 1831 tot 1836).
Willem I had, zoals alle Europese regimes van na 1815, een autoritaire regeerstijl. Zo voortvarend als hij de economie stimuleerde, zo conservatief was zijn politiek. De economie stimuleerde hij met maatregelen als de oprichting van de Generale Maatschappij, die aan de wieg stond van de indrukwekkende industriële revolutie in België en de oprichting van de eerste Nederlandstalige universiteit te Gent.
Zijn conservatieve politiek bleek onder meer uit de zware ondervertegenwoordiging van Zuid-Nederlanders in het bestuur en legerleiding, hoewel ze een groter deel van de bevolking en het leger uitmaakten. De taaldwang ten aanzien van het Nederlands als voertaal zorgde voor de nodige weerstand in het Zuiden, waar niet alleen Wallonië Franssprekend was, maar ook de adel en de bourgeoisie in Vlaanderen. De katholieken, die de meerderheid van de bevolking uitmaakten, eisten vrijheid van onderwijs en godsdienst en de nieuw-liberalen hadden bezwaren tegen de repressieve regeerstijl van Willem I. Bovendien waren de kerkelijke leiders eveneens Franstalig georiënteerd. Dit leidde tot het unionisme en toen dit samengaan, geleid door jonge en besliste intellectuelen, aan kracht won, werd de afscheiding een ernstig alternatief (https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie).

De Verenigde Provinciën in het Noorden en de Koninklijke of Spaanse Nederlanden, later Oostenrijkse Nederlanden of ook nog Zuidelijke Nederlanden in het Zuiden hadden sinds 1579 elk hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf 1810 hadden beide deel uitgemaakt van het Franse Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte, totdat vanaf 1813 de Franse troepen zich terug begonnen te trekken.
Bij de Belgen had een streven naar autonomie vrijwel volledig ontbroken, wat niet betekende dat er veel animo was voor een vereniging met het Noorden. Ook aansluiting bij Frankrijk was weinig populair, terwijl Oostenrijk de oude erflanden niet terug wilde. Het was de internationale druk en het streven van Willem I die leidden tot de vereniging van Noord en Zuid.
Nog vóór de veldslag in Waterloo in 1815 had Groot-Brittannië, dat de eigen veiligheid gewaarborgd wist door een machtsevenwicht op het Europese vasteland, de andere grootmachten Oostenrijk, Pruisen en Rusland ervan kunnen overtuigen de Nederlanden weer samen te voegen om aldus een dam op te werpen tegen Frankrijk en de Duitse Bond. Op 9 maart 1814, in het Verdrag van Chaumont, besloten de geallieerde mogendheden niet alleen om samen verder te strijden tot de totale nederlaag van Napoleon. Ook werd bepaald dat Nederland een onafhankelijke staat zou worden, met een verder uit te breiden grondgebied. Vervolgens werd met de Acht Artikelen van Londen besloten tot de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. Dit werd bevestigd op het Congres van Wenen (september 1814 - juni 1815). Op 16 maart 1815 stelde Willem I zichzelf aan tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Royaume Uni des Pays-Bas of Royaume Uni des Belgiques). In het Zuiden was er aanvankelijk sprake van aarzeling, maar de honderd dagen van Napoleon trok de Belgen over de streep om zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk.
...
In 1829 verhevigde de oppositie van de zijde van de Zuid-Nederlandse parlementsleden binnen de Staten-Generaal. Het vooral Franstalige deel van de burgerij uitte haar ongenoegen door het organiseren van 'patriottische banketten' en het sturen naar Den Haag van door velen ondertekende 'petities' nam hand over hand toe. Het strafrechtelijk beteugelen van de oppositie maakte alleen maar dat 'martelaars' (zoals Louis de Potter) nationale bekendheid kregen en in sommige kringen tot het heldendom werden verheven.
Een opvoering van de opera De Stomme van Portici (La Muette de Portici) van Daniel Auber op 25 augustus 1830 in Brussel was de aanleiding tot georganiseerde rellen van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer, dat door de burgerij met een inderhaast gevormde Burgerwacht in bedwang werd gehouden.
Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. Het regeringsleger reageerde op de kleine troepenmacht die de nieuwe Belgen in Brussel verzamelden, maar was niet voorbereid op een guerrillaoorlog in de nog middeleeuwse straten van de steden. Na gevechten her en der geraakte het grotendeels vooral Franstalige leger in ontbinding en werd het bijna geheel uit de zuidelijke provincies verdreven, als het al niet overliep naar de Belgische zijde. Een Nationaal Congres werd verkozen, een staatsvorm - de constitutionele monarchie - werd gekozen, een naar de normen van de tijd liberale Grondwet werd uitgevaardigd en een koning werd gekozen die aan de mogendheden vertrouwen kon geven (https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie) (http://slideplayer.nl/slide/2890249/).


Na de opvoering, op de avond van 25 augustus 1830 van de romantisch nationalistische opera La Muette de Portici in de Koninklijke Schouwburg in Brussel bleven de toehoorders vive la liberté roepen. In de late avond werd het huis van uitgever Libry-Bagnano geplunderd en werd brand gesticht in het huis van minister Van Maanen, de drijvende kracht achter de taalpolitiek van de koning. De wanordelijkheden werkten aanstekelijk op de werklozen, die 's anderendaags in de fabrieken de stoommachines en de mechanische weefgetouwen vernielden, volgens hen de oorzaak van hun werkloosheid, en de voedselvoorraden plunderden. Gelijkaardige feiten deden zich vanaf 27 augustus voor in Luik, Verviers, Hoei, Namen, Bergen en Leuven.
De burgerij, die vaststelde dat de wettelijke overheden de situatie niet aankonden en die zich bedreigd voelde, richtte in verschillende steden een burgerwacht op, die spoedig de orde herstelde. Gesterkt door dit gezag, nam het college van notabelen, dat in het Brusselse stadhuis bijeenkwam, het initiatief in handen. Op 28 augustus stuurde het een afvaardiging naar Willem I om het ontslag van minister Van Maanen te vragen en een spoedbijeenkomst van de Staten-Generaal om de grieven te bespreken.
Ook hing het college de Brabants-Henegouwse driekleur (Brabantse Omwenteling, 1789) uit. Deze vlag was op 26 augustus ontworpen door de advocaat Lucien Jottrand, redacteur van Le Courrier des Pays-Bas, en de journalist Edouard Ducpétiaux. Hiermee wilden ze reageren tegen de Franse vlaggen die op sommige plaatsen hingen, omdat ze vreesden voor een Franse interventie. Een winkelierster, mevrouw Marie Abts-Ermens, maakte enkele exemplaren naar dit ontwerp. De eerste hing aan het stadhuis van Brussel; met de tweede liep Theodore Van Hulst, werknemer van het Ministerie van Oorlog, door de straten.
Het weifelende en onhandige optreden van Willem I en zijn zonen leidde in september 1830 tot een definitieve breuk. Enerzijds had Willem I wel al in juni 1830 de onbeperkte taalvrijheid weer ingevoerd en het Filosofische College voor priesters afgeschaft. Anderzijds liet hij noch persvrijheid, noch een staatshervorming toe. Hij stuurde zijn zoon, kroonprins Willem, naar Brussel, terwijl zijn andere zoon, prins Frederik, die opperbevelhebber was van het koninklijke leger, in en rond Vilvoorde klaarstond met een legertje van 6000 man. Dit optreden werd vergeleken met dat van een bezetter.
De troepen bleven vooralsnog in Vilvoorde en prins Willem ging onder bescherming van de Brusselse burgerwacht de stad binnen. Deze laatste stelde op 3 september voor dat de prins bij zijn vader voor een bestuurlijke scheiding van België en Nederland onder de Oranjedynastie zou pleiten. Willem I weifelde echter en liet enkele weken verlopen. Pas op 29 september besloten de Staten-Generaal tot scheiding, maar toen hadden de opstandelingen deze eis al laten vallen.
In Holland zorgden de onlusten in het Zuiden voor een nieuwe sympathie voor de koning en was er grote aanhang voor een stevig optreden tegen het 'muitzieke Belgenrot'. Dit accentueerde de tegenstelling tussen noord en zuid waardoor de opstand een nationalistisch karakter kreeg (Terwijl de Franse burgerlijke revolutie vooral liberaal getint was, stonden de revoluties in Griekenland, Polen en Italië van 1829 tot 1831 eerder in het teken van het nationalisme, geïnspireerd door de Romantiek die toen opgang maakte. Deze stroming verdedigde de gedachte dat elk volk, verbonden door historische feiten een entiteit vormt en dus recht op een eigen natie en zelfbestuur heeft.
De Belgische Omwenteling zou, zoals vele revoluties, gestuwd worden door een economische crisis. De werkloosheid onder de handarbeiders door de beginnende mechanisatie en de gestegen voedselprijzen door de mislukte oogst van 1829 zouden als vruchtbare voedingsbodem dienen om een massa proletariërs op straat te krijgen. Zij zouden de kastanjes uit het vuur halen voor enkele jonge, ambitieuze politici.).
De opstootjes in Brussel werden gewelddadiger, vooral nadat er begin september gewapende versterking uit Luik gekomen was. Spontaan werden vrijkorpsen opgericht, die geleid werden door verkozen of door zichzelf benoemde leiders. Op 23 september trok het regeringsleger, onder aanvoering van prins Frederik met een leger van 12.000 man Brussel binnen. De burgerwacht kon de volkswoede op dit leger afwentelen en doen omslaan in een nationale opstand. ...Toen het regeringsleger (waarvan 2/3 Zuid-Nederlanders) na vier dagen strijd, met honderden doden en gewonden aan beide zijden, in de nacht van 26 op 27 september opbrak, begon de scheiding pas goed. Tijdens deze gevechten in het park van Brussel kwam een revolutionaire regering tot stand: het Voorlopig Bewind. Op 4 oktober riep deze de onafhankelijkheid van België uit.
....
De Belgische omwenteling was een van de vele conflicten die tussen 1830 en 1832 het conservatieve systeem van 1815 bedreigden dat in Europa een machtsevenwicht moest brengen en de revolutionaire gedachte in moest dammen. De ligging van de jonge staat was dusdanig dat deze een verstorende invloed had op de bestaande verhoudingen. Een nieuwe Europese oorlog lag daardoor binnen de mogelijkheden en het zou jaren duren voordat de grootmachten België zouden accepteren als vaststaand feit. Omdat Willem I ervan uitging dat België een Europese oorlog niet als zelfstandige staat zou overleven, bleef hij vasthouden aan zijn volhardingspolitiek (https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie).

Het Verdrag van Londen van 19 april 1839, ook bekend als het Verdrag der XXIV artikelen, betekende de definitieve internationale erkenning van de Belgische onafhankelijkheid.
In 1831 had het nieuwe België een tamelijk gunstig verdrag kunnen afsluiten met de Mogendheden, bekend als het Verdrag der XVIII artikelen. Het werd na veel discussie door het Nationaal Congres aanvaard en weinige dagen later had Leopold I de grondwettelijke eed als koning afgelegd.
Daarop heropende Willem I de vijandelijkheden. Van 2 tot 12 augustus 1831 vond de Tiendaagse Veldtocht plaats, die de kwetsbaarheid van het nieuwe koninkrijk onderstreepte. Als gevolg hiervan werden nieuwe onderhandelingen opgelegd door de Mogendheden, die heel wat minder gunstig waren voor België. Dit werd het Verdrag der XXIV artikelen dat, opnieuw na heftige debatten, einde 1831 door het Belgisch parlement werd aanvaard. De Mogendheden (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) betuigden hun akkoord. Alleen Willem I verwierp het, met als gevolg dat de status quo behouden bleef en België in het feitelijk bezit bleef van geheel Limburg (met uitzondering van Maastricht - zie Blokkade van Maastricht) en geheel Luxemburg.
Op 14 maart 1838 liet Willem I aan de Conferentie in Londen weten dat hij zich nu toch bij het verdrag neerlegde. Hij had niet meer de illusie dat hij België nog zou kunnen herwinnen en hij kreeg in Nederland grote kritiek over de hoge kosten die het onderhouden van een leger-op-oorlogsvoet met zich meebracht. Leopold I en de Belgische regering probeerden nog de betwiste gebieden af te kopen, maar de Mogendheden bleven onwrikbaar. Na woelige, zelfs dramatische debatten in de Kamer, volgde op 19 maart 1839 de stemming: 59 Kamerleden stemden voor aanvaarding en 42 voor verwerping van de XXIV artikelen.
Op 19 april 1839 volgde de ondertekening in Londen: Maastricht met Oost-Limburg en Oost-Luxemburg kwamen niet bij België.
Andere gevolgen van het Verdrag waren:
België was nu internationaal erkend en werd ook door Nederland erkend.
...
België moest het oostelijk deel van Limburg weer afstaan aan Nederland; het kreeg het statuut van hertogdom binnen de Duitse Bond.
België kreeg het recht op de IJzeren Rijn, een spoorverbinding door het pas in het leven geroepen Nederlands-Limburg.
België moest neutraal blijven (artikel 7).
België verkreeg het Franstalige westelijk deel van Luxemburg; het oostelijk deel bleef als groothertogdom via regerende leden van het huis Oranje in een personele unie verbonden met Nederland. ...  in personele unie met het Koninkrijk der Nederlanden onder koning-groothertog Willem I (en vervolgens Willem II en Willem III). Deze regeling werd later vastgelegd in het Verdrag van Londen (1867), bekend als het 'Tweede Verdrag van Londen' naar analogie van het verdrag van 1839. De personele unie eindigde met de dood van koning-groothertog Willem III op 23 november 1890, omdat hij geen mannelijke nazaten bezat. Het Groothertogdom vererfde in de mannelijke lijn.
Groot-Brittannië en Pruisen garandeerden de neutraliteit en veiligheid van België.
Inwoners van België en Nederland kregen de vrije keuze tot welke nationaliteit zij wensten te behoren.
Nederland wilde niet dat België zeggenschap kreeg over de Westerschelde en behield Zeeuws-Vlaanderen.
Nederland moest wel de toegang tot de haven van Antwerpen via de Westerschelde garanderen en het onderhoud ervan toestaan.
Een voor België nogal ongunstige verdeling van de staatsschuld moest er worden bijgenomen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Londen_(1839)).

Toen de Duitsers op 4 augustus 1914 België binnenvielen en daarmee zijn neutraliteit schonden, hielden de Britten vast aan hun garantie en verklaarden zij conform de casus foederis het Duitse Keizerrijk de oorlog. Hierna begon de Eerste Wereldoorlog.
De Britse ambassadeur had de Duitse kanselier Theobald von Bethmann Hollweg meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk Duitsland de oorlog zou verklaren bij een schending van de neutraliteit van België. De kanselier riep dat hij niet kon geloven dat Groot-Brittannië de oorlog zou verklaren vanwege un chiffon de papier (...een vod papier).
Voor de Britten telden andere argumenten zwaar: Duitsland mocht met zijn groeiende marine de zeehavens van België niet in bezit krijgen. Op 2 augustus 1914 had keizer Wilhelm II generaal Helmuth von Moltke tevergeefs gevraagd om van de invasie van België af te zien om Groot-Brittannië buiten de oorlog te houden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Londen_(1839)).

Dus zou de eerste wereldoorlog te herleiden zijn tot een opera?


De Stomme van Portici (La Muette de Portici) is een opera in vijf bedrijven gecomponeerd door de Franse toondichter Daniel François Esprit Auber (1782-1871) op een libretto van August Eugène Scribe (1791-1861), dat weer op een tekst van Germain Delavigne berust. Het stuk werd voor het eerst in 1828 opgevoerd in de Opéra in Parijs.
De Stomme van Portici was in de negentiende eeuw bijzonder populair maar verdween later van het repertoire. Dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is grotendeels te danken aan het feit dat een opvoering ervan op 25 augustus 1830 in de Muntschouwburg te Brussel de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging bracht, dat er anti-Hollandse rellen uitbraken die tot de Belgische Revolutie zouden leiden. De opera-uitvoering werd nota bene gegeven ter viering van de 58e verjaardag van koning Willem I.
Het moment waarop tijdens de uitvoering in 1830 de vlam in de pan sloeg, was toen er een aria werd gezongen op de volgende tekst:
" Amour sacré de la patrie,
Rends-nous l’audace et la fierté;
A mon pays je dois la vie.
Il me devra sa liberté."
Vertaling:
Heilige liefde voor het vaderland,
Geef ons de moed en trots;
Aan mijn land dank ik mijn leven.
Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben.
De Stomme van Portici is om nog een reden van belang: deze opera wordt wel gezien als de eerste echte Grand opéra, een operagenre in Parijs dat vooral populair zou worden dankzij Giacomo Meyerbeer.
Een bijzonderheid aan de opera is verder dat de hoofdfiguur stom is en dus gedurende de hele opera geen noot zingt. In plaats daarvan danst zij en maakt veel gebaren met haar armen
(https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stomme_van_Portici).


Jambe-de-Bois
Alcoholpercentage 8%
Stamwortgehalte 18,3° Plato
Graan gerst
Oorsprong Wevelgem
Brouwer Brouwerij De Ranke voor Brasserie de la Senne
Type tripel
Kleur koperblond
Smaak hoppig, bloemig en fruitig aroma met toetsen van banaan, moutige en vooral bittere smaak met grassige hopbittere nasmaak (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jambe-de-Bois).

Licht koperkleurig blond, Jambe-de-Bois is een vol en krachtig bier. De neus doet denken aan rijpe banaan en een subtiele mix van oude variëteiten van aromatische hop.
In de mond de mout domineert, ondersteund door een lange en fijne bitterheid. 8% alcohol (http://brasseriedelasenne.be/?portfolio=jambe-de-bois&lang=nl).


De Brasserie de la Senne of De Zennebrouwerij is een Belgische brouwerij in het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek. De brouwerij is het initiatief van Bernard Leboucq en Yvan De Baets. Leboucq begon in 2003 de Sint-Pietersbrouwerij in de voormalige geuzestekerij Moriau in Sint-Pieters-Leeuw. Hier ging hij verder met het kleinschalige brouwen van Zinnebir, gecreëerd naar aanleiding van de Zinneke Parade. De Baets werkte bij Brouwerij De Ranke in Dottenijs. De twee besloten in 2006 samen een brouwerij te beginnen, de Zennebrouwerij. Aangezien het gebouw in Sint-Pieters-Leeuw niet langer beschikbaar was, werd als "voorlopige" oplossing voor de productie uitgeweken naar Brouwerij De Ranke, waar ze de installaties afhuurden en zelf brouwden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Brasserie_de_la_Senne).

Brouwerij De Ranke is een Belgische brouwerij te Dottenijs in de provincie Henegouwen.
De brouwerij werd door Nino Bacelle in 1994 gesticht als bierfirma onder de naam Brouwerij Nino Bacelle. Er werd oorspronkelijk maar één bier uitgebracht, Guldenberg, genoemd naar de voormalige Guldenbergabdij in Wevelgem, waar in het verleden ooit bier zou gebrouwen zijn. Er werd gebrouwen bij Brouwerij Deca te Woesten en in het eerste jaar werd er al 9000 liter Guldenberg gebrouwen. In het midden van de jaren negentig leerde Nino Guido Devos kennen en in 1996 besluiten ze samen een bvba te stichten en kreeg de brouwerij zijn huidige naam. Er werden daarna zeven bijkomende bieren gecreëerd. In 2005 werd een volledig nieuwe brouwerij opgestart te Dottenijs (https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_De_Ranke).

Brouwerij Deca is een Belgische brouwerij gelegen in de West-Vlaamse plaats Woesten, deelgemeente van Vleteren en is actief sinds 1850. In de brouwerij worden ook de bieren van De Struise Brouwers gebrouwen. Hiervoor wordt de brouwerij aan hen verhuurd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Deca).

De Struise Brouwers ('t Oud Schooltje) is een Belgische brouwerij uit Oostvleteren, opgericht door Carlo Grootaert, Peter Braem, Philippe Driessens en Urbain Coutteau. Ze zijn rond 2001 gestart met brouwen. Ze hebben een eigen brouwerij in Oostvleteren maar brouwen zelf hun bieren, ook bij brouwerij Deca te Woesten. Officieel heet het bedrijf VDACO BVBA.
De Struise Brouwers maakten vrij snel naam, aanvankelijk vooral bij Scandinavische en Amerikaanse bierkenners. Daarna verwierven ze ruimere bekendheid in eigen land. Op de website Ratebeer, waar bierdrinkers uit de hele wereld aan biersoorten cijfers toekennnen, voerden ze in 2008 de ranglijst van beste brouwers ter wereld aan.
Volgens de strikte definitie van het woord waren De Struise Brouwers tot 2010 geen brouwerij maar een bierfirma. In tegenstelling tot de meeste andere bierfirma's, die het brouwen overlaten aan iemand anders in een andere brouwerij, maken De Struise Brouwers gebruik van een brouwerij om daar zelf hun eigen bieren te brouwen.
De Struise Brouwers hebben in een oud schoolgebouw in Oostvleteren sinds 2010 een eigen brouwerij met proeflokaal. De grotere hoeveelheden worden nog altijd bij brouwerij Deca gebrouwen.
De bieren van deze brouwerij mogen sinds 2012 het logo "Belgische Hop-Houblon Belge–Belgian Hops" dragen. Dit kwaliteitslabel werd in september 2011 gelanceerd en wordt enkel toegekend aan bieren die gebrouwen worden met minimum 50% Belgische hop (https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Struise_Brouwers).

Net zoals Nederland heeft België dus veel brouwerijen. Dankzij Nederland is België na de val van Napoleon niet bij Frankrijk gevoegd (zie http://slideplayer.nl/slide/2890249/; 42/250). Al had Frankrijk zelf wel gezorgd voor het Koninkrijk Holland:


Maar goed, nu als Nederlander eens dit bier proberen....

Op het etiket staat: "No dutch people have been harmed in the making of this label"

Het bier doet mij denken aan Duvel van Moortgat en de Angel van Delhaize. Het bier heeft een zuurgistige nasmaak. Beetje bitter, maar wel lekker, vooral omdat een zoete nasmaak ontbreekt. Al blijft de lichtbittere smaak wel heel lang hangen...

‘Jambe-de-bois’ of ‘houten been’ verwijst naar een Belgisch soldaat,
Jean-Joseph Charlier, die deelnam aan de veldslagen met Napoleon.
Hij verliest een been en leeft na de slag van Waterloo
van een klein pensioen met vrouw en 3 kinderen.
In 1830 laat hij zich in Luik inlijven bij een legertje dat Brusselse opstandelingen
in de septemberdagen van 1830 ter hulp komt.
Tijdens deze opstand bedient hij een achtergelaten Hollands kanon.
Het etiket van Jambe-de-Bois vermeldt gelukkig:
“Geen Nederlander werd gewond bij het maken van dit bier!”
(Bron : Blog : Hier stroomt het bier : http://hierstroomthetbier.be/)
In tegenstelling tot hun andere bieren die allemaal laag in alcohol % zijn is deze
Tripel met zijn 8% het zwaarste bier in hun gamma.
Jambe-de-Bois – 8,0% Alc.Vol.
Brasserie de la Senne (De Zenne brouwerij) – Brussel (http://blog.seniorennet.be/bierblog/archief.php?ID=1120658)

Goudkleurig wazig biertje
Met rotsachtig wit schuim
Moutig en fruitige neus
De eerste smaak is bitter
Heel droog  (eigen aan de bieren van de Zennebrouwerij)
Met een lekkere fruitigheid
Bloemig en grassig
Soms hard maar dan volgt er
een warme alcohol toets
die een ander smaak sensatie te weeg brengt.
Tikkeltje zuivel
Een mooi evenwicht
De afdronk is droog
met een bittere nasmaak
Een heerlijk eigentijds bier.
Bitterheid 49 EBU
(http://blog.seniorennet.be/bierblog/archief.php?ID=1120658)

Mooi degustatiebiertje (ooit nog bij De Ranke gebrouwen) gedronken in 'Kroegske' (Vijfwegenstraat 35) Emelgem (Izegem). Jambe-de-Bois is een koperkleurige tripel (8%) met een stamwortgehalte van 18,30 Plato, een verwijzing naar het jaartal 1830. 'Jambe-de-bois' of 'houten been' verwijst naar een Belgische soldaat, Jean-Joseph Charlier. Hij vocht mee in het leger van Napoleon en verloor daarbij een been. In 1830 was hij kanonnier tijdens onze Nationale Revolutie. Op het etiket dus iemand met een houten been zittend op een kanon met de mededeling: Geen Nederlander werd gewond bij het maken van dit bier!
PROEFKOTJE:Amberkleurig met mooie witte schuimkraag. Fris doordringend, fruitig hoparoma  Zacht, vol maar complex mondgevoel met een aangename alcoholwarmte. De smaak is fruitig (sinaasappelzeste) met wat kruidige (peper) moutbitterheid. De afdronk is behaaglijk droog hopbitter en dus een heerlijke doordrinker en terrasbier.
Brasseroe de la Senne, Gentsesteenweg 565, Brussel  -  Tel: 02/465 07 51  -  mail: info@brasseriedelasenne.be  -  web: http://www.brasseriedelasenne.be
(http://bloggen.be/bierdinges/archief.php?ID=2559873)

Beschrijving: Ambachtelijk blond bier van hoge gisting (tripel) met natuurlijke hergisting op fles, niet gecentrifugeerd, niet gepasteuriseerd, ongefilterd.
Ingrediënten: Water, gerstemout, hop, gist, suiker (tijdens het koken).
Geproefd: Vrij neutrale neus, lichte hoppigheid. Krachtige bittersmaak door gebruikte hop en (vooral?) gist, met lange nasmaak. Niet voor doetjes! ;-)
Weetje: De naam en de man met houten been op het etiket verwijzen naar Jean-Joseph Charlier, een Belgische soldaat in het leger van Napoleon, die in de strijd zijn been verloor en het sindsdien met een houten been moest doen. Hij vocht in 1830 tijdens de Belgische Revolutie als kanonnier tegen Nederland. Op het etiket staat: ‘Geen Nederlander werd gewond bij het maken van dit bier’ (https://lambikstoemper.wordpress.com/2012/03/06/jambe-de-bois/).MacGyver


MacGyver is een Amerikaanse televisieserie, geproduceerd door Michel Greenburg, en tevens de naam van de hoofdfiguur uit deze serie. De serie werd oorspronkelijk van 29 september 1985 tot 21 mei 1992 uitgezonden. De serie telt in totaal 139 afleveringen.
De serie is geschreven door Lee David Zlotoff (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver).


The adventures of a secret agent armed with almost infinite scientific resourcefulness.
Creator: Lee David Zlotoff (www.imdb.com/title/tt0088559/)


De serie draait om een uitermate vindingrijke ex-spion genaamd Angus MacGyver (gespeeld door Richard Dean Anderson).
In MacGyver gaat het voornamelijk om het gebruik van wetenschappelijke kennis en inventief gebruik van huis-, tuin- en keukenspullen. In combinatie met duct tape en zijn Zwitsers zakmes komen er bij MacGyver allerlei oplossingen voor haast uitzichtloze situaties (meestal een zaak van leven en dood).
Het bedenken en maken van complexe apparaten in tijdspanne van enkele minuten vormen vaak de rode draad van de aflevering. Alle oplossingen van MacGyver in de serie zijn gebaseerd op werkelijke natuurkundige principes. In enkele gevallen lukt het MacGyver om van huis-, tuin- en keukenchemicaliën een gif of een explosief te brouwen.
Het gebruik van alledaagse spullen om apparaten te bouwen is geïnspireerd op The A-Team (behalve dan dat MacGyver het gebruik van vuurwapens verafschuwt), en is in Amerika een populaire cultuur geworden die bekendstaat onder de naam "MacGyverisme" (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver).  MacGyver was unlike secret agents in other television series and films because, instead of relying on high-tech weapons and tools, he carried only a SwissArmy knife and duct tape but never a gun....This also led to the verb, "to MacGyver". "MacGyverism" was first used by Joanne Remmings (played by Pamela Bowen) in the third episode of Season 2. When MacGyver introduces himself to her, she uses the term in a manner that suggests other people had used it before:
"Oh I've heard about you! You're the guy who does the whatchamacallits, you know, MacGyverisms; turns one thing into another?"
In an 1989 interview with Richard Dean Anderson, Arsenio Hall said that he had heard the word MacGyver used as a verb meaning "to do the impossible." Anderson then used it as an adjective meaning "impossible." Anderson stated that his show's producers had just missed out on getting the word "MacGyverism" entered into the Webster's Dictionary...."MacGyver" has become a verb, as in "The car broke down but he MacGyvered a fix to get home", and was even used in Stargate SG-1, a later show featuring Richard Dean Anderson as a protagonist (https://en.wikipedia.org/wiki/MacGyver).


The "MacGyverisims" shown in the series are all based on scientific fact, but not all of the steps needed to create the experiment were shown. This was done to prevent children who were watching the show from duplicating the experiments themselves and possibly getting injured....In the late 1980s, two teenage boys made a bomb in their garage which went off, killing one of them. The surviving boy said they learned how to make the bomb from an episode of the show. However, the show was quickly exonerated after it was discovered no such episode existed (www.imdb.com/title/tt0088559/trivia?ref_=tt_ql_2).


MacGyver: If I had some duct tape, I could fix that.
MacGyver: A paperclip can be a wondrous thing. More times than I can remember, one of these has gotten me out of a tight spot.
Pete: His name is MacGyver. He can fix anything. He could fix a computer with a hairpin and a piece of duct tape. (www.imdb.com/title/tt0088559/trivia?tab=qt&ref_=tt_trv_qu)The show follows secret agent Angus MacGyver, played by Richard Dean Anderson, who works as a troubleshooter for the fictional Phoenix Foundation in Los Angeles and as an agent for a fictional United States government agency, the Department of External Services (DXS). Educated as a scientist, MacGyver served as a Bomb Team Technician/EOD during the Vietnam War ("Countdown"). Resourceful and possessed of an encyclopedic knowledge of the physical sciences, he solves complex problems by making things out of ordinary objects, along with his ever-present Swiss Army knife. He prefers non-violent resolutions and prefers not to handle a gun.
The series was a moderate ratings success and gained a loyal following. It was popular in the United States and around the world. Two television movies, MacGyver: Lost Treasure of Atlantis and MacGyver: Trail to Doomsday, aired on ABC in 1994. A spin-off series, Young MacGyver, was planned in 2003, but only the pilot was made. Merchandise for MacGyver includes games and toys, print media and an original audio series. A feature film based on the series is being developed (https://en.wikipedia.org/wiki/MacGyver).


Angus MacGyver
De protagonist van de serie. Hij is een intelligente actieheld die liever geen geweld gebruikt en weigert een pistool te dragen of gebruiken omdat in zijn jeugd een ongeluk met een revolver resulteerde in de dood van een vriend. MacGyver maakt zijn apparaten vaak uit zelfverdediging en meestal maakt hij dingen die de vijand uitschakelen in plaats van te doden (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver).


MacGyver werd geboren op 23 maart 1951 in Mission City in Minnesota. In 1961, toen hij tien jaar oud was, kwamen zijn vader en grootmoeder om bij een auto-ongeluk waarbij ze verdronken. MacGyver werd vervolgens opgevoed door zijn moeder Ellen Jackson en grootvader Harry Jackson totdat deze laatste hem in 1967 verliet voor een baan in Alaska. Op zijn tiende kreeg hij tevens zijn eerste chemie set. In zijn tienerjaren kreeg hij een trauma te verwerken nadat zijn beste vriend Jesse zichzelf doodschoot door middel van een vallende vuurwapen. Dit ongeluk zorgde ervoor dat MacGyver een afkeer voor vuurwapens kreeg. Tijdens zijn hele jeugd, en ook in zijn volwassenen jaren beoefende MacGyver ijshockey. Daarnaast is hij een supporter van de Calgary Flames. Hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij de National Hockey League had kunnen bereiken en heeft er spijt van zijn carrière niet doorgezet te hebben als professioneel ijshockeyer. Naast zijn passie voor ijshockey houdt hij ook van musea. In zijn jeugd raakt hij bevriend met Jack Dalton, wie MacGyver altijd in problemen brengt. MacGyver spreekt Engels, Amerikaanse Gebarentaal, Russisch, Duits, Frans, Italiaans en een beetje Mandarijn (https://nl.wikipedia.org/wiki/Angus_MacGyver).


MacGyver's given name was not revealed until near the end of the show in "Good Knight MacGyver: Part 2". It was originally Stace MacGyver (according to the script for the pilot). Nobody used the name during the pilot; when it slipped out and became general knowledge to the fans, it was decided to just call him "Mac" or Macgyver" for the duration (www.imdb.com/title/tt0088559/trivia?ref_=tt_ql_2).

MacGyvers voornaam bleef een geheim tot het allerlaatste seizoen. Wanneer iemand er naar vroeg zei hij altijd dat hij zijn voornaam haatte en veranderde vervolgens snel van gesprek. Zijn grootvader, Harry Jackson, noemt hem altijd "Bud" of "Buddy", en zijn vrienden noemen hem "MacGyver" of simpelweg "Mac". Zijn voornaam wordt eindelijk bekend in de aflevering "Good Knight, MacGyver". In deze aflevering leert hij over een 7e-eeuwse man genaamd Angus M'Iver ("Zoon van Ingmarr") en wordt bekend dat ze dezelfde voornaam dragen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Angus_MacGyver).
Angus wordt liever "Mac" of "MacGyver" genoemd. Nadat hij afgestudeerd is op diverse technische en wetenschappelijke vlakken gaat hij naar Californië. Zijn vader en oma zijn omgekomen bij een auto-ongeluk en zijn moeder overleed toen MacGyver op een geheime missie was. Hierdoor kon hij niet op de begrafenis zijn, hetgeen hij zichzelf nooit vergeven heeft. Hij wordt door diverse mensen en ook inlichtingendiensten gevraagd voor klusjes die onmogelijk en onofficieel zijn. MacGyver krijgt de klus geklaard op de meest onmogelijke manieren.
Hij heeft vele verschillende baantjes tot zijn pad wordt gekruist door Pete Thornton (Dana Elcar), baas van "DXS" (Department of External Services). Pete is onder de indruk van MacGyver hoe hij met een paperclip, schoenveters en een moersleutel een aanslag met bazooka's kan voorkomen. Het resultaat is dat MacGyver voor Pete bij de DXS gaat werken. Hij doet dit op basis van vrijwilligheid. MacGyver mag klussen weigeren (iets wat bijna nooit voorkomt). Door de jaren heen groeit er een hechte vriendschap tussen deze twee met als gevolg dat als Pete bij de "Phoenix Foundation" gaat werken als directeur van buiten operaties, MacGyver met hem mee gaat.
MacGyver staat altijd klaar om mensen te helpen en bestrijdt onrecht en soms het kwaad.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver). However, MacGyver is willing to use an acquired gun, its parts, or its bullets in non-standard ways, such as a substitute for a wrench. There are three exceptions when he uses a gun for its original intended purpose: in the pilot episode, MacGyver is seen firing an AK-47 on a mission in the opening gambit (7:51 into the episode); he holds two kidnappers at gunpoint in the opening scene of episode 10, season one; and, is seen using a gun in the TV movie Trail to Doomsday. He is often suspicious of militaristic attitudes within the government; he sees the Los Angeles-based Phoenix Foundation, his employer, as an alternative to more conventional (and violent) means of law enforcement.
MacGyver's family is rarely seen. His grandfather appears in a few episodes. In a flash back during the episode "Phoenix Under Siege" S2E11, MacGyver's grandfather talks to his wife and MacGyver talks to his father. In the second to last episode (The Stinger), it is revealed that he has a son he never knew about, and in the end the two of them ride off into the sunset on a motorcycle (https://en.wikipedia.org/wiki/MacGyver).

MacGyver: For the past seven years I have done nothing but travel around the world getting shot up, locked up, blown up... and all I have to show for it are a couple of empty rolls of duct tape.


MacGyver's Swiss army knife went through a few changes over the early episodes. His first and most often used knife was a "Spartan" model from Victorinox. The knife seen in the opening credits of each episode was a Wenger, as noted by its long keychain (www.imdb.com/title/tt0088559/trivia?ref_=tt_ql_2).

As part of the 100th episode celebrations all cast and crew of MacGyver where issued with a specially printed 11 function Swiss Army Knife. Unfortunately the knife was actually an imitation model made by Barlow Knives and not a genuine Victorinox or Wenger Swiss Army knife (www.macgyveronline.com/pages/100thsak.html).The man. The myth. The mullet. Sunday, May 23, Discovery Channel honors the man with the ultimate MYTHBUSTERS spirit, MacGyver, with a repeat airing of one of the series' most popular episodes, MacGyver Myths. Airing at 10PM, the episode airs as part of an all-day MYTHBUSTERS Marathon from 9AM to 3PM ET/PT.


Peter Thornton
Gespeeld door Dana Elcar. MacGyvers werkgever en beste vriend. Ze hebben elkaar ontmoet toen Pete nog voor de DXS werkte. In de Pilot speelde Dana Elcar de rol van Andy Colson. Pas in de 11e aflevering van het eerste seizoen (afl. Nightmares) gaf Dana Elcar gestalte aan het personage Pete Thornton. In de aflevering Deathlock kwam de onthulling dat Pete en MacGyver elkaar voor het eerst in een woestijn ontmoetten, waarbij MacGyver Pete uit een benarde situatie haalde. Later werd dit veranderd in de aflevering waarin 'Murdoc' voor het eerst voorkwam  (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver). 


Dana Elcar appeared as a guest star in the pilot episode. Richard Dean Anderson recommended him to the producers to join the show playing a different character. Elcar joined the series in the eleventh episode as Pete Thornton....When the onset of glaucoma began robbing co-star Dana Elcar of his sight in real life, Pete Thornton was given the same condition (www.imdb.com/title/tt0088559/trivia?ref_=tt_ql_2). MacGyver's boss and best friend, Pete Thornton is an ex-military Colonel who served in Vietnam before moving over to the Department of eXternal Services (DXS) where he spent time running the DXS office in Toulon, France before being promoted to Deputy Chief and then again shortly after to Executive Director. Several months later Pete took up the role of Director of Field Operations at the privately funded Phoenix Foundation.
Pete’s devotion to his work has cost him his marriage and has driven a wedge between him and his only child Michael, who has always resented that Pete was never around when he was growing up.  Pete tried to make amends for this by letting Michael work alongside him at the Phoenix Foundation. Unfortunately, Michael's overwhelming resentment tempted him to betray Pete by stealing top-secret information for a crime ring. After getting caught red-handed by both Pete and MacGyver, Michael was forced to expose the rest of the co-conspirators.....There are two different versions of how he and MacGyver first met up, but both stories occurred while Pete was working for the DXS. The first story involves MacGyver saving Pete from quick-sand in the Nafud desert and then riding out on a camel for 6 days. The second story takes place while Pete was  tracking the international assassin, Murdoc and MacGyver was driving Jack Dalton's taxi while Jack was laid up with both legs broken. It was after MacGyver saved Pete from Murdocs bazooka trap, that he convinced MacGyver to work part time for the DXS. Seven years later, Pete took the position of Director of Operations at the Phoenix Foundation.
In the sixth season of the show, Pete began to show symptoms of glaucoma, a degenerative condition of the eyes that causes the victim to lose his sight. Despite an operation to try and save his eyesight, he was legally blind in the seventh season, although he was still able to read printed text with the help of special computer equipment (www.macgyveronline.com/pages/Pete_Thornton.html#.Vqp-QvnhC70).

Pete: Jack, having you as a friend is a little bit like owning a pet disease.

Jack Dalton
Gespeeld door Bruce McGill. Een piloot die graag snel geld wil verdienen, wat vaak resulteert in Dalton die zich in problemen werkt en MacGyver die hem (en zichzelf) er uit moet redden. Zijn linker ooglid gaat knipperen als hij liegt  (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver). 


Jack met MacGyver in high school, and traveled with both Mac and Mike Forester through Europe after they graduated. He settled in California, where he ran a short-lived taxi service before setting up a private airline, Fly-By-Night. Subsequent enterprises include Jack-Be-Quick Messenger Service, Dalton Air and his last known business, Dalton Air & Sea. Despite his numerous business failures, Jack remains optimistic that he'll some day make the big score.
Jack lived his life never know anything about either of his parents until late 1988, when Sam Greer, one of his father's original plane crew, started sending Jack some of his father’s possessions. Jack later tracked down and met his mother for the first time in Jan 1989, where he learned the truth about why he was given up for adoption.
Whenever Jack Dalton enters MacGyver's life, things always seem to get more complicated. He's always got something up his sleeve.
MacGyver can tell when Jack's lying because his left eye twitches.
In spite of all Jack's shortcomings and the problems he gets MacGyver into… he still remains one of MacGyver’s best friends, willing to drop everything at a moment's notice to help MacGyver when he needs it (www.macgyveronline.com/pages/Jack_Dalton.html#.Vqp9SPnhC70).


Penny Parker
Gespeeld door Teri Hatcher. Als MacGyver op het vliegveld staat met een belangrijke microfilm, komt hij Penny Parker tegen. Helaas voor MacGyver stopt Penny een paar gestolen juwelen in zijn zak. Ze worden allebei aangehouden waardoor ze letterlijk met mekaar opscheept zitten. Uiteindelijk redt hij haar en kruist ze regelmatig MacGyvers' pad  (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver). An aspiring singer and actress, Penny is one of those people who, according to MacGyver, needs "looking after."
She first met MacGyver at a Bulgarian airport, where she slipped her jewelry (which was later revealed to be the stolen crown jewels) into MacGyver's pocket resulting in them both being detained for questioning by the police.
She appeared again in MacGyver’s life back in LA, when she "borrowed" Mac's apartment while he was out of the country and ended up dragging him into the middle of an assassination conspiracy.
Her perceived big break, came when she was cast in the leading role of a musical called Cleo Rocks. This however was merely an elaborate plan by hit man Murdoc to kill MacGyver.
Even though her scatter brained approach to life is a source of frustration for MacGyver, their friendship has always remained strong, and over the years grown into a brother-sister-like relationship (www.macgyveronline.com/pages/Penny_Parker.html#.Vqp8wPnhC70).

Murdoc
Gespeeld door Michael Des Barres. Een huurmoordenaar en MacGyvers' aartsvijand is door MacGyver en Petes schuld verbrand in een explosie. Hiervoor heeft hij gezworen zich te wreken op MacGyver. Telkens wanneer MacGyver en Pete denken dat Murdoc dood is, komt hij op de meest onverwachte momenten terug opduiken (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver). Michael Des Barres, who plays Murdoc, MacGyver's archenemy, actually composed the song "Cleo Rocks" for the same-named episode (www.imdb.com/title/tt0088559/trivia?ref_=tt_ql_2). Little is known about the international assassin Murdoc. He is, and has been, the best in his line of work; his methods are, in his own words, "quick, neat, untraceable." His mastery of makeup and costuming have made him difficult to identify, and he never leaves loose ends - except, of course, in the case of MacGyver and his friends. 
Murdoc had been known to the DXS for about five years prior to 1980, when he attempted to kill Peter Thornton and MacGyver. This 1980 encounter resulted in Murdoc's apparent death in a collapsing building. He did not return until seven years later, when he nearly succeeded in blowing Mac and Pete up. Murdoc "died" in this confrontation, too, after being careless with dynamite. But somehow, he escaped the explosion, and he reappeared about a year later, to the surprise of a grieving MacGyver and Nikki Carpenter; again, he took a "fatal" dive off the mountain known as the Widowmaker after cutting his own climbing rope. The next time he tried to kill MacGyver, he staged an elaborate musical, "Cleo Rocks," using MacGyver's friend Penny Parker as a pawn. Posing as crippled director Jacques La Rue, he came very close to realizing his goal - only to be defeated, once again, by MacGyver's ingenuity. For his "death" this time, he plunged into a fiery pool after being electrocuted. Murdoc laid to rest his vendetta, albeit temporarily, against MacGyver when he realized that MacGyver was the only one who could help him rescue his sister, Ashton Cooke, from his vengeful ex-employer at HIT, Homicide International Trust. This spirit of cooperation between the two, however, did not last; after another of Murdoc's "deaths," he and MacGyver resumed their deadly game of cat-and-mouse...with Murdoc, yet again, plummeting into a flooded mine shaft. Murdoc's final regular-series appearance was as the right-hand man of a deposed Central American dictator who intended to regain power; Murdoc made his exit by driving a Jeep off of a cliff after a failed attempt to run MacGyver down. 
Despite his nasty homicidal tendencies and twisted sense of honor, there are facets of Murdoc's personality that are quite likeable. The assassin is a photography buff; to assure his employers of a successful hit, he sends them a picture of the moment of the victim's death. He showed his talent for musical composition when he wrote the score for "Cleo Rocks," and he even fell in love with Penny Parker as he worked with her on the production. He secretly supported his sister, Ashton, without revealing to her his identity. If he hadn't become a hired killer, he probably would have chosen a career as a photographer or a musician (www.macgyveronline.com/pages/murdoc). 

MacGyver is a different kind of hero: he doesn't use weapons, he's afraid of heights, and he's an expert at making complicated machines out of ordinary things quickly. He works in the employ of The Phoenix Foundation, a think tank dedicated to improving mankind. Pete Thornton gave MacGyver his assignments, occasionally getting involved himself or lending Foundation resources for MacGyver's various personal endeavors. Another sometimes accomplice was Jack Dalton, a long-time friend with a penchant for getting himself into trouble and relying on MacGyver for helping him out of it. MacGyver also had an archenemy, Murdoc, who sought to kill MacGyver many times, often through the use of ruses and elaborate traps. MacGyver's first name was a secret until the final season, when we learned just why he chose not to use it. MacGyver was produced by Henry Winkler/John Rich productions in association with Paramount Television (www.tv.com/shows/macgyver/).

Een typische aflevering van MacGyver:

"On a Wing and a Prayer" - excellent episode!!!  
One of the episodes where MacGyver squares off against a woman as the main villian- it's happened before, but it's interesting to note.  
The best part for me is that MacGyver comes to Jack Dalton asking for help in this episode. And Jack, being the good friend that he is, and also owing Mac a few hundred favors or so, gladly helps Mac out. I'd say he's quite delighted to be coming to MacGyver's rescue for once! And that's cool to see Mac and Jack working together as friends. And they come to rescue Pete! And Pete has a pretty hilarious quote in this episode- "Heck of a way to go, huh? I always thought I'd drop dead at my desk or on the 9th. hole."  
And of course, MacGyver comes to the rescue with a neat MacGyverism at the end- making the plane ready for takeoff even though they don't have enough runway! And MacGyver flies economy at the end, holding on to the plane's landing gear for dear life! "JACK!!!!!!!"  
This is one of the episodes I distinctly remember seeing as a child and thinking that MacGyver holding on to the plane and riding that way was so cool! 
definitely an excellent episode!  (www.macgyveronline.com/forums/index.php?showtopic=2759#.VqqAZfnhC70) De serie was meer geëmancipeerd dan A-team en Knight Rider... 
Ik weet nog dat ik een keer als kind op een verjaardag was en vertelde dat ik fan was van Knight Rider aan iemand die die serie niet kende. Ik uitleggen over een man en een auto die zelf kan rijden. Die ander was fan van een serie waar ik de naam niet meer van weet, maar de beschrijving was dat de serie ging om iemand die van alles uit zijn rugzak haalde om daarmee uit allerlei benarde situaties te komen. Ik vermoed dat het MacGyver zal zijn geweest, want dat is niet een naam die ik toen kon hebben onthouden...


In 2003 maakte The WB Television Network een pilotaflevering voor een mogelijke spin-off serie getiteld Young MacGyver. Deze serie zou gaan draaien om MacGyvers neefje Clay, gespeeld door Jared Padalecki. De serie kwam echter niet van de grond...In oktober 2015 werd aangekondigd dat er een nieuwe MacGyver reeks zal verschijnen waarvan CBS de pilootaflevering al heeft besteld. Richard Dean Anderson keert niet terug. De nieuwe MacGyver zal jonger zijn dan het oorspronkelijke personage (https://nl.wikipedia.org/wiki/MacGyver).Ach de serie was natuurlijk TV, maar toch verliest de mythe wat van de charme in het echt...al zaten er voor de mierenneuzers ook genoeg foutjes in de serie zelf... Mij gaat het niet om die foutjes, maar om het bier:


Some time ago Men’s Health ran an article titled 32 Things You Can Do with Beer. Some of the things, like putting a cold beer near the thermostat to make the heater come on using beer as a compass or to loosen rusted bolts, while very MacGyver-esque, are a little far-fetched. Others, like using it to kill slugs or make beer bread are well known uses for our favorite beverage....MacGyver could probably escape from a Russian Gulag with a bottle of Baltika Parnassus but would he? I mean, he’s a smart guy. I’m thinking he could find a paper clip and a old shoe to serve as his means of escape and save the beer for after (http://beerutopia.com/things-macgyver-can-do-with-beer/).


Ik kan echter niets vinden over Macgyver met Baltika, waarschijnlijk is het een photoshopfoto.


Richard Dean Anderson, heeft een fiets van de brouwerij New Belgium, gewonnen bij een bieding voor het goede doel.

In [2011 won] Richard Dean Anderson, television's MacGyver, has won a 20th anniversary New Belgium cruiser bike!  From the way this reporter hears it "Mac" was at Sea Shepard's Stand Up for the Ocean comedy benefit and fundraiser (which we sponsored with some beer and of course a cruiser bike) and he placed the highest bid for that bike in the silent auction (www.newbelgium.com/community/Blog/new-belgium-brewing/2011/11/11/MacGyver-rides-a-New-Belgium-Cruiser).

Here's the thing: culture isn't about what you say; it's about what you do.
Company values that are posted to a corporation's website, or displayed on a poster in their lobby, don't get you too far when it comes to truly influencing the level of engagement & love that your workforce feels for the company. It takes a lot more dedication than that (www.newbelgium.com/Brewery/company/what-were-about).
We'll set the scene.
1989. Belgium. Boy on bike. (Ok, make that a young man of 32.)
As our aspiring young homebrewer rides his mountain bike with "fat tires" through European villages famous for beer, New Belgium Brewing Company was but a glimmer in his eye. Or basement. For Jeff Lebesch would return to Fort Collins with an imagination full of recipes and a handful of ingredients ready to embark on a whole new journey.
And then there was beer.
Jeff's first two basement-brewed creations? A brown dubbel with earthy undertones named Abbey and a remarkably well-balanced amber he named Fat Tire. To say the rest was history would be to overlook his wife's involvement. Kim Jordan was New Belgium's first bottler, sales rep, distributor, marketer and financial planner.And now, she's our CEO.
Electrical engineer meets social worker; ideals flourish
The other side of the New Belgium story might not seem as romantic as bicycling through Europe; but it gives testament to our dedication, hard work and continuous push for invention. It goes like this:
Jeff’s Belgian inspired brews garnered enough praise from friends and neighbors that Jeff and Kim took their basement brewery commercial in 1991. Kim, social worker by day and mother to two always, began the marketing process by knocking on their neighbor's door. Artist Anne Fitch was that neighbor, whose watercolors came to help craft the New Belgium brand for 24 years, including the original Fat Tire label. Our new Fat Tire cruiser is still handcrafted by a painter, Leah Giberson, but this time it's photorealism instead of a watercolor.
Bringing on Peter Bouckaert, a Belgian Brewmaster previously working at Rodenbach, in 1996 helped influence our love of sour beers. Moving forward, Peter would take the brewing reins as Jeff began pursuing other interests. In 2009, Jeff moved on completely and we have continued to flourish with Kim, Peter, and a team of dedicated employee-owners at the helm.
What else continues today?
The Core Values and Beliefs on which Kim and Jeff built New Belgium Brewing Company. Before they ever sold a bottle of beer, they hiked into Rocky Mountain National Park with a jug of home brew in one hand and a pen and pad in the other. Together, they wrote down what they wanted to instill into this business dream of theirs. New Belgium Brewing Purpose Statement:
To manifest our love and talent by crafting our customers' favorite brands and proving business can be a force for good (www.newbelgium.com/Brewery/company/history).

MacGyverism kan goed van pas komen in een brouwerij...

Matso’s MacGyver - Matso’s Brewery
The amazing tool that will solve pretty much all of your problems. If you problems involve opening a bottle, can, letter or box. Or tightening/loosening screws, nuts and bolts and measuring small items.
Cannot really build a race car, but might help (https://vimeo.com/152924269).


MacGyver plus duct tape plus beer equals beer with duct tape handle. #house, #home, #DIY, #repair, #southern engineering, #macgyver fix, #bad, #look, #crazy, #dumb, #stupid ,#funny

MacGyver IPA
Stronzo Brewing Co.
IPA - American
8.4% ABV (https://untappd.com/b/stronzo-brewing-macgyver-ipa/438334)
(https://untappd.com/b/stronzo-brewing-macgyver-ipa/438334)

Stronzo MacGyver  (RETIRED)
Formerly brewed at Stronzo Brewing Co.
Style: Imperial IPA
Gørløse, Denmark
Serve in Shaker, Snifter
IBU: 100   EST. CALORIES: 240   ABV: 8%
No commercial description
dojken (402) - - FEB 14, 2015
Flaska. Dammig torkad frukt något maltig doft. Smaken torr med en kraftig smak. Svag sötma något vass beska (www.ratebeer.com/beer/stronzo-macgyver/227084/).


Stronzo Brewing Co. is a Danish micro brewery located in Gørløse, Denmark. We produce creative and innovative beer (https://stronzobeer.wordpress.com/).  Stronzo brewing company (possibly not safe for work, if you live in a conservative country), of Copenhagen (I'm in Denmark, at the moment). The thing is, 'stronzo' is one of the Italian words for 'shit' (but is often used like the English 'arsehole'). The guys behind it are apparently Danish, but I have no idea of whether or not they know what 'stronzo' means (or whether they care), nor what (if they do know) they are thinking.
Statements like 'People with attitude' and 'Stronko.dk is in the air' are all over the site (and the billboard, which I didn't think to take a shot of), and their offerings include a 'Brown Stronzo', which does not exactly evoke a 'yum' response from me (it conjures up the liquid manure that's sprayed over fields as fertilizer), but then again, I'm not much of a beer drinker. They also describe themselves as an 'innovative microbrewery' brewing 'creative beer of the highest quality'....The name of this brewery is essentially "Shit Brewing Company" What else more do you need to know?  (https://forums.egullet.org/topic/140929-whats-the-deal-with-stronzo-beer/)

MacGyver – Double IPA
Description
Building a brewery from scratch using used equipment is hard work. Hard work and quite a lot of MacGyver solutions… But somehow it works out anyway… That is why we decided to brew this decievingly drinkable and extremely tasty Double IPA using only duck tape, a safety pin and a piece of chewing gum. Kinda cool how the chewing gum really brings out flavours similar to the piney fruity american west coast hops….
Info
ABV: 8,4%
IBU: Alot
EBC:
Ingredients:
Available: All year (https://stronzobeer.wordpress.com/the-brewery/)

MacGyver the Pirate
Punny Or Die Brewery
Homebrew, IPA - American (https://untappd.com/b/punny-or-die-brewery-macgyver-the-pirate/1290283)

Tja, een thuisbrouwsel telt toch net wat minder...
Punny Or Die Brewery kan ik ook niet zo vinden op internet. maar zo kan het beginnen; met een goed thuisbrouwsel...

woensdag 24 augustus 2016

Corona etceteraCorona Extra is in 2012 door Lambikstoemper geprobeerd:
Corona Extra 18jul12
Alc. 4,6% Cervecería Modelo (Mexico City) / AB-Inbev (Leuven)
Beschrijving: Pale lager, Mexicaans bier van lage gisting.
Ingrediënten: Gerstemout, maïs en/of rijst, hop, gist, E300, E405, water.
Geproefd: Zachte geur van citrus, rijst/maïs en een beetje peer. Zeer flets mondgevoel, weinig uitgesproken smaak, aan de zoete kant. Heeft nog weinig met bier te maken, vind ik. Zonder toevoeging van citroen of limoen kan je beter water drinken …
Weetje: Wordt meestal uit het flesje gedronken, samen met een stukje limoen. Werd door bierkenner Michael Jackson ooit als ‘slechtste bier ter wereld’ omschreven. En toch kent het veel succes: vooral in Noord-, Centraal- & Zuid-Amerika én in Azië. Wordt intussen verkocht in meer dan 170 verschillende landen wereldwijd (https://lambikstoemper.wordpress.com/2012/07/18/corona-extra/).

Mocht je fan zijn van dit soort bier dan kun je gewoon bier met salt & lime oppimpen:
Love Mexican Beer? Salt & Lime it with The BrewsKey (video)
The BrewsKey (www.thebrewskey.com) is a new, cool way to build a chelada inside your beer bottle with 100% natural lime and sea salt. The BrewsKey makes "dressing" your beer easy, no more cutting limes, no more cow-licking a dirty beer bottle. Just load, slam, & enjoy a perfectly dressed Mexican cerveza. Made in Texas, made in USA (www.youtube.com/watch?v=KX5ti5krk0c).