Translate

Zoeken in deze blog

maandag 6 september 2021

Bieren in Noord-Nederland 1

Mijn reis door Noord-Nederland begon in Utrecht bij https://www.goboony.nl/camper-huren/exclusief-elektrische-volkswagen-t2-campers van daaruit reed ik via Soest en Bunschoten-Spakenburg naar Flevoland.

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten-Spakenburg heeft als website https://www.bunschoten.nl/ ? Bijzonder. Het dorpje is bekend vanwege de vis. het lijkt wel alsof elke viskraam daar vandaan komt. 

Bunschoten (Bunschoots: Bunsjoten) is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De belangrijkste plaats van de gemeente heet Bunschoten-Spakenburg, een samensmelting van het oude dorp Bunschoten met Spakenburg. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bunschoten)

Spakenburg is een dorp in de gemeente Bunschoten van de Nederlandse provincie Utrecht. Het ligt aan het Eemmeer en in het Eemland ten noorden van Amersfoort. Van oudsher is Spakenburg een vissersdorp, dat tot de aanleg van de Afsluitdijk aan de Zuiderzee lag. Sindsdien is de vissersvloot gekrompen, maar visverwerking en vishandel spelen nog een belangrijke rol in de plaatselijke economie. Ten zuiden van Spakenburg ligt de kern van Bunschoten. Anders dan Spakenburg was dit altijd een boerendorp, met in het verleden stadsrechten. Door verschillende nieuwbouwwijken zijn beide plaatsen dusdanig aan elkaar gegroeid dat er, op de oude kernen van de twee plaatsen na, geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de twee. Voor de post liggen alle adressen in Bunschoten-Spakenburg. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Spakenburg)

Bierbrouwerijen in Bunschoten-Spakenburg

Het aantal brouwerijen in Nederland is sinds 2001 ieder jaar toegenomen. Naast brouwerijen die hun eigen productie beheren, zijn er ook veel huurbrouwers in Nederland die gebruik maken van de ketels van andere brouwerijen. Deze brouwerijhuurders brengen speciaalbieren op de markt onder hun eigen merknaam, maar laten het dus elders brouwen. Op dit moment zijn er 679 brouwerijen in Nederland, waarvan 278 brouwerijhuurders. ... In Bunschoten-Spakenburg is er één actieve brouwerij, namelijk Brouwerij Het Vergulde Lam. Deze bierbrouwerij brouwt bier in Bunschoten-Spakenburg sinds 2017. (https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/land:nederland/provincies:utrecht/plaatsen:bunschoten-spakenburg/lat:52.23567600000001/lng:5.369153999999995/zoom:18)

Brouwerij Het Vergulde Lam is een bierbrouwerij uit Bunschoten-Spakenburg (Nederland) die is opgericht in 2017. (https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/utrecht/bunschoten-spakenburg/het-vergulde-lam)

Rosalie Van de Geest-Sterenborg Van origine chemicus, begon met het maken van wijn uit eigen druiven en kreeg al snel de smaak te pakken. De jaren daarna begon ze speciaalbieren te brouwen. Na het brouwen van verschillende speciaalbieren en het volgen van een brouwcursus via bier gilde 'De Amervallei' in Amersfoort kwam de wens een stap verder te gaan en zodoende onstond het idee een bierbrouwerij in Bunschoten te starten. Een stukje geschiedenis: De naam ‘Het Vergulde Lam’ is ontleend aan één van de oudste nog bestaande gebouwen van Bunschoten-Spakenburg. Deze prachtige boerderij-herberg stamt uit 1625! De voormalige herberg was honderden jaren dé plek waar de omgeving van Bunschoten heenging voor gezelligheid, en niet te vergeten om bier te drinken! De naam voor het eerste officiële speciaalbier uit Bunschoten werd zo een knipoog naar de rijke geschiedenis en erfgoed van Bunschoten. Een bier zoals het vroeger gemaakt zou zijn. (https://hetverguldelam.nl/) Zie https://www.facebook.com/hetverguldelam/photos/1421037838031357 en https://www.facebook.com/hetverguldelam/photos/1276281035840372 en https://www.facebook.com/hetverguldelam/photos/1111914772277000. Helaas ben ik hetniet tegen gekomen...

Soest

Soest is a city in North Rhine-Westphalia, Germany. It is the capital of the Soest district.(https://en.wikipedia.org/wiki/Soest,_Germany) Maar dat is niet de plaats waar ik doorheen ben gereden. Ik had het pas door toen ik langs paleis Soestdijk kwam: 

Paleis Soestdijk (https://www.paleissoestdijk.nl/) is een paleis aan de Amsterdamsestraatweg 1 in Baarn. Het oorspronkelijk 17e-eeuwse gebouw is genoemd naar de Soestdijk waarlangs ook de buurtschap Soestdijk is ontstaan. Van 1937 tot 2004 was het de residentie van kroonprinses en later koningin Juliana der Nederlanden (1909-2004) en haar echtgenoot prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004). Vanaf eind 1970 tot 2017 was het eigendom van de Nederlandse Staat. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_Soestdijk)

Rond 1650 liet Cornelis de Graeff, een van de burgemeesters van Amsterdam, aan de weg tussen Baarn en Soest (de Zoesdijc) een buitenverblijf bouwen: de Hofstede aen Zoestdijck. De Graeff was in die jaren 1655-1660 druk bezig met de opvoeding van Willem III van Oranje (1650-1702), zo blijkt uit zijn te Soestdijk geschreven brieven aan de Staten-Generaal en Johan de Witt. In 1674 verkocht zijn zoon Jacob de hofstede Soestdijk met de omringende landerijen aan Willem III van Oranje, toen inmiddels stadhouder Willem III. De hofstede werd vermoedelijk tussen 1674 en 1678 in opdracht van Willem III uitgebouwd tot een jachtslot naar ontwerpen van Maurits Post, zoon van Pieter Post. Toen Willem III en koningin Maria II van Engeland in 1684 het jachtslot Het (oude) Loo verwierven, liet het paar daarnaast een nieuw jachtverblijf bouwen, het latere Paleis Het Loo. Soestdijk werd daardoor niet meer zo vaak gebruikt. Nadat Willem III in 1702 kinderloos overleed, erfde de stadhouder van Friesland, Johan Willem Friso, Soestdijk. Na diens overlijden in 1711 woonden zijn vrouw en zijn zoon, de latere stadhouder Willem IV, in de zomer op Soestdijk. Willem IV overleed in 1751 en zijn vrouw en zoon bleven 's zomers op Soestdijk wonen. Vermoedelijk door zijn plotselinge overlijden bleef het ontwerp voor vergroting dat David van Stolk een jaar eerder had gemaakt onuitgevoerd.[2] In 1787 kwam het bij Soestdijk tot een handgemeen tussen patriotten en Oranjegezinden, waarbij een dode (Christoffel Pullmann) en enkele gewonden vielen. De Staten van Utrecht beloonden de officieren van de wacht met een bijzondere gouden of zilveren beloningspenning. Tijdens de Bataafse Revolutie en de daaropvolgende Franse inval werd Paleis Soestdijk in 1795 door de Franse Republiek als oorlogsbuit in beslag genomen en vervolgens aan het Nederlandse volk geschonken. De Bataafse Republiek bevestigde deze schenking in 1796. In 1799 werd het verhuurd en bestemd tot logement. Koning Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte, nam het paleis in 1806 in gebruik en liet een kleine uitbreiding aan het paleis bouwen. Verder werd het uitgewoonde gebouw op bescheiden schaal heringericht. Ook liet hij de gevels pleisteren en de vensters vergroten. In diezelfde tijd liet hij ook het omringende park herinrichten. Hij gebruikte het tot 1810, daarna werd het een van de paleizen van Napoleon, die Nederland dat jaar deel van het Franse Keizerrijk maakte. Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 bleef het paleis enige tijd marginaal beheerd. Het werd na de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 door het Nederlandse volk cadeau gedaan aan kroonprins Willem, de latere koning Willem II (1792-1849), als huldeblijk voor zijn inspanningen in de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo, waarbij hij aan zijn schouder gewond raakte. Het paleis werd door Jan de Greef en Zeger Reyers tussen 1816 en 1822 uitgebreid met twee vleugels aan weerszijden van het hoofdgebouw met kenmerkende halfronde colonnades geïnspireerd op het tsarenpaleis in Pavlovsk in Rusland, het geboorteland van zijn echtgenote Anna Paulowna (1795-1865).[3] De vleugels werden bekend onder naam Soester vleugel aan de linkerkant gezien vanaf de voorkant, en de Baarnse vleugel aan de rechterzijde. Het paleis werd 's zomers vaak bewoond door Willem II en zijn echtgenote, die het opnieuw inrichtte. Na haar dood in 1865 ging het paleis over naar prins Hendrik, broer van koning Willem III. Deze was stadhouder van Luxemburg, maar gebruikte zijn stadspaleis Lange Voorhout in Den Haag als Nederlands pied-à-terre en Soestdijk als zomerresidentie. Na zijn overlijden in 1879 kwamen het domein en paleis in handen van Willem III. Koningin-moeder Emma (1858-1934) erfde het domein en paleis van haar man in 1890 en gebruikte Paleis Soestdijk als zomerverblijf tot haar dood in 1934. Er werden enkele kleine vernieuwingen aangebracht, zoals de aanleg van elektrische bedrading. Verder werden er twee kleedkamers op de eerste verdieping van het hoofdgebouw aangebouwd. De colonnades werden met glas bedekt, zodat het paleis ook buiten de zomer gebruikt kon worden. Emma liet het domein en paleis na haar overlijden na aan haar enig kind Wilhelmina. Ze werden bij Emma's overlijden getaxeerd op een gezamenlijke waarde van 790.000 gulden.[4] Na de dood van Emma in 1934 werd het paleis verbouwd om - zo bleek - als permanente woning te dienen voor prinses Juliana en prins Bernhard. De grootschalige verbouwing, het nationale huwelijksgeschenk voor hen beiden, gebeurde met name aan de Baarnse vleugel. ... Juliana had geen voorkeur voor Paleis Het Loo als zomerverblijf, maar gebruikte Paleis Soestdijk permanent als woon- en werkpaleis. Vakantie hield zij meest in het buitenland. ... Na haar troonsafstand op 30 april 1980 bleven Juliana en Bernhard wonen in Paleis Soestdijk, waar ze in 1987 hun gouden bruiloft vierden en er voor het laatst massa's mensen langs het bordes trokken om hulde te brengen. Naarmate Juliana ouder werd leefde zij meer teruggetrokken in Paleis Soestdijk. Zij overleed er op 20 maart 2004 en Bernhard op 1 december van hetzelfde jaar. Beiden werden op Paleis Soestdijk opgebaard. Het Koninklijk Huis heeft daarna geen behoefte meer getoond aan gebruik van het moeilijk te beveiligen paleis. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_Soestdijk)

Okee, heel interessant, maar het was dus Baarn en niet Soest, maar wat is er in Soest?

Soest is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente telt 46.978 inwoners (1 juli 2021, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 46,43 km². Soest, Soesterberg en buurtschap Soestduinen zijn de kernen in deze gemeente, die verder rijk is aan duinen, bossen, heide en weilanden, grotendeels gebruikt als oefenterrein voor het Nederlands leger. De gemeente heeft een partnerschap met het gelijknamige Soest in Westfalen, Duitsland. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Soest_(Nederland))

Is er ook bier?

Drie mannen uit Soest: Erik Bok, Paul de Coninck en Henk Hagen. Een voormalig eigenaar van een middelgrote brouwerij met een kleine 20 jaar brouwervaring, de twee anderen pure liefhebbers en hobbybrouwers. Tijdens oudejaarsavond 2014 kwam de liefde voor het ambachtelijk bier ter sprake en al snel werd een datum gepland voor de eerste gezamenlijke brouw. Doelstelling was speciaalbieren te brouwen, anders dan reeds bestaande speciaalbieren. Bier zonder kunstmatige toevoegingen, bier in zijn puurste vorm. Na intensieve periodes van brouwen, proeven, verfijnen, brouwen en weer proeven aan het Soester Kerkpad zijn er nu acht speciaalbieren waar we trots op zijn: de Swarte Os 6, Swarte Os 8 en Swarte Os 10, alle drie als eerbetoon aan de herberg De Swarte Os (sedert 1590), gelegen aan de Eem tussen Soest en Baarn. Inmiddels hebben Swarte Os 6, 8 en 10 hun weg gevonden naar horeca en slijterijen binnen en buiten Soest, tot in Belgie toe. (http://www.swarteos.nl/historie/)

‘Swarte Os’ dankt zijn naam aan een herberg uit ca. 1590, gelegen aan de Grote Melm bij de Eem, gelegen tussen Soest en Baarn. Een herberg, aan de strategisch drukke vaarroute tussen Amersfoort en Amsterdam, waar het bier rijkelijk vloeide. Deze herberg lag op een steenworp afstand van het Soester Kerkpad, met zijn rijke verleden van herbergen, waar momenteel de micro-brouwerij Swarte Os is gevestigd. In tegenstelling tot Amersfoort, dat in de 17e eeuw zo’n 350 bierbrouwerijen kende, waren er in Soest en Baarn weinig brouwerijen. Het is aannemelijk dat er in de 16e, 17e en 18e eeuw op of nabij het Soester Kerkpad op kleine schaal werd gebrouwen. Dankzij de voortreffelijke waterkwaliteit op de Utrechtse heuvelrug mogen we aannemen dat er in die dagen al een prima bier werd gebrouwen. Grote Melm, zicht op de Swarte Os, aanlegplaats aan de Eem Tussen Amersfoort en Soest was sprake van wederzijdse afhankelijkheid en brouwers uit de Keistad wilden zeggenschap over hun verkooppunten. Dat blijkt wel uit het feit dat herberg de Drie Ringen (anno 1580) aan het Soester Kerkpad dezelfde naam droeg als Brouwerij de Drie Ringen te Amersfoort. De herberg was dan ook eigendom van de Amersfoortse brouwerij. Bronnen: http://www.archiefeemland.nl/actueel/nieuws/2015/onderzoek-biergeschiedenis/ (http://www.swarteos.nl/soester-erfgoed/)

Brouwerij de Acht Zaligheden (bdaz®) is opgericht in 2016. Een prachtige samenwerking tussen drie brouwers met een passie voor bier. Gedreven door perfectie en met respect voor het ambacht worden onze bieren gebrouwen. Door veel proef te brouwen in kleine hoeveelheden kan BDAZ® (spreek uit; ˈbæ, dæs) de verschillende bieren perfectioneren. Pas als het perfect is dan vragen zij een bevriende ambachtelijke brouwerij het bier in  grotere hoeveelheden te brouwen zodat u overal kan genieten van ons heerlijke bier. (https://www.bdaz.nl/)

Ik ben ze niet tegengekomen.

Baarn

Baarn is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen aan de rivier de Eem.... en heeft een oppervlakte van 33,03 km² (waarvan 0,46 km² water). Een inwoner van Baarn wordt een Baarnaar genoemd en iemand die geboren en getogen is in Baarn een Barinees.[2][3] Een Baarnaar behoeft niet in Baarn geboren of opgegroeid te zijn. Van 4 september 1948 tot 30 april 1980 was de gemeente een koninklijke residentie aangezien koningin Juliana op Paleis Soestdijk woonde, hetgeen op het grondgebied van Baarn gelegen is. De Nederlandse koning Willem-Alexander voert vanaf de troonswisseling de titel Heer van Soest, Baarn en Ter Eem.... Baarn ligt in het midden van Nederland aan de Utrechtse zijde van de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een van de weinige rivieren die van bron tot monding op Nederlands gebied liggen, de Eem. ... De eerste permanente bewoning vond plaats in de bossen bij Lage Vuursche. Het betrof scherven aardewerk uit de Jonge Steentijd en een twintigtal grafheuvels. De oorsprong van het dorp Baarn ligt in de twaalfde eeuw. In die tijd werden de bestaande dorpen te klein, mede door de kruistochten, de handelsbetrekkingen met andere regio's en de groei van de bevolking. Doordat elk dorp in grote mate in eigen behoefte voorzag, moest men over een omliggend gebied van voldoende grootte beschikken, bijvoorbeeld om in de behoefte aan brandstof te voorzien of om het vee te kunnen weiden. In en rond de twaalfde eeuw ontstonden daardoor vele nieuwe nederzettingen, waaronder waarschijnlijk ook het huidige Baarn....De oorsprong van de naam 'Baarn' geeft nog steeds veel stof tot discussie. Tot een bevredigend antwoord heeft deze nog niet geleid. Het meest voor de hand liggend lijkt dat de naam een verwijzing is naar 'een gebied waar veel brandstof te halen of te delven is', (vergelijk 'Barneveld': veld waar brandstof te halen valt). Klinkermetathesis zorgt voor omdraaiing van de r en de a: branden wordt barnen. De naam wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1280. Hierin wordt vermeld dat de grondbelasting van stukken grond van de abdij van Elten voortaan betaald werd aan de Graaf van Holland.... De buitenplaats werd in 1771 gesticht door Hendrik Rietveld en heette Zeezicht naar het toen onbelemmerde uitzicht op de voormalige Zuiderzee. Oorspronkelijk was Zeezicht een blokvormig buitenhuis met ervoor een groot gazon en een oprijlaan. In de as achter het huis lag een kruisvijver met zichtlijn op de kerktoren van Blaricum. In 1902 werd het huis afgebroken en in 1905 werd er een nieuw huis gebouwd, ontworpen door de architecten Th. G. Schill en D.H. Haverkamp. Andere buitenplaatsen uit de achttiende eeuw waren de Hooge Vuursche, Huis Schoonoord, Heuveloord, Villa Nova, Klein Drakenstein en de villa's Peking en Canton. Onder invloed van de mode in die tijd werden bij de buitenplaatsen bossen, tuinen en lanen aangelegd in de Fransbarokke stijl. De oprijlanen waren ten minste 45 meter breed met twee rijen bomen aan weerszijden. Deze lanen dienden ook als zichtlijn. Zo werd bij Paleis Soestdijk de Koningslaan aangelegd. De Amsterdamse burgemeester Willem Gideon Deutz liet bij zijn buitenhuis De Eult zelfs drie lanen aanleggen of verbreden: de Postweg (tussen kasteel Groeneveld en Soestdijk), de Oranjeboomschenstraatweg (naar de brink) en de Torenlaan die in op de Pauluskerk was gericht. De buitens lagen door de eeuwenlange beweiding, houtkap en turfsteken in een open heidelandschap met zandverstuivingen. Van Deutz liet de open omgeving van De Eult bebossen tot een sterrenbos, het huidige Baarnse Bos. Het strekte zich uit van de Koningslaan tot aan de huidige Molenweg. Later in de achttiende eeuw werden ook de landgoederen Pijnenburg, De Hooge Vuursche, Soestdijk en Groeneveld bebost. De mode schreef toen niet langer Franse geometrische vormen voor, maar Engelse landschapstuinen. De bebossing werd in de negentiende eeuw steeds grootschaliger door de aanleg van productiebossen. Zo werden enerzijds de zandverstuivingen tegengegaan, terwijl het hout verkocht kon worden voor gebruik bij de mijnbouw in Limburg. Door deze steeds verdergaande bebossing was er steeds minder grond beschikbaar voor landbouw. Alleen op de noordelijke eng van Baarn werd in de negentiende eeuw nog rogge en boekweit verbouwd. De lager liggende gronden richting de Eem werden als weide en hooiland voor de veehouderij gebruikt. ... Twee delen van Baarn zijn een beschermd dorpsgezicht: Het Rode Dorp en Prins Hendrikpark e.o.. Verder zijn er in het dorp en de gemeente vele tientallen rijksmonumenten en enkele oorlogsmonumenten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarn)

Op https://www.bdaz.nl/tjicki/ vind ik een recept voor een bier. Brouwerij de Acht Zaligheden (bdaz®) lijkt allemaal bieren te maken met verwijzingen naar dames. Bijzonder. 

De Brouwkamer brouwt ambachtelijk bier met gebruik van eigen geteelde hop. Authentiek en exclusief craftbier gebrouwen voor vriendelijke types door vriendelijke types. Het logo is een combinatie van de J van brouwers Justin en Jiek en artdirector/designer Joey Kops en de B van Baarn, Bier en de Brouwkamer.  (https://www.beerinabox.nl/brouwerij/1741-de-brouwkamer)

Een kleinschalige ambachtelijke brouwerij met een eigen hop- en kruidentuin in Baarn. De brouwerij begon zoals bij velen als een hobby oftewel, ‘started in the kitchen now they’re here’. Het waren vooral familie en vrienden die graag bij brouwers Justin Gerritse en Jiek Weishut op bezoek kwamen om de verschillende brouwsels te proberen. Het was pas toen ze in 2019 een berichtje kregen van de lokale Mitra in Baarn met een vriendelijk duwtje in de rug dat ze commercieel gingen. Vanaf de start was het altijd de intentie om doordrinkbare bieren te brouwen met gebruik van zoveel (https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/land:nederland/provincies:utrecht/plaatsen:baarn/lat:52.21746400000001/lng:5.302928000000007/zoom:18, https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/utrecht/baarn/brouwkamer)

Een kleinschalig ambachtelijke brouwerij met een eigen hop- en kruidentuin in Baarn. Voor ons begon de brouwerij zoals bij velen als een hobby oftewel, ‘started in the kitchen now we’re here’. Het waren vooral familie en vrienden die graag bij ons op bezoek kwamen om onze brouwsels te proberen. Het was pas toen wij afgelopen jaar een berichtje kregen van de lokale Mitra Baarn met een vriendelijk duwtje in de rug dat wij commercieel zijn gegaan.  Sinds we begonnen in 2016 als homebrewers is het altijd onze intentie geweest om doordrinkbare bieren te brouwen met gebruik van zoveel mogelijk lokale ingrediënten. In onze eigen hoptuin groeien de verschillende volwassen hopplanten die wij met de hand pluken in September. Sinds November 2019 zijn wij officieel geopend en is ons bier in de streek beschikbaar. Maar ook wij hadden totaal geen rekening gehouden met deze crisis en het sluiten van de horeca. Zo hadden wij de start van onze brouwerij niet voorgesteld. Gelukkig zitten we niet bij de pakken neer en proberen wij te helpen waar we kunnen. Om het bier bestemd voor de horeca toch een warm thuis te bieden organiseren wij elke maand een Drive-In voor de deur van de brouwerij. Natuurlijk nodigen we iedereen bij deze uit om langs te cruisen en een Baarns Blondje te scoren! Brouwkamer, Baarnsche dijk 6 B2, 3741LR te Baarn (https://steundebrouwer.nl/brouwerij/brouwerij-de-brouwkamer)

Nouja, beetje valse start zo, maar de vakantie is net begonnen...

Bij vertrek had ik Bird Brewery Nonnietnaarhuistoe (een Amerikaans bruin) en Non Alk (een alcoholvrije witte IPA). Ze smaakten goed en waren hopelijk een voorbode voor deze vakantie.

Ook kwamen we deze dag langs een visvijver waar we even een plaspauze hielden. Er stond een kersenkraampje. Daar werden niet enkel krieken verkocht, maar ook 'kriek'. 

Van Daele Kriek, 6,5% gebrouwen door Brouwerij Artemis uit Dronten met kersen van Van Daele samen met water, gerstemout, tarwe, hop en gist. Het bier schijnt het best tot zijn recht te komen bij elf graden, maar ik dronk het denk ik wat kouder.  


Van Daele Kriek Bier

Biertype: Fruit Beer

Smaakcategorie: Fris & Fruitig

Dit bier werd gebrouwen in 2010.

Aan de van den Hamlaan 13 in Dronten heeft de familie van Daele al jaren een kersenboomgaard. In 2009 ontstond het idee om van kersen uit de eigen boomgaard een kersenbier te brouwen. De kersensmaak moest hierbijvol te proeven zijn en de bittere smaak van het bier moest gehandhaafd blijven. Er werden 1.200 flessen kriekenbier afgevuld. Het bier wordt bij de boerderij verkocht.

Schenktemperatuur 7°C

Alcoholpercentage 5.8%

(https://www.nederlandsebiercultuur.nl/databank/bier?bier_id=7224&task=display&controller=beer&view=beer&option=com_senb&e6e3ff89e61049a09f74a27a7e80787e=1) Ik heb trouwens een ander etiket dan Harry Pinkster, zie https://www.pinkgron.nl/etiketten/ned/n3394.jpg.


Goh, het lijkt net of het niet meer wordt gebrouwen. Volgens mijn etiket brouwen ze het al 10 jaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten