Translate

Zoeken in deze blog

maandag 24 mei 2021

Verkoop

Als amateurbrouwer mag je thuis voor jezelf en je gasten bier brouwen. Voor populaire doe-het-zelf bierbrouwpakketten gelden geen regels. Maar wordt het teveel voor eigen gebruik en ga je het bier verkopen, dan ben je ondernemer. Wat betekent dat voor jou? De belangrijkste zaken bij het starten van een bierbrouwerij op een rij.... Bierbrouwen voor beginners

Je kunt op 3 manieren aan de slag met het brouwen van bier:

Bierbrouwen vanuit je woning

Als je vanuit huis wil starten, moeten je plannen passen binnen het bestemmingsplan van jouw gemeente. Is het alleen een hobby dan is dit niet van toepassing.

Bierbrouwen vanuit een bedrijfsruimte

Je kunt een bedrijfsruimte huren om van start te gaan met je eigen brouwerij. Check of deze ruimte voldoet aan jouw eisen én controleer of jouw activiteiten overeenkomen met het bestemmingsplan. Raadpleeg de regionale milieudienst om na te vragen of je een omgevingsvergunning (afvalstoffen, vervuiling, overlast geur en geluid) nodig hebt.

Huurbrouwen

Bij huurbrouwen huur je een locatie met bierbrouwinstallatie. Je maakt met de verhuurder afspraken over wat zij doen en wat je zelf doet. Zo kunnen zij je bier brouwen volgens jouw recept. Maar je kunt er ook voor kiezen alleen gebruik te maken van de installatie en de rest zelf doen. Het voordeel van huurbrouwen is dat je zelf niet hoeft te investeren in een bierbrouwerij. Daarnaast heeft de huurbrouwer ervaring, verstand van zaken, de juiste vergunningen en regelt hij vaak ook alles met betrekking tot accijns.

Regels voor bierbrouwerijen

In de Warenwet staan regels waaraan je je moet houden als je levensmiddelen bereidt, verpakt en/of verkoopt. Je kunt gebruik maken van de Hygiënecode voor Bierbrouwerijen of zelf een voedselveiligheidsplan opstellen. De NVWA controleert of bedrijven zich aan de hygiëneregels houden.


Etiket

Het etiket is de meest gebruikte manier om de consument te informeren over het bier. Wat er allemaal op een etiket mag of moet staan (en wat juist niet), is vastgelegd in de Europese etiketteringsverordening. Om brouwers wegwijs te maken in deze regelgeving heeft Nederlandse Brouwers een etiketteringshandleiding opgesteld die de verordening moet verduidelijken. Bijvoorbeeld op het gebied van allergenen en de kwantitatieve ingrediëntendeclaratie. Op basis van een wettelijke verplichting, zet je de volgende zaken in hetzelfde gezichtsveld op de verpakking:

de netto-hoeveelheid

datum van minimale houdbaarheid

het alcoholgehalte

Daarnaast is er de Europese etiketteringsverordening, die bepaalt dat de verpakking van bier voorzien moet zijn van:

de benaming of een omschrijving van het product volgens de warenwet

een lijst van ingrediënten (nog niet verplicht bij bier >1,2% alcohol)

de gegevens van de producent, verpakker of verkoper

de productiepartij

voedingswaarde (nog niet verplicht bij bier > 1,2% alcohol)

Accijns Wie een alcoholhoudende drank bereidt en verkoopt, moet accijns afdragen. Accijnsgoederen mogen alleen bereid worden in een daartoe aangewezen accijns goederenplaats. Als thuisbrouwer of startende brouwer moet je daarvoor een vergunning aanvragen bij de Belastingdienst. Zo'n vergunning heet een Vergunning accijnsgoederenplaats. In de vergunning staat onder andere op welke locatie je welke accijnsgoederen mag vervaardigen en opslaan. In 2015 is de Belastingdienst gestart met het opstellen van een aangepaste aanvraag voor kleinschalige brouwerijen. Vanaf de inkoop van ingrediënten tot verkoop van het product moet alles vastgelegd worden en te controleren zijn. Hierbij moet je denken aan facturen, coderen van elke batch mout, bewaren van exact recept en resultaten. Het betalen van accijns doe je digitaal en periodiek achteraf. Heb je er vragen over, neem dan contact op met de Belastingdienst Telefoon Douane. Afdracht btw Btw (Belasting over de toegevoegde waarde) zit op alle producten en diensten. Je betaalt btw over jouw omzet. Btw breng je in rekening aan de klant, bovenop de prijs van jouw product. Voor bier en biermengsels die meer dan 0,5% alcohol bevatten moet 21% btw worden betaald. Bier met een alcoholpercentage onder de 0,5% valt onder het tarief 9%. Bij de aangifte draag je de van de klant ontvangen btw af aan de Belastingdienst. De door jouw betaalde btw aan leveranciers mag je hier van aftrekken. Voor eventuele merchandise bereken je ook 21%. (https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/startsituaties/starten-met-een-bierbrouwerij/)

Wanneer je bier gaat brouwen en verkopen, zul je ook accijnzen moeten afdragen. De hoogte van deze accijnzen is afhankelijk van het aantal graden Plato in je bier. Graden Plato correspondeert met het alcoholpercentage. Wanneer je – net als wij – eerst besluit om te gaan brouwen bij een bestaande brouwerij, worden de accijnzen veelal door de brouwerij afgedragen. Anders moet je dit dus zelf doen. (https://brouwerijhetmaatje.nl/wet-regelgeving-brouwen-bier/)

U mag bier en wijn voor eigen gebruik maken. Maar u mag bier en wijn niet verkopen. Wilt u andere accijnsgoederen dan bier en/of wijn maken? Of wilt u zelfgemaakt bier en zelfgemaakte wijn verkopen? Dan moet u zich inschrijven als ondernemer bij: de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst In sommige gevallen kunt u zich bij de Kamer van Koophandel ook inschrijven voor de Belastingdienst. Daarna moet u bij Belastingdienst/Douane een vergunning aanvragen voor het zelf maken van accijnsgoederen. Zo'n vergunning heet een Vergunning accijnsgoederenplaats. Meer informatie hierover vindt u bij  Accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen maken. (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/andere_belastingen/accijnsgoederen_of_verbruiksbelastinggoederen_maken_in_nederland_2/zelf_accijnsgoederen_maken)

Micro ondernemingen

Wannneer ben ik een micro-onderneming?

Het begrip microonderneming is ingevoerd met ingang van de jaarrekening over 2016, uw onderneming kwalificeert als micro onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twwe of drie van onderstaande vereisten

Balanstotaal maximaal € 350.000

Netto-omzet maximaal € 700.000

Maximaal 10 fte

(https://www.actium.nl/informatie/welk-jaarrekeningregime-is-van-toepassing)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten