Translate

Zoeken in deze blog

maandag 8 maart 2021

Omgevingswet

Op https://biervat.blogspot.com/2014/11/wet-vandervelde.html en https://biervat.blogspot.com/2015/10/accijnswetgeving-gn-code-2203-en-2206.html en https://biervat.blogspot.com/2017/02/milieuregelgeving-voor-microbrouwerijen.html heb ik wetgeving vermeld. Nu schijnt er volgend jaar nieuwe (milieu)wetgeving te komen. Het gaat dan niet meer om het milieu, maar om de omgeving. De omgeving wordt dan geregeld in de Omgevingswet. Bij deze wet hoort dan  het Besluit activiteiten leefomgeving Bal). Daarin staat dat brouwerijen vanaf een 100 kW vergunningplichtig worden. 

Dan vraag ik me toch af wanneer brouwerijen zo'n vermogen aan stookinstallatie hebben...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten