Translate

Zoeken in deze blog

woensdag 25 maart 2015

Huisbrouwerij Mieghelm

Huisbrouwerij Mieghelm is gevestigd aan de Venkant 17-19, 5271 SP St. Michielsgestel.

Thijs van den Helm werd siersmid. In 1987 besloot Thijs, toen hij een hele verzameling oude gebruiksvoorwerpen en machinerieën bij elkaar had, om een smederijmuseum te openen. Het is niet bij dit ene museum gebleven. In 1988 kon hij de hand leggen op de inventaris van een bakkerij. In 1990 besloot Thijs om een kroeg te openen. Zijn eigen huis was intussen te klein geworden, maar gelukkig kon hij de beschikking krijgen over de boerderij ernaast. Vanaf die tijd speelt hij met de gedachten om ooit een eigen brouwerij te hebben. Die wens werd werkelijkheid op 25 november 1994. Hij noemde de brouwerij de Abraham-brouwerij. Later kreeg de brouwerij zijn huidige naam: Mieghelm Huisbrouwerij (www.cambrinus.nl/brw/MIEGHELM.HTM,
http://home.tiscali.nl/beercollection/brouwerijen/Ned/nMieghelm.htm).Samen met twee vrienden van hem heeft hij eigenhandig een complete brouwerij gebouwd, geinspireerd door de koperen brouwketels van De Ridder. De twee grote koperen ketels zelf geslagen, alle leidingen handmatig aangelegd en alle gistbakken in elkaar gelast. De brouwkennis heeft hij van zijn twee vrienden over genomen. Omdat hij van brouwen geen verstand had, riep hij de hulp in van een dorpsgenoot die bij Heineken werkte. Die keek zijn ogen uit, was direct enthousiast en sindsdien wordt er elke week gebrouwen. Eerste bier van deze brouwerij, gepresenteerd op 25 november 1994 bij de opening van de brouwerij. Het was oorspronkelijk de bedoeling het bier te presenteren op de 50e verjaardag van de brouwmeester op 10 april 1994.
De naam van de brouwerij is een samenvoeging van zijn woonplaats (Sint-Michielsgestel) en zijn achternaam (www.cambrinus.nl/brw/MIEGHELM.HTM).

Eind 1999 namen negen bedrijven en families in de omgeving van de brouwerij een advocaat in de arm om te protesteren tegen de horecaoverlast van de brouwerij en het ontbreken van een vergunning (www.cambrinus.nl/brw/MIEGHELM.HTM,  www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/noord-brabant/sint-michielsgestel/mieghelm).

Op internet vond ik een uitspraak waarin staat dat er wel een vergunning was, maar dat daarin niet alle onderdelen van het museum waren benoemd:
Hinderwet verleende vergunningen van 25 maart 1991 en 23 augustus 1993...Volgens verweerder ziet de vigerende vergunning slechts op het brouwen van bier, inclusief het gebruik van het proeflokaal, gedurende drie werkdagen per week van 07.00 tot 19.00 uur. De exploitatie van het ambachtencentrum zou zich in strijd met de daarvoor verleende vergunning van 23 augustus 1993 niet tot de bierbrouwerij en het proeflokaal beperken. Tevens is geconstateerd dat de inrichting buiten de periode van drie werkdagen per week van 07.00 tot 19.00 uur in werking is, aldus verweerder. Volgens verweerder is verder bij controles geconstateerd dat, in strijd met de voorschriften 7.0.1 en 7.0.2 van de vergunning van 23 augustus 1993, niet wordt geparkeerd op de binnen de inrichting beschikbare parkeerplaatsen. Verweerder is van mening dat deze illegale situatie moet worden beëindigd, waarbij appellante bij het bestreden besluit een termijn is gegund van zes weken na inwerkingtreding van het besluit op bezwaar.....Appellante betoogt dat verweerder niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten haar een last onder dwangsom op te leggen. Zij voert aan dat er concreet zicht op legalisatie bestaat. Daartoe heeft zij ter zitting ten eerste gewezen op de aanvraag van 29 december 1998 welke heeft geleid tot de door de Afdeling bij uitspraak van 20 februari 2002, no. 199902589/1, vernietigde vergunning van 5 juli 1999. ....
De Afdeling overweegt dat met verweerder moet worden gesteld dat de vergunning van 23 augustus 1993 slechts ziet op het exploiteren van een bierbrouwerij en bijbehorend proeflokaal gedurende drie werkdagen per week van 07.00 tot 19.00. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat in het aanvraagformulier voor de vergunning van 23 augustus 1993 bij de doelomschrijving is aangegeven dat binnen de inrichting bier zal worden gebrouwen. Dat als aard van de inrichting is vermeld “expositieruimte van de smederij (bakhuis-smederij)” doet hier niet aan af nu hiermee geen enkel inzicht wordt gegeven in de binnen de inrichting te verrichten activiteiten. Verder staat op de tekening behorende bij de aanvraag vermeld “Hinderwet aanvrage van een bierbrouwerij”. In het aanvraagformulier is voorts aangegeven dat de inrichting gedurende drie werkdagen per week van 07.00 tot 19.00 uur geopend zal zijn. Vaststaat dat de exploitatie van de onderhavige inrichting niet beperkt blijft tot de bierbrouwerij en het proeflokaal. Tevens staat vast dat de inrichting ook buiten de in de aanvraag vermelde werktijden in werking is.
(www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=4608)

Bijzonder verhaal, dus de brouwerij met proeflokaal was 3 dagen in de week toegestaan,maar het museum niet en meer dagen in bedrijf zijn niet?  Ook opmerkelijk om een uitspraak over zo een typisch iets te anonimiseren. Een niet nader te noemen expositieruimte van de smederij (bakhuis-smederij) met brouwerij en proeflokaal in Sint-Michielsgestel? Wie zou dat kunnen zijn?

Bijzonder verhaal. Wat nu? Hoe staat het 10 jaar later met deze brouwerij? In google streetview zie ik niks bijzonders...

2 opmerkingen:

  1. ER WORDT WEER GEBROUWEN!! EN DAT IS GOED

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hallo Anoniem, dat is zeker goed nieuws!
    Maar gezien de uitspraak "de vergunning van 23 augustus 1993 slechts ziet op het exploiteren van een bierbrouwerij en bijbehorend proeflokaal gedurende drie werkdagen per week van 07.00 tot 19.00. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat in het aanvraagformulier voor de vergunning van 23 augustus 1993 bij de doelomschrijving is aangegeven dat binnen de inrichting bier zal worden gebrouwen. Dat als aard van de inrichting is vermeld “expositieruimte van de smederij (bakhuis-smederij)” " betekent het feit dat er weer gebrouwen wordt dat de rest ook aanwezig is? Onder een melding Activiteitenbesluit misschien?

    BeantwoordenVerwijderen