Translate

Zoeken in deze blog

zondag 17 september 2017

Castilië(-La Mancha)


Op Wikipedia lees ik:
Castilië is een landstreek in Spanje en met Aragon historisch een van de beide koninkrijken waaruit Spanje opgebouwd is. Castilië komt min of meer overeen met de huidige autonome gemeenschappen Cantabrië, Castilië en León, La Rioja, Madrid en Castilië-La Mancha. Castilië dankt zijn naam aan het Spaanse woord voor kasteel, castillo, naar de vele burchten die ten tijde van de herovering van Spanje op de Moren werden gebouwd. Aan het eind van de 15e eeuw waren er drie koninkrijken op het Iberisch Schiereiland: Portugal, Castilië en Aragon. De laatste twee werden de facto verenigd door het huwelijk van Isabella I van Castilië met Ferdinand II van Aragon. De officiële eenmaking (Ferdinand en Isabella bleven officieel elk koning en koningin van hun eigen deel), dat wil zeggen het onder een vorst komen van de beide delen, gebeurde onder keizer Karel V, kleinzoon van Isabella en Ferdinand, via diens moeder Johanna de Waanzinnige. Karel V werd in Spanje wel aangeduid als Karel I. Het hedendaagse Spanje wordt door bepaalde regionalistische en separatistische groeperingen in perifere regio's als Baskenland en Catalonië vaak vereenzelvigd met Castilië en Castiliaanse overheersing, wat door hen verworpen wordt. Op een neutraler niveau is het in Spanje politiek correct om de Spaanse taal aan te duiden met 'Castiliaans', omdat op het Spaanse grondgebied ook andere (regionale) talen gesproken worden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB).
Johanna van Castilië , bijgenaamd de Waanzinnige, (Spaans: Juana la Loca) (Toledo, 6 november 1479 - Tordesillas, 12 april 1555), was de eerste koningin die heerste over zowel het Koninkrijk Castilië (1504-1555) en het Koninkrijk Aragón (1516-1555), een unie die zou uitgroeien tot hedendaags Spanje. Naast de koninkrijken van Spanje, regeerde ze ook over de koninkrijken Sardinië, Sicilië en Napels in Italië, een uitgestrekt koloniaal rijk in Amerika, de Filipijnen en de welvarende Bourgondische Nederlanden, waardoor er Spaanse interesse begon te komen voor de Nederlanden. Zij was de laatste monarch van het Huis Trastámara en haar huwelijk met Filips de Schone startte de heerschappij van de Habsburgers in Spanje. Zij was echter gedurende haar lange heerschappij onder het regentschap van haar man, vader, inquisiteur of zoon en ze werd voor lange tijd opgesloten in een convent voor een psychische aandoening
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Castili%C3%AB).


Dat hier bier is te vinden maak ik op uit de posters voor bierfestivals:Maar hoe zit het met deze regio?

Een ... vakantie in Castilië (dit deel van Spanje heet officieel Castilla y León) is ideaal in het voor- of naseizoen. Want in Centraal-Spanje kan het in de zomermaanden juli en augustus behoorlijk warm zijn; temperaturen tussen de 35 en 40 graden zijn geen uitzondering. In het vroege voorjaar is de natuur hier op zijn mooist. In deze streek vol historie zult u zich geen moment vervelen. Het is het land van glooiende vlaktes, burchten en kastelen en de prachtige Spaanse steden León, Burgos, Salamanca en Valladolid. De campings in Castilië bieden voor elk wat wils: bergen, wijngaarden, langgerekte meren aan de rivier de Esla en een landschap dat nog puur en ongerept is (www.eurocampings.nl/spanje/castilie-en-leon/).

Filips I van Castilië, bijgenaamd de Schone (Frans: Philippe le Beau) (Brugge, 22 juni 1478 - Burgos, 25 september 1506) was heerser over de landen die tezamen de Habsburgse Nederlanden en de kroon van Castilië worden genoemd. Hij was een zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.
Toen zijn moeder Maria van Bourgondië in 1482 stierf, werd hij als vierjarige kleuter troongerechtigd. Zijn vader oefende tijdens zijn minderjarigheid het regentschap over de Nederlanden uit. Filips werd opgevoed te Mechelen bij zijn (stief)grootmoeder Margaretha van York en onderging de invloed van de Nederlandse adel. Dat bleek heel duidelijk toen hij in 1494 meerderjarig werd verklaard en persoonlijk het bewind in handen nam.
Hij was van 1482 tot 1506 landsheer van de verschillende Bourgondische Nederlanden. Van meet af aan stemde hij zijn beleid af op het verdedigen van de belangen van zijn landen en het bewaren van de neutraliteit in de toenmalige Frans-Engelse tegenstellingen. Hierdoor week hij af van de politieke lijn van zijn vader Maximiliaan, die steeds een harde anti-Franse houding had aangenomen, maar die zich na zijn aanstelling tot keizer (1493) niet meer met de Nederlanden bemoeide. Met de Engelsen sloot Filips in 1496 een handelsverdrag dat Engeland toeliet vrij aan lakenhandel te doen in de Nederlanden (uitgezonderd in Vlaanderen). Met de Fransen kwam hij op goede voet door aan koning Karel VIII leenhulde te brengen voor Vlaanderen en Artesië. Bovendien sloot hij met Frankrijk in 1498 het Verdrag van Parijs af, waarmee hij definitief afzag van de herovering van Bourgondië en van zijn aanspraken op Gelre. Filips de Schone was de laatste vorst uit het huis van Bourgondië die de Nederlanden persoonlijk regeerde. Hij zette er de centralisatiepolitiek van zijn voorgangers voort, onder meer door de Grote Raad definitief te Mechelen te vestigen (1504).
Op 20 oktober 1496 trad hij in de Sint-Gummaruskerk in Lier in het huwelijk met Johanna van Castilië, dochter van het katholieke koningspaar Ferdinand van Aragón en Isabella I van Castilië Daarmee werd de basis gelegd voor een meer dan tweehonderd jaar durende verbintenis tussen de (Zuidelijke) Nederlanden en Spanje ... Het huwelijk, waaruit in 1500 de latere keizer Karel V werd geboren, kreeg in de loop van hetzelfde jaar grote politieke betekenis, toen Johanna als gevolg van verschillende omstandigheden erfdochter van Aragón en Castilië werd. In 1497 stierf immers de enige troonopvolger van Spanje, Johan. Door deze gebeurtenis zou Filips (ooit) de heerser worden over Oostenrijk, de Nederlanden en heel Spanje. Voor Filips gingen de belangen van zijn dynastie ineens zwaarder wegen dan die van de Nederlanden en in zijn beleid kwam een abrupte ommekeer. De neutraliteitspolitiek werd vervangen door een duidelijke Fransgezinde houding, onder meer door een huwelijksovereenkomst die Filips in 1501 liet sluiten tussen zijn anderhalf jaar oude zoon Karel en Claude, dochter van koning Lodewijk XII. Filips bracht ook een toenadering tot stand tussen zijn vader Maximiliaan en de Franse koning (Verdrag van Blois, 1504), waarbij beide vorsten het eens werden over het tussen hen betwiste hertogdom Milaan.... Eind november 1504 overleed Filips' schoonmoeder Isabella, en terwijl zijn schoonvader Ferdinand koppig het regentschap voor zich opeiste, liet Filips zich te Brussel tot koning van Castilië uitroepen. In 1506 vertrok hij naar Spanje om zijn rechten te laten gelden. Na een moeilijke reis - een zware storm dreef het schip onder meer naar Engeland - belandde hij dan toch in Spanje, waar zijn schoonvader hem niet zonder slag of stoot als koning van Castilië wilde erkennen. Op 15 juli 1506 werd hij echter ook officieel door de Cortes erkend als Filips I, koning-gemaal van Castilië, naast Ferdinands dochter Johanna als koningin.
... Karel V (24 februari 1500 - 21 september 1558) keizer van het Heilige Roomse Rijk en koning van Spanje, trouwde met Isabella van Portugal...6-jarige zoon Karel erfde zijn bezittingen, maar stond tot 1515 onder het theoretische voogdijschap van zijn grootvader Maximiliaan. Deze liet zich echter, met instemming van de Staten-Generaal, in deze functie vervangen door zijn dochter Margaretha van Oostenrijk, Filips' zuster (https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Castili%C3%AB).Isabella I van Castilië is een belangrijk persoon in de geschiedenis van Spanje. Zij was vorstin van Castilië van 1474 tot 1504. Door haar huwelijk met Ferdinand van Aragon werd een groot deel van Spanje verenigd. Onder haar bewind vond de Reconquista plaats, de strijd met de Moren. Ook was zij degene die Columbus opdracht gaf voor zijn ontdekkingsreizen (www.isgeschiedenis.nl/personen/isabella-van-castilie/).

Isabella I van Castilië , bijgenaamd de Katholieke (Isabel la Católica) (Madrigal de las Altas Torres, 22 april 1451 – Medina del Campo, 26 november 1504), was koningin van Castilië van 1474 tot aan haar dood.
Haar ouders waren Johan II van Castilië en Isabella van Portugal. Als dochter uit het tweede huwelijk van Johan II, die al een mannelijke erfgenaam had uit zijn eerste huwelijk, was haar kans om koningin te worden verre van vanzelfsprekend. Haar halfbroer Hendrik IV van Castilië werd na de dood van hun vader op 21 juli 1454 nog dezelfde dag tot koning uitgeroepen.

Een deel van de Castiliaanse adel was het niet eens met het bewind van Hendrik, zij verenigden zich op 4 april 1460 in de Liga van Tudela. In september 1464 deed een deel van de adel een greep naar de macht. Het dwong Hendrik om zijn enige dochter Johanna, de titel van troonopvolger, die van prinses van Asturië af te nemen, en zijn halfbroer Alfons te benoemen tot prins van Asturië. Op 27 april 1465 werd Alfons in Plasencia door de opstandige adel uitgeroepen tot koning van Castilië en Léon wat op 5 juni nog eens bevestigd werd met een officiële ceremonie in de stad Ávila. De nieuwe koning, die de naam Alfonso XII kreeg, was slechts elf jaar oud. Deze staatsgreep werd bekend onder de naam de Farce van Ávila. Het resultaat hiervan was een burgeroorlog die eindigde met de plotse dood van Alfons op 5 juli 1468.
Isabella en Ferdinand leggen de fundamenten voor een Spaanse monarchie. Ze behouden wel de bestaande instellingen zoals de cortes en de rechtbanken, maar wijzigen de organisatie, de administratie en de bevoegdheden ervan. Een groot deel van de wetten waarop ze zich zullen steunen om deze hervormingen door te voeren laten ze goedkeuren tijdens een vergadering van de Cortes in Toledo tussen november 1479 en juni 1480. Ze zullen ook deze ordenamiento in druk laten uitgeven om een brede verspreiding van de teksten mogelijk te maken.
Hiervoor worden de effectieven van het koninklijk huis en het hof sterk opgevoerd. Het koninklijk huis was een bestuursorgaan dat bestond uit twee onderdelen. De edelen voerden specifieke bestuurlijke en politieke opdrachten uit en werden hiervoor vergoed. De tweede groep bestond uit professionelen die vast in dienst waren en de administratie en confidentiële taken verzorgden voor de koning, Isabella zal meer en meer gaan steunen op deze professionelen.
Op het gebied van rechtshandhaving richt zij ook La Santa Hermandad op, een soort politiemacht, samengesteld uit lokale notabelen en de Real Audiencia y Chancillería (een soort hof van beroep) ziet zijn macht toenemen en er wordt een tweede hof opgericht in Ciudad Real, naast het oorspronkelijke in Valldolid.... Enkele maanden na de inname van Granada, op 17 april 1492, gaf Isabella haar akkoord om Christoffel Columbus' expeditie naar India via een westelijke doorvaart te sponsoren. Hij vertrok op 3 augustus 1492 en landde op 12 oktober van dat jaar op een eiland van de Bahama's dat hij San Salvador noemde ter ere van Jezus de verlosser van de mensheid.
Columbus wachtte in april 1493 in Barcelona een triomfantelijk onthaal. Hij bracht verslag uit van zijn ontdekkingen aan Ferdinand en Isabella. Spanje begon aan zijn gouden eeuw van exploratie en kolonisatie maar stootte al snel op Portugese weerstand. Op 7 juni 1494 werd het verdrag van Tordesillas gesloten dat de verdeling van de niet-Europese wereld tussen Castilië en Portugal vastlegde. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_I_van_Castili%C3%AB).

1492 1492 bleek het sleuteljaar te zijn in de regeerperiode van Isabella. In de jaren ´80 van de 15e eeuw vorderden Ferdinand en Isabella steeds verder in de Reconquista van Spanje op de Moren. In de lente van 1491 was het Emiraat Granada het enige overgebleven islamitische bolwerk op het Iberisch schiereiland. Dit gebied werd begin 1492 na een lang beleg veroverd door de Spaanse troepen, waarna Ferdinand en Isabella op 2 januari 1492 de sleutels van de stad kregen. Na de voltooiing van de Reconquista vestigde Isabella haar aandacht op de overzeese expansie. Omdat Spanje een achterstand had opgelopen op Portugal, en de Spanjaarden zich niet mochten mengen in de handel met Afrika, besloot zij in augustus 1492 de reis van Christoffel Columbus via het westen naar Indië te sponsoren. Columbus kwam echter per toeval uit in Amerika, waardoor er grote delen van dat continent konden worden toegevoegd aan het Spaanse Rijk (www.isgeschiedenis.nl/sterke-vrouwen/isabella-van-castilie-katholieke-vorstin-van-een-verenigd-spanje/).

De Reconquista is de herovering van het Iberisch schiereiland door de christelijke Spaanse koninkrijken op de Islamitische heersers. Isabella I speelde een belangrijk rol bij deze strijd. In 1482 begonnen zij en Ferdinand een oorlog tegen het Arabische emiraat Granada. Na een reeks veldslagen en een maandenlang beleg van de stad Granada, gaven de Moren zich over op 2 januari 1492. Ondanks hun belofte tolerant te zijn voor de Moren en Joden in het gebied, startten Ferdinand en Isabella de Inquisitie, waarbij met het Verdrijvingsedict van Alhambra de Moren en Joden voor de keus werden gesteld óf zich te bekeren tot het christendom, óf te vertrekken uit Spanje. Voor hun prestaties voor het christelijk geloof kregen Ferdinand en Isabella de titel Katholieke Koningen van de Paus (www.isgeschiedenis.nl/personen/isabella-van-castilie/).Ferdinand II (Sos, 10 maart 1452 - Madrigalejo, 23 januari 1516) was koning van Aragon van 1479 tot 1516, samen met zijn vrouw, Isabella, heerser over Castilië van 1474 tot 1504 (als Ferdinand V), koning van Napels (als Ferdinand III), van 1500 tot 1516 en sinds 1471 koning van Sicilië. Hij was de zoon van Johan II van Aragon en Johanna Enríquez.
Ferdinand wordt ook wel Ferdinand de Katholieke genoemd, in het Spaans: Fernando el Católico. In 1469 huwde hij Isabella van Castilië, halfzuster en erfgename van koning Hendrik IV van Castilië. Ferdinand en Isabella gingen de geschiedenis in als de Katholieke Koningen, in welke omschrijving het woord katholiek de betekenis heeft van ‘algemeen’. Het huwelijk leidde namelijk op termijn tot de eenwording van Spanje. Ferdinand en Isabella werden in 1474 koning en koningin van Castilië. Isabella regeerde suo jure (met haar eigen recht) en Ferdinand II regeerde jure uxoris (via het recht van zijn vrouw). In 1479 werd Ferdinand bij het overlijden van zijn vader tevens koning van Aragon.
Het woord 'España' (Spanje) begon men te gebruiken voor het geheel van de twee koninkrijken. Het woord is afgeleid van de Latijnse naam 'Hispania', die voor het Iberische Schiereiland werd gebruikt.
Zijn beleid, dat vaak moeilijk te scheiden is van dat van zijn echtgenote, werd gekenmerkt door de versteviging van het koninklijk gezag binnen het rijk. Met maatregelen als het verbod op privéoorlogen, en de voorrang voor de koninklijke rechtspraak, onderwierp hij de hoge adel. Ook veroverde hij het koninkrijk Napels. Ferdinand voltooide de reconquista door de verovering van het koninkrijk Granada in 1492 op de Moren. Ten slotte legde hij ook nog de macht van de cortes, de Spaanse hofraad, aan banden.
De koloniale expansie in Amerika kwam vooral tot stand op initiatief van Isabella.
Op godsdienstig terrein wakkerde Ferdinand de sociale wrok en de religieuze haat tegen de joden en Moren aan om de nationale eenheid te bevorderen. De Inquisitie richtte zich eerst tegen de joden (1478), die in 1492 werden verdreven, en daarna tegen de niet-bekeerde Moren, die in 1502 uit Castilië werden verbannen.
Na de dood van koningin Isabella (1504) verloor Ferdinand zijn status als co-monarch in Castilië. Zijn dochter Johanna werd suo jure (met haar eigen recht) de nieuwe koningin en haar echtgenoot Filips de Schone werd jure uxoris (via het recht van zijn vrouw) de nieuwe koning. Ferdinand accepteerde hun opvolging echter niet. Het echtpaar, dat in de Nederlanden woonde, reisde af naar Castilië. Daar overleed Filips vijf maanden later. Op 30 juli 1507 ontmoetten Ferdinand en Johanna elkaar in Hornillos, Castilië. Ferdinand dwong Johanna vervolgens de macht over Castilië aan hemzelf te geven. Uiteindelijk werd Johanna gek verklaard en in 1509 opgesloten in een klooster in Tordesillas. Ferdinand bleef als regent over Castilië regeren tot zijn dood in 1516. Hiermee waren Castilië en Aragon definitief verenigd.
In 1512 veroverde Ferdinand met hulp van de Beaumonteses het koninkrijk Navarra.

Ferdinand werd na zijn dood samen met Isabella bijgezet in een praalgraf in de koninklijke kapel naast de kathedraal van Granada (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_van_Aragon).

Keizer Karel V (Gent, 24 februari 1500 – Cuacos de Yuste, Spanje, 21 september 1558), voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg geheten, uit het Huis Habsburg, was sinds 1506 landsheer van uiteindelijk (1543) alle Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V Rooms-Duitse keizer. In Vlaanderen staat hij algemeen bekend als keizer Karel, in Nederland als Karel V.
De landen waarover hij regeerde, vormden tezamen het grootste Europese rijk sinds dat van Karel de Grote. Feitelijk was zijn gehele rijk, dus inclusief de Amerikaanse en Aziatische gebieden, zelfs groter dan het vroegere Romeinse Rijk en kan met recht een van de eerste wereldrijken van de nieuwe tijd genoemd worden. Met de feitelijke macht van zijn erflanden was Karel V bovendien de laatste Rooms-Duitse keizer die in de gelegenheid was om zijn universele autoriteit ook daadwerkelijk te laten gelden. Op Europees niveau wist hij met succes de aanvallen van het Ottomaanse Rijk af te slaan. De vrijwel permanente strijd met Frankrijk bleef per saldo onbeslist. Als zijn grootste nederlaag ervoer hij het feit dat hij de christelijke eenheid van Europa niet had weten te behoeden voor de scheuring die de Reformatie teweegbracht. Op nationaal niveau heeft Karel V voor zijn erflanden Spanje en de Nederlanden de basis gelegd voor een moderne eenheidsstaat. De heerschappij van keizer Karel V vormt met deze en vele andere aspecten de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Karel_V).Koning Karel I ofwel keizer Karel V ... verkreeg de Kroon van Castilië, Aragon en het Heilige Roomse Rijk door een combinatie van dynastiek, huwelijken en voortijdige overlijdens:
- de dood van zijn vader Filips I in 1506 waardoor hij de Nederlanden erfde
- de dood van zijn grootvader Ferdinand II in 1517 waardoor hij Aragon erfde. En door de - ongeschiktheid van zijn moeder om te kunnen regeren kwam hier ook nog Castilië (en de Amerika's) bij.
de dood in 1519 van zijn grootvader aan vaders kant, keizer Maximiliaan I waardoor op de troon van het Heilige Roomse Rijk gekozen werd als Karel V.
Karel werd niet erg welkom geheten in Castilië. Dit kwam gedeeltelijk doordat hij als buitenlandse koning werd beschouwd (hij geboren in Gent). Maar nog voor zijn komst naar Castilië had hij reeds belangrijke posities gegeven aan Vlamingen en had hij Castiliaans geld gebruikt voor het opzetten van zijn Hof. De Castiliaanse adel en steden stonden op de rand van een opstand om hun rechten te verdedigen. Vele Castilianen gaven overigens de voorkeur aan Karels jongere broer Ferdinand die geboren en getogen was in Castilië. In feite was de Raad van Castilië zelfs ronduit tegen het idee van Karel als koning van Castilië.
In 1518 benoemde het Castiliaanse parlement in Valladolid de Waal Jean van Sauvage als voorzitter. Dit leidde tot woedende protesten in het parlement dat de aanwezigheid van buitenlanders verwierp. Ondanks dreigementen hield het parlement (geleid door Juan van Zumel, vertegenwoordiger van Burgos) voet bij stuk en dwong het de koning de Castiliaanse wetten te verdedigen. Hij moest alle buitenlanders verwijderen van regeringsposten en Castiliaans leren. Na het zweren van een eed hierop verkreeg hij een subsidie van 600,000 dukaten.
Karel was zich bewust van het feit dat zijn keizer zijn vele mogelijkheden bood en herstelde zijn autoriteit over Castilië om zo toegang te krijgen tot zijn rijkdommen om zijn imperialistische droom te kunnen verwezenlijken. Castilië was een van de meer dynamische, welvarende en vooruitstrevende rijken in Europa in de 16e eeuw en het begon zich te realiseren dat het kon ingebed raken in een wereldrijk. Dit gevoegd bij het feit dat Karel zich niet aan zijn eed hield (wat een familietrek zou blijken te zijn) verhoogde de vijandigheden enkel maar tegenover de koning. In 1520 verwierp het parlement van Toledo een verdere eis voor geld van de koning dat van Santiago de Compostella deed vervolgens hetzelfde (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroon_van_Castili%C3%AB).


De Kroon van Castilië was een unie van de koninkrijken León en Castilië.


De Kroon van Castilië als historische entiteit begint, zo neemt men over het algemeen aan, in 1230, met de finale en definitieve unie van de twee koninkrijken. Of de feitelijke unie van hun parlementen enkele decennia later. In 1230 was het de kroning van Ferdinand III "de heilige" tot koning van Castilië en León (dat de oude koninkrijken Galicië en Asturië omvatte). Het koninkrijk León ontstond uit het oude koninkrijk Asturië. Het koninkrijk Castilië verscheen oorspronkelijk als een graafschap van het koninkrijk León. Tussen de tweede helft van de 10e eeuw en de eerste helft van de 11e eeuw verschoof het van León naar het koninkrijk Navarra. Korte tijd later werd het een onafhankelijk koninkrijkje (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroon_van_Castili%C3%AB).

Het Koninkrijk Castilië was een van de middeleeuwse koninkrijken van het Iberisch Schiereiland. Het evolueerde naar een politieke autonome entiteit in de 9e eeuw. Eerst was het een vazalstaat van het Koninkrijk León. De naam stamt af van de kastelen die er in de regio gebouwd werden. Het is een voorloper van het huidige koninkrijk Spanje.
.... In 1087 werd Toledo de ... hoofdstad.
In 1212 vond de Slag bij Las Navas de Tolosa plaats; hierbij versloeg een coalitie van christelijke vorstendommen (Castilië, Aragón, Portugal, Navarra) en enkele geestelijke ridderorden de Almohaden. Het bracht het Almohadenrijk een vernietigende klap toe en luidde de volgende fase van de Reconquista. Ten slotte werden in 1230 de koninkrijken Castilië en León verenigd in de Kroon van Castilië (https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Castili%C3%AB).

Castilië en León (Spaans: Castilla y León en Leonees: Castiella ya Llïón) is, geografisch gezien, de grootste van de 17 autonome regio's van Spanje, en ligt in het noordwesten van het land.
Castilië en León grenst in het noorden aan Asturië en Cantabrië, in het oosten aan Baskenland, La Rioja en Aragón, in het zuidoosten aan Madrid en Castilië-La Mancha, in het zuiden aan Extremadura, en in het westen aan Portugal en Galicië. De hoofdstad van de autonome regio is Valladolid.
Castilië en León omvat de noordelijke meseta, een hoogvlakte tussen de 600 en 800 meter boven de zeespiegel, omringd door randgebergten. De afwatering gebeurt door de Douro (https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB_en_Le%C3%B3n).

Castilië en León met als hoofdstad Valladolid vormen een ander gebied in Centraal Spanje.

Valladolid is een stad en gemeente in het noordwesten van Spanje. Het is de hoofdstad van de autonome regio Castilië en León en ook van de Provincie Valladolid.  De stad ligt aan de rivier Pisuerga, in het gebied “Ribera del Duero”, één van de grootste wijnstreken van Europa. Ooit was het tijdelijk de hoofdstad van het Koninkrijk Castilië en de Spaanse koloniën. Volgens de Spanjaarden is het accent van de inwoners van de stad, de “Vallisoletanos”, de meest zuivere uitspraak van de Spaanse taal (https://nl.wikipedia.org/wiki/Valladolid_(Spanje)).

Residents of Valladolid are mostly monolingual in standard Spanish. There is a popular myth that the the "purest" Spanish is spoken here, and it is thought that the Royal Spanish Academy (the group that sets the linguistic standards and produces dictionaries) originally based the written standard on the speech of Valladolid. There is little real evidence for this, but it is generally true that Valladolid residents speak more clearly and annunciate their words more than people from other regions of Spain. This is good news for non-native Spanish speakers or people looking for a good place to learn Spanish (http://wikitravel.org/en/Valladolid_(Spain)).

De oorsprong van de naam “Valladolid” is tot op de dag vandaag niet helemaal duidelijk. Eerst dacht men dat het een verbastering van “Valle de Olit” was, de naam van een Moor die volgens de legende de stad in zijn bezit zou hebben gehad, vandaag de dag is echter duidelijk geworden dat dat niet het geval is. Er bestaan verschillende theorieën over waar de naam dan wel vandaan komt, de meest waarschijnlijke daarvan is dat het afstamt van de Keltische uitdrukking “Vallis Tolitum” (vallei van wateren), aangezien de stad in een soort vallei tussen de rivieren Pisuerga en Esgueva ligt. Een andere theorie beweert dat Valladolid een verbastering van “Valle del Sol” (vallei van de zon) is omdat de stad in alle seizoenen van het jaar een zonnig klimaat heeft.
De eerste permanente bewoners van de omgeving van Valladolid waren de Kelten. Sporen van hun civilisatie zijn niet meer te vinden in de stad zelf, maar wel in het nabijgelegen Padilla de Duero, waar zij de stad “Pincia” hadden gebouwd. Men dacht aanvankelijk dat Valladolid het oude Pincia was, maar recentere archeologische vondsten lieten zien waar de stad werkelijk had gelegen. Voordat de Kelten zich verder konden ontwikkelen in de omgeving van Valladolid, werden zij aangevallen door de Romeinen, die zich het gebied eigen maakten. De beginselen van de stad bevinden zich op de plek waar nu het “Plaza de San Miguel” ligt, rondom de kerk “Iglesia de San Pelayo”.
....
Tijdens de eerste twee decennia van de 20e eeuw leed Valladolid, net als de rest van Spanje, onder de politieke en economische instabiliteit van het land. De bevolking van de stad verwelkomde de komst van de Tweede Spaanse Republiek in 1931 dan ook met open armen. Na het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 maakte Valladolid meteen deel uit van de nieuwe Spaanse dictatuur, in tegenstelling tot Barcelona en Valencia. Tijdens de dictatuur, rondom de jaren ’50, groeide de economie van de stad als nooit tevoren door de komst van autofabrikant Renault en een aantal Spaanse energiebedrijven. Dit trok vele Spanjaarden van het omliggende platteland aan en de stad groeide in de jaren 50 en 60 buitenproportioneel, zowel geografisch als demografisch. Om die groei aan te kunnen werden een groot aantal historische paleizen, pleinen en andere gebouwen met de grond gelijk gemaakt om nieuwe woonblokken te kunnen bouwen. Na de val van de dictatuur van Francisco Franco werd Valladolid de hoofdstad van de autonome regio Castilië en León en bleef groeien. In de jaren ’80 groeide de stad met name in oppervlakte door de aanleg van buitenwijken als “Parquesol”. ... Momenteel verkeert Valladolid in een lichte economische crisis, vooral door haar grote afhankelijkheid van de auto-industrie en fabrikanten Renault en Michelin. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Valladolid_(Spanje)).

Main square Valladolid

Valladolid played a prominent role in the history of Spain, it was here that King Fernando and Queen Isabel married in 1469 and it served as venue of the Spanish Court in several occasions during the Middle and Modern Ages. It was also a meeting point for explorers, such as Fernando de Magallanes who came here to discuss their navigation plans, it was the city of residence of Miguel de Cervantes, author of Don Quijote and the place where Christopher Columbus died. Valladolid was a city of Kings, Queens and prominent figures of the Spanish history. History has left an imprint in the city which is visible in its architectural diversity.
Today it is one of the largest cities in Castilla-Leon with a population of around 500.000 inhabitants. It has an extensive network of roads, good services and a lively atmosphere with plenty of artistic and cultural activities. It is a perfect place for shopping as well as for relaxing with plenty of charming cafés, terraces, and excellent hotels (www.tourspain.org/valladolid/).


Een van de Europese bestemmingen met de grootste variatie aan natuurgebieden, indrukwekkende monumenten en een zeer uitgebreide gastronomie… dit is de regio in het binnenland van Spanje waarvoor je zeker warm zult lopen. Niet te missen bezoeken zijn onder vele andere Avila, Salamanca en Segovia (alle drie werelderfgoedsteden) en unieke plaatsen en monumenten zoals de kathedraal van Burgos of de archeologische vindplaats van Atapuerca, met de sporen van de eerste bevolkingscentra van Europa. De beroemde pelgrimstocht naar Santiago loopt ook door Castilië en Leon. Dit is een van de belangrijkste pelgrimroutes ter wereld.
Als je op zoek bent naar onvergetelijke vergezichten, dan kun je terecht bij de meer dan 40 beschermde natuurgebieden, zoals het nationale park van de Picos de Europa waar je ook enkele van de mooiste Atlantische bossen van Spanje vindt. Al deze zones zijn ook perfect voor het beoefenen van sporten zoals bergbeklimmen, fietsen, kanoën… En voor een relaxte wandeling kun je ook gaan voor Las Médulas, de grootste openlucht goudmijn die tijdens het Romeinse rijk werd uitgegraven.
De traditionele gastronomie is de specialiteit van Castilië en Leon, met typische gerechten zoals gegrilde lambsbout, bloedworst, worstjes van varkensvlees of “botillo”, gegrild speenvarken… en kwaliteitswijnen zoals die van Ribera de Duero. Gewoonweg verrukkelijk.
(www.spain.info/nl/que-quieres/ciudades-pueblos/comunidades-autonomas/castilla_y_leon.html)

Some monuments go beyond mere architecture. This is the case of the Gothic style cathedrals in the Castile-León Region, emblematic buildings that symbolised the resurgence of the cities where they were built. You will be amazed by the height of their towers and by the magical light of their multi-coloured stained glass windows. Come and discover the secrets of these cathedrals that reach up to touch the sky.
In the Region of Castile-León, in northern, inland Spain, you will find eleven beautiful cathedrals in a range of artistic styles located in its most important cities. Nevertheless, here we would suggest especially that you discover those in Gothic style. Why? On account of their walls with stunning stained glass windows, their beautiful pointed arches, their abundant decoration, their sculptures, the paintings on their altarpieces. An unforgettable visit for sure (www.spain.info/nl/reportajes/
catedrales_goticas_de_castilla_y_leon_el_arte_que_mira_al_cielo.html).

Burgos Cathedral is one of the finest examples of Spanish Gothic art.
This cathedral is outstanding for the elegance and harmony of its architecture, and it is the only one in Spain which, for its cathedral building alone, has received the UNESCO World Heritage designation.
Although it is predominantly Gothic, the cathedral also displays other artistic styles, given that it was built over a period lasting from 1221 to 1795. Its main façade is the Puerta del Perdón, with a starred rose-window and a gallery of statues of the Castile monarchs. On either side are its 84-metre towers, crowned by magnificent 15th century spires with open stonework traceries. Its most beautiful group of sculptures, however, is to be found on the Puerta del Sarmental façade, with the image of a Pantocrator surrounded by the apostles and evangelists. Inside, special mention should be made of the dome of the main nave, topped with a beautiful Mudejar vault. Beneath it lie the remains of Rodrigo Díaz de Vivar, known as “El Cid Campeador”, and his wife, Doña Jimena. Close by you will find the beautiful Escalera Dorada (golden staircase) by Diego de Siloé, built in the 16th century and inspired in the Italian Renaissance. In the side-naves of the cathedral there are 19 chapels, with the Condestable and Santa Tecla chapels standing out especially. There are also valuable works of art to be enjoyed: a unique collection that includes altarpieces, paintings, choir stalls, tombs and sculptures, amongst other objects (www.spain.info/nl/que-quieres/arte/monumentos/burgos/catedral_de_burgos.html).

(www.spain.info/actividades/detalle.html?l=nl&id=A0000000610000003694&type=11).

Castilië-La Mancha met als hoofdstad Toledo

Bij La Mancha moet ik meteen denken aan die Spaanse held Don Quixote de la Mancha.
La Mancha is een historische regio in Spanje, die nu het grootste deel uitmaakt van de regio Castilië-La Mancha. De naam La Mancha komt van het klassiek-Arabische ma-llashe, dat "geen weer" betekent. Castilië-La Mancha (Spaans: Castilla-La Mancha) is een van de zeventien autonome regio's van Spanje. De regio ligt in het zuidoosten van het land, de hoofdstad is Toledo (http://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB-La_Mancha). De streek ontleent zijn naam aan het Moorse woord Manxa, dat ‘uitgedroogde aarde’ betekent. Het is er dan ook heet en droog, met weinig regen en temperaturen die in de zomer oplopen tot meer dan 40°C. In de winter is het vaak ijzig koud (www.gall.nl/ontdek/artikelen/88-spanje-la-mancha) De naam ‘Mancha’ lijkt af te stammen van het Arabische ‘manxa’, dat ‘droog land’ betekent, hoewel sommige taal- en geschiedkundigen geloven dat het is afgeleid van de samentrekking van de zinsnede ‘la más ancha’ (de breedste). Hoe dan ook, beide verklaringen passen goed bij de brede, droge vlaktes van La Mancha (www.spaansewijn.net/Vinos_de_la_Tierra/tierra.htm).Castilië-La Mancha (Spaans: Castilla-La Mancha) is een van de zeventien autonome regio's van Spanje. De regio ligt in het zuidoosten van het land, de hoofdstad is Toledo. De oppervlakte van de regio bedraagt 79.462 km².. In het oosten grenst de regio aan de autonome regio Valencia, en verder met de klok mee aan Murcia, Andalusië, Extremadura, Castilië en León, Madrid en Aragón. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB-La_Mancha)
(http://wikimapia.org/9787189/nl/Castili%C3%AB-La-Mancha)Toledo is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en de autonome regio Castilië-La Mancha in Spanje. De stad ligt aan een bocht van de rivier de Taag, hemelsbreed zo'n 70 km ten zuidwesten van de hoofdstad Madrid. De stad heeft een rijke geschiedenis en cultuur, en staat dan ook op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO (https://nl.wikipedia.org/wiki/Toledo_(Spanje)).
Toledo, een van de oudste steden van Spanje, was vroeger de hoofdstad van de Iberische Carpetanen en werd in 192 v.Chr. door de Romeinen veroverd, die haar 'Toletum' noemden. Onder de Visigoten was de stad van 534 tot 712 opnieuw hoofdstad en werden er talrijke concilies gehouden. In de Moorse tijd (712-1085) heette de stad 'Tolaitola' en was tot 1035 de zetel van een emir onder het opperbevel van de kalief van Córdoba; daarna beleefde de stad als zelfstandig koninkrijk (taifa Toledo) een bloeitijd door de wapenfabricage, en de zijde- en wolindustrie. Ook de wetenschap werd op hoog niveau beoefend. De christelijke bewoners, de Mozaraben (dat wil zeggen 'Arabische knechten' of 'onechte Arabieren') namen de Arabische taal over, die ook later nog lange tijd, naast het Spaans, bleef bestaan en pas in 1580 werd verboden. In 1085 bezette de Castiliaanse koning Alfons VI de stad. In 1087 werd ze de residentie van de koningen van Castilië en tevens het kerkelijk centrum van heel Spanje. De namen van de kardinalen en aartsbisschoppen Mendoza, Jiménez, Al Bornoz e.a. zijn verbonden met de belangrijkste gebeurtenissen van de Spaanse geschiedenis uit die tijd. Hier begon in 1520 de volksopstand van de Comuneros. Toen Philips II de residentie naar Madrid verhuisde (van 1559-1561 resideerde hij echter weer in Toledo), verloor de stad haar politieke betekenis. In de Spaanse burgeroorlog werd Toledo beroemd door het beleg van het Alcázar.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Toledo_(Spanje))Domus is een brouwerij uit Toledo en de bieren zijn vooral in deze provincie te verkrijgen (http://spanjeineennotendop.info/?cat=111).

Brouwerij Domus is ook een Belgische huisbrouwerij te Leuven in de provincie Vlaams-Brabant (https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Domus) (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/belgie/vlaams-brabant/leuven/domus) (www.toerismevlaamsbrabant.be/bezoeken/bezienswaardigheden/huisbrouwerij-domus/index.jsp, www.leuven.be/bierstad/home/brouwerijen/domus.jsp).

Op https://11870.com/konsulto?q=bares+y+cervecer%C3%ADas+en+Toledo&cat=48&loc=8234 en http://toledoguiaturisticaycultural.com/servicios/cervecerias-y-terrazas/ vind ik denk ik Spaanse brouwerijen:

Cerveza Domus Calle del Puerto, 48 Toledo, Toledo provincia, España www.cervezadomus.com
(https://11870.com/pro/cerveza-domus)

Die heb ik net al benoemd, dus even verder kijken op de website.

Cervecería Restaurante Gambrinus Calle de Santo Tomé 10 Toledo, Toledo provincia, España http://gambrinus.es/
(https://11870.com/pro/cerveceria-restaurante-gambrinus) Gezien de website lijkt mij het bier dat geschonken wordt 'Cervecería Gambrinus es ese punto de encuentro en el barrio para tomar una caña y tapear con “tu gente” en un ambiente tradicional y cuidado. Los consumidores que buscan disfrutar de una comida casera en un ambiente distendido saben que Cervecería Gambrinus es el mejor sitio para compartir cualquier momento con una buena cerveza Cruzcampo.'
(http://gambrinus.es/) Cruzcampo, dus ze brouwen niet zelf....

Cervecería Barley's Ronda de la Buenavista 31 Toledo, Toledo provincia, España www.barleys.es
https://11870.com/pro/cerveceria-barley-s

Cerveceria Santa Brava Avenida de América 18 Toledo, Toledo provincia, España www.santabrava.es
Situada en el Barrio Santa Teresa, junto a un amplio aparcamiento,cerca del campus universitario "Fabrica de Armas" y en la zona mas comercial de Toledo,muy cerca de las importantes excavaciones arqueològicas visigodas "Vega Baja".
Cervecerìa con 20 años de experiencia, es el punto de encuentro ideal para degustar una excelente cerveza de barril, bien tirada por el "sistema antiguo" y tradicional.
La podrás acompañar con nuestras tapas,una selecciòn de ibèricos de la marca "Joselito" y nuestro...
https://11870.com/pro/cerveceria-santa-brava-toledo

SKALA Cuesta de la Sal, 5, Toledo, Toledo provincia, España https://11870.com/pro/skala Geen idee of dit een brouwerij is of enkel een bar. Google streetview werkte ook niet echt mee deze avond...

La Cervecería Paseo Federico García Lorca 14 Toledo, Toledo provincia, España https://11870.com/pro/la-cerveceria-toledo Ook dit doet me denken aan de Franse term Brasserie, want ook niet elke brasserie is een brasserie (brouwerij) in Frankrijk.

Cervecería Flordemalta www.flordemalta.com Calle de Colombia 1 Toledo, Toledo provincia, España ver más restaurantes cocina casera en Toledo https://11870.com/pro/cerveceria-flordemalta

Cervecería Irlanda Avenida de Irlanda 4 Toledo, Toledo provincia, España ver más restaurantes castellanos en Toledo https://11870.com/pro/cerveceria-irlanda

Tja, het lijkt er mij op dat Cerveceria vergelijkbaar is met brasserie. Je denkt een brouwerij op het spoort te zijn, maar dan blijkt het een eettentje.Nuestra Cerveza: Elaboradas de manera artesanal y con los mejores ingredientes. Aquí te presentamos nuestras creaciones:
http://cervezasperanto.es/cerveza/

Op http://blog.birrapedia.com/eventos/iii-edicion-de-la-feria-de-la-cerveza-artesana-de-castilla-y-leon-isabel-de-castilla-2015/ kwam ik zelfs Belgisch bier tegen:
Repetimos visita a Lambicus (www.lambicus.com) para la presentación de las cervezas de De Glazen Toren, marca de reconocido prestigio, como atestiguan galardones y buenas críticas. Las cervezas están disponibles en Lambicus para el público, pero también para otras tiendas, bares y restaurantes. La compañía fue creada en el 2002 por Jef Van den Steen y Dirk De Pauw. Su historia común empieza en el ayuntamiento de Erpe-Mere, donde coinciden en 1980 compartiendo su pasión por la cerveza y decidieron convertir su pasatiempo en un proyecto empresarial. Una vez titulados grandes maestros cerveceros por la Universidad de Gante incorporaron a Mark De Neef y recuperaron equipamiento del cierre de la fábrica Meesters para empezar su singladura oficialmente el 2004 (http://blog.birrapedia.com/de-glazen-toren-tradicion-belga/).Milano: Cerveza de Castilla ye Leon (http://www.cervezamilana.com/quienes-somos.html)
Mensen die achter MILANA bier zijn jongeren, Castilië en León, en vooral de liefhebbers van ambachtelijke bieren sinds we voor het eerst in contact gekomen met hen. De MILANA bieren worden gebrouwen in onze stad, dat is niemand minder dan Montemayor de Pililla, Valladolid (www.cervezamilana.com/quienes-somos.html).


Cervecera Casasola Carretera de Villabañez, Km 4 47012 Valladolid (www.cerveceracasasola.com/)
AAN HET EINDE VAN DE VALLE DE ESGUEVA OMRINGD DOOR EEUWENOUDE BOMEN, VELDEN VAN GERST WORDT GEBRUIKT VOOR VERWERKING TOT MOUT, WEIDEN PAARD, CHURRO SCHAPEN, BOOMGAARDEN, BIJENKORVEN EN WEGEN LAVENDEL FABRIEK IS HET VERVANGEN VAN DE OUDE MELKVEEBEDRIJVEN VAN HET KLOOSTER FARM CASASOLA EN ZE TE TRANSFORMEREN TOT EEN MODERNE FABRIEK AMBACHTELIJKE BIER PIONIER IN CASTILLA Y LEÓN. Onze apparatuur voldoet aan de nieuwste technologieën, de productie, het bottelen en de opslag van onze recepten in de strengste kwaliteitscontrole en maximaal respect voor het vakmanschap technieken voor het product aan het publiek rechtstreeks te bereiken en optimale omstandigheden. Onze stijlvolle en innovatieve glazen fles, een fles van 75 cl. Het maakt het mogelijk een tweede gisting in de fles in de beste omstandigheden voor de volgende proeven. Binnen een proeflokaal laat het publiek om de smaak van onze bieren te waarderen en zien het productieproces (www.cerveceracasasola.com/).
La microcervecería está dedicada a la fabricación de cervezas artesanas. En ella empleamos materias primas de primera calidad y elaboramos las cervezas siguiendo procesos tradicionales que se han venido empleando durante siglos (http://elsecretodelabad.es/nuestra-historia-3/). 1er Premio III Certamen Cerveza Artesana La Blanca 2015


La microcervecería está dedicada a la fabricación de cervezas artesanas.
En ella empleamos materias primas de primera calidad y elaboramos las cervezas siguiendo procesos tradicionales que se han venido empleando durante siglos.
EL Secreto del Abad
 Fundada por Julio Ortega y Roberto Fernández. En el año 2012 empiezan a elaborar cervezas hasta conseguir las recetas que tendrá lista a finales de noviembre de 2013
Ctra Carromonte, 17
47160 Portillo


Mondas y Lirondas, Aspaym Castilla y León
Asociación nacida en 1992 en la localidad de Valladolid para dar cobertura y apoyo a las personas con  lesiones medulares, y mejorar las condiciones de vida de este colectivo.
La necesidad de financiación de este tipo de asociaciones y el auge de la cerveza artesana se han unido para crear una cerveza con ese fin.
Mondas Y Lirondas
Esta cerveza está elaborada desde 2013 en las instalaciones de Bresañ y es una cerveza tostada.
C/ Severo Ochoa, nº 33

Uila Dones
Calle Olma 1 | CP 47329, Valladolid (Villabañez).
The Winery Uiladones SL was founded the 7th may 2012, by Alberto González, a passionate young dedicated to produce handmade beer. Our beer is elaborated only with natural products , no to filter and no to pasteurize, the second fermentation is realized in the bottle, making this way this natural gasification: says his “Phenomenon” of the handmade beer Alberto
Headquarters in the township from Valladolid, Villabañez, three varieties of beer are made in Uila Dones; gold (blonde), red (red toasted) and black. As well as the usual distribution channel for hotel industry, these beverages could be founded in many pubs, above all, in the pubs of Arroyo de la Encomienda. In Uila Dones are also made tastings for groups with guided visits to the factory. In this visits, the participants are informed about the process of handmade elaboration, and the correct way to taste and to combine a good handmade beer. The factory has also a point of sale, so during the visit is possible to acquire the three beer varieties produced there (http://uiladones.com/en/aboutus.html).
El Castillo de Íscar | 47420 - Íscar (Valladolid), Spain (www.cervezajuanalaloca.es/el-castillo-de-iscar-cms-1-50-9/).

Ze brouwen:

Loca rubia
Cerveza especial 2ª fermentación en botella Sin gas añadido Estilo pilsen Sin pasteurizar ni filtrar 4,5 % Vol. Alc. I.B.U.: 20
(www.cervezajuanalaloca.es/loca-rubia-cms-1-50-4/)

Hermosa pelirroja
Cerveza especial 2ª fermentación en botella Sin gas añadido European pale Sin pasteurizar ni filtrar 5,5 % Vol. Alc. I.B.U.: 30
(www.cervezajuanalaloca.es/hermosa-pelirroja-cms-1-50-8/)
(https://lalocajuanabeer.wordpress.com/)

Brux Brewery cerveza artesana
Brux Brewery es una empresa constituida en 2014 en Valladolid. Brux Brewery S.L. Empresa dedicada a Producción y Comercialización de 
Cervezas Artesanales en el Ámbito Nacional e Internacional. Organiza Ferias, Eventos y Actos de Promoción de la Cerveza Artesana 
a través de su marca Artecaña. No dispone de fábrica propia. C/Gómez López,17 47002 Valladolid Referencias que elaboran: Brux Brewery Akelarre, Brux Brewery Corvus, Brux Brewery Misa Negra. Brux Brewery Salem (www.cervezasnacionales.es/brux-brewery-cerveza-artesana/).


Cerveza artesana Códice
A su regreso y junto a su esposo Julio deciden iniciarse en la elaboración de cerveza artesana. Cervezas elaboradas de manera artesanal, sin filtrar, sin pasteurizar, sin aditivos. La gasificación, se obtiene después de dos meses de maduración. C/ Pino negral, parcela 20, Nº 4 47162 Aldeamayor de San Martín Valladolid (www.cervezasnacionales.es/cerveza-artesana-codice/)


Les ofrecemos una cerveza elaborada de manera 
artesanal, sin filtrar, sin pasteurizar, sin aditivos 
y 100% de manera natural. La gasificación, 
también natural, se logra después de dos meses 
de maduración. El sedimento que se aprecia en 
el fondo de la botella potencia el sabor de la 
cerveza (www.cervezaartesanalcodice.com/es/).

C/ Pino negral, parcela 20, Nº 4 Aldeamayor de San Martín Valladolid 47162 España (www.cervezaartesanalcodice.com
/es/contacto)

Mañana lluviosa la del pasado día 9 en Valladolid y como la perspectiva era quedarse en casa, descolgué el teléfono y me puse en contacto con Javier uno de los socios de cervezas Vier. Sobre las once llegué al lugar indicado y recibido por Javier. La fábrica está situada en el polígono de la carretera Madrid a la altura del kilómetro 184 en la margen derecha.
La empresa estaba fundada inicialmente por tres socios, pero a la hora de pedir financiación, surge el problema y deciden modificar la captación de financiación abriendo la empresa a pequeños inversores que se convertirán en socios. En la actualidad la micro esta formada por un total de 14 personas que han aportado diferentes cantidades económicas, siendo las tres primeras las que llevan el gran peso de la gestión. La idea de una micro, surge como consecuencia de uno de estos tres socios fundadores y su pasión por la cerveza ya que tras pasar varios años en Alemania se involucra en la fabricación de cerveza como homebrew. Tras su regreso a España sigue con su afición contagiando a sus dos amigos desarrollando nuevas recetas. Pero el entusiasmo pasa a convertirse en un proyecto sólido y tras buscar un lugar para ubicar el obrador, inician todo tipo de tramites burocráticos para poner a funcionar la fábrica. Con las cosas en movimiento, inician la construcción del obrador y la maquinaria que necesitan para la fabricación, disponen de un macerador de 500 litros y lo que más llama la atención es el sistema de recuperación de agua para el enfriamiento del mosto, ya que emplean el mismo agua para enfriar todas las cocciones, de forma que no se tira ni una gota de agua. En la actualidad salen al mercado con dos referencias, la primera de ellas una cerveza de trigo, la segunda una Ipa. En breve sacaran una tercera, una red ale, que no tenían terminada para este lanzamiento. Las etiquetas empleadas, diferencian estos estilos cambiando el color de la letra V en la palabra Vier, de modo que para la cerveza de trigo la V es amarilla para la red es Roja y para la Ipa es verde.
Los formatos con los que van a trabajar serán de 33cl y 75cl en todos los estilos, con tapón corona personalizado, solamente en el formato pequeño.
El nombre de Vier es el resultado de emplear la V de Valladolid y sustituirla  por la b de bier,  y que no tiene nada que ver con Javier uno de los socios fundadores.
Esta es la séptima micro de la provincia de Valladolid, y estará en la feria Artecaña que se celebrará en la provincia de Valladolid.
Comentaros que la cerveza de trigo es equilibrada y aromática, y la ipa gustará a los amantes del lúpulo.
Quiero agradecer a Javier,  la atención prestada en mi visita a sus instalaciones (www.cervezasnacionales.es/visita-a-la-fabrica-de-cerveza-vier/).

Deze brouwerij gelegen aan een weg naar Madrid, is opgericht door 3 partners en biedt thans aan 14 mensen werk. De aanleiding van de brouwerij is dat een van de drie oprichters in Duitsland is aangestoken met het brouwvirus. Na terugkomst in Spanje stak hij twee anderen aan en zo is het begonnen.
Ze brouwen een witbier, een Ipa en een rode ale. De labels gebruikt, differentiëren deze stijlen veranderen van de kleur van de letter V in het woord Vier, dus voor witbier is geel voor de V-netwerk is Rood en de Ipa is groen.
Vier naam is het resultaat van het gebruik van de V van Valladolid en vervang de b bier, en dat heeft niets te maken met Ja vier een van de stichtende leden. Dit is de zevende micro van de provincie Valladolid, en zal worden in de Artecaña eerlijk om in de provincie Valladolid worden gehouden (www.cervezasnacionales.es/visita-a-la-fabrica-de-cerveza-vier/). U vertellen dat witbier is evenwichtig en aromatisch, en het IPA te behagen fans hop. Er zijn verrassend veel brouwerijen in centraal Spanje : www.cervezasnacionales.es/tag/cervezas-de-valladolid/

Ik had bieren verwacht net namen die verwijzen naar Karel V (of I) of Isabella I, maar die heb ik niet gevonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten