Translate

Zoeken in deze blog

zaterdag 5 augustus 2017

Zeeuws bier


Zeeland bestaat uit een aantal eilanden: Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen, al is die laatste eigenlijk het vaste land.

De provincie heeft een rijke bierhistorie. Zo blijkt het ook uit de oude reclames:


Westdorpe, het langgerekte dorp in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, dat zich uitstrekt langs de Graaf-Jansdijk, telde begin 20ste eeuw drie bierbrouwerijen. Dat is veel voor een dorp van deze omvang. De succesvolste brouwerij was Van Waes Boodts, opgericht in 1905 en uitgegroeid tot een flinke fabriek, die afnemers vond in Zuid-Nederland en België. De brouwerij sloot in 1968 voorgoed de deuren. Inmiddels is het hoofdgebouw van de oude fabriek omgebouwd tot woonhuis. In de voormalige koeltoren werden in 2011 een aantal appartementen gerealiseerd. Toren en voorgevel van de fabriek zijn beschermd rijksmonument (www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1050/bierbrouwerij-van-waes-boodts-in-westdorpe).

Het valt naast de oude gebouwen ook op als je door de verschillende dorpjes rijdt en er telkens weer een Brouwerijstraat ontdekt, zoals Renno ook aangaf (http://www.renno.nl/zbier/):

 

Of wat te denken van Brouwershaven?

Brouwershaven (Zeeuws: Brouwesaeven of kortweg Brouw) is een Nederlandse stad op het voormalige eiland Schouwen en maakt deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland. Het is gelegen aan het Brouwershavense Gat en het Grevelingenmeer. Tot 1 januari 1961 was Brouwershaven een zelfstandige gemeente, waarna het de hoofdplaats werd van de nieuwe gemeente Brouwershaven. In januari 2008 had de stad 1426 inwoners, het gebied binnen de oude verdedigingswerken is sinds 1973 beschermd stadsgezicht en is een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland.
Brouwershaven is circa 1285 gesticht als nieuwe haven voor Brijdorpe, van welk dorp de haven verzand was. De naam Brouwershaven komt voor het eerst voor in 1318. In 1403 kreeg de stad stadsrechten van Albrecht van Beieren, maar zij had geen zitting in de Staten van Zeeland. ...zodat Brouwershaven altijd een smalstad is gebleven.... Als verklaring voor de naam Brouwershaven wordt vaak gedacht aan de belangrijke rol die de stad gespeeld zou hebben bij de import van bier uit Delft. Er zijn echter geen gegevens bekend die bevestigen dat Brouwershaven deze rol daadwerkelijk gehad heeft. Bovendien zou de stad in het geval van grootschalige bierhandel wel "Bierhaven" genoemd zijn, plaatsen worden nooit vernoemd naar mensen die er niet komen, tenzij het om heiligen of vorsten gaat. De naam Brouwershaven heeft wellicht betrekking op "de haven van ene Brouwer", maar nadere gegevens zijn niet bekend (https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwershaven).

Smalstad Brouwershaven was vroeger van grote betekenis voor de zee- en handelsvaart, wat men nu nog terug kan zien aan het prachtige stadhuis en de grote Sint Nicolaaskerk. Brouwershaven is de geboorteplaats van Jacob Cats, bekend geworden als staatsman en moraalschrijver. Brouwershaven ligt aan het grootse zoutwatermeer van Europa, De Grevelingen, en is nu een centrum voor watersport en recreatie (www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/historische-steden/108305/brouwershaven/schouwen-duiveland/brouwershaven).

Jacob Cats (Brouwershaven, 10 november 1577 – Den Haag, 12 september 1660) was een Nederlands dichter, jurist en politicus. Cats is ook bekend onder de naam Vader Cats, door zijn veelal didactische gedichten (bijvoorbeeld de frase Kinderen zijn hinderen, zei vader Cats). ... Jacob Cats zat eerst op de Latijnse school in Zierikzee en bezocht daarna de universiteit te Leiden, hoewel zijn naam in het studenten-album ontbreekt. Hij promoveerde in Orléans en deed zijn eed als advocaat in Den Haag.
Hij vestigde zich na zijn eed in 1603 in Middelburg, waar hij een werkzame praktijk had, vooral in geschillen over de kaapvaart, en werd evenals Simon van Beaumont in december 1603 tot stadsadvocaat aangesteld. ...  Cats is de volksdichter van Nederland, al heeft niet al zijn werk de tand des tijds doorstaan. Hij overleed op Zorgvliet (Den Haag), in het huis dat nu als ambtswoning van de minister-president in gebruik is, het Catshuis. Hij werd begraven in de Kloosterkerk in Den Haag. In deze kerk staat op de plaats waar zijn graf lag een gedenkteken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Cats_(dichter)).

Brouwerij La Fontaine
(www.brouwerijlafontaine.com/)
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Sas van Gent
Actieve brouwerij Ja (4 jaar actief)
Opgericht in 2012
Brouwerij La Fontaine in de provincie Zeeland. De oorsprong ligt in België waar ooit de overgrootfamilie Van Witteberghe van brouwer en oprichter Koen Feyen eigenaar was van de Brouwerij La Fontaine. Na brouwtechnologie in Berlijn gestudeerd te hebben en te beschikken over voldoende kapitaal is de grote droom van deze Zeeuw een feit. Met het eerste bier Belle & Forte wil hij de markt gaan veroveren (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/sas-van-gent/fontaine-la).

Categorie: Brouwerijhuurder
Groep : Onafhankelijk
Opgericht: 2012
...
Brouwerij La Fontaine maakt gebruik van de brouwfaciliteiten van Brouwerij De Graal uit het Belgische Brakel (Oost-Vlaanderen). De ontwikkelings- en degustatieruimte is te vinden aan de Vogeschorsdreef in het Zeeuwse Sas van Gent. Initiatiefnemer is Koen Feyen (1983) uit Sas van Gent. Koen volgde na een HBO-studie biochemie een opleiding tot 'brewmaster' aan de VLB in Berlijn. Eind juli 2011 rondde hij deze opleiding af. Met de bieren die hij eerder thuis bereidde, deed hij ook mee aan wedstrijden. "Daar bleek dat mijn bieren in de smaak vielen. .... De naam van de brouwerij is afkomstig uit Belgie. Aan de westzijde van de Zwalmse rivier bevindt zich in Rooborst (Vlaamse Ardennen) nu nog het gebouwencomplex van de vroegere brouwerij van de familie Van Wittenberghe, Brouwerij La Fontaine. Een brandglas boven de voordeur herinnert nog aan de tijd dat er een brouwerij gevestigd was. ... Koen Feyen is een achterkleinkind van de familie Van Wittenberghe. Toen hij op zoek ging naar een naam voor de brouwerij was deze snel gevonden. Hierdoor is er na twee generaties weer een brouwer in de familie en leeft de naam van Brouwerij La Fontaine voort. Het eerste bier, Belle & Forte, werd gepresenteerd op 16 maart 2012 (www.cambrinus.nl/brw/FONTAINE.HTM).

Sas van Gent is een plaats (3653 inwoners 2009) in de Nederlandse gemeente Terneuzen aan de Belgische grens. Het ontleent zijn industriële betekenis aan de aanwezigheid van het Kanaal Gent-Terneuzen. Tot 2003 was de plaats een zelfstandige gemeente (https://nl.wikipedia.org/wiki/Sas_van_Gent). De brouwerij is niet de enige in Zeeuws Vlaanderen. In Hulst staat namelijk brouwerij De Halve Maan:
De Halve Maan
Absdaalseweg 2, 4561 GG Hulst
De Halve Maan werd gebouwd op de gewelven van een oud Fransiscaner klooster. Aanvankelijk werd er het Hulster Monnikenbier gebrouwen, naar de bewoners van dit klooster. Pas in 1908 zag het Java bier het levenslicht. Java bier was een lichtere versie van het Hulster Monnikenbier, dat door toevoeging van een zeer oude Lambic haar volle karakter kreeg. Het brouwen van het Hulster Monnikenbier werd uiteindelijk gestaakt.
De nieuwe brouwerij werd gebouwd in het uit de negentiende eeuw daterend graanpakhuis aan het voormalig stationsterrein net buiten de vesting van Hulst. Op de moutzolder van de brouwerij kunt u de hijswerktuigen en bascules zien die de vroegere functie van het pand verraden. De brouwketels zijn afkomstig van brouwerij Artois in Leuven en Ginder-Ale in Merchtem. Naast de brouwzaal zijn de stookruimte, de gistkelder, de lagerkelder, de bottelarij en de klimaatkamer te bezichtigen. De Halve Maan brouwt op ambachtelijke wijze hoge gistingsbieren die hergistend worden afgevuld. De huidige brouwers zijn Mark Knops en John Vermeersen (www.worldofdrinks.nl/groothandel/pils/de-halve-maan/).

De Halve Maan werd gebouwd op de gewelven van een oud Franciscaner klooster. Tot 1915 was de Halve Maan in handen van Dhr H.H.M. Wauters. In 1915 werd de brouwerij een Naamloze Vennootschap.
Aanvankelijk werd er het Hulster Monnikenbier gebrouwen, naar de bewoners van dit klooster. Pas in 1908 zag het Java bier het levenslicht. Het Java bier was een lichtere versie (door de jaren variërend van 3,5 tot 5% alcohol) van het Hulster Monnikenbier die door toevoeging van een zeer oude Lambic haar volle karakter kreeg (www.halvemaan.com/).


In het jaar 1999 werd het oude stations gebouw van Hulst in gebruik genomen als proeflokaal voor de brouwerij. Vroeger deed dit gebouw dienst als goederenloods van de Treinmaatschappij Terneuzen-Mechelen. Het was het laatste station voor de grens op dit traject en deed tevens dienst als Douane Depot.Inmiddels wordt het gebruikt als verzamelplaats voor excursies, recepties, feesten en andere evenementen . In 2008 is ook de oude moutzolder in het brouwerijgebouw als ontvangstruimte in gebruik genomen.
Eind 2015 is het stationsgebouw grondig gerenoveerd en wordt het vanaf 26 maart 2016 door Marc en Marjan van Dongen geëxploiteerd.
Het bedrijf kreeg de de naam Oud Hulst. Zeker bij de oudere Hulstenaren die zich de treinen met passagiers, goederen maar ook vee nog kunnen herinneren, zullen nostalgische gevoelens hier naar de oppervlakte komen. In Oud Hulst kunt u van woensdag tot zondag van onze bieren genieten (www.halvemaan.com/?page_id=10).

De brouwerij is in juni 1990 opgericht als de 'Zeeuwsch Vlaamsche Bierbrouwerij' door een aantal bierliefhebbers. In de oorspronkelijke opzet was sprake van een klein 'Huis-Brouwerijtje'. Al gauw liep het één en ander uit de hand en stond er een forse installatie. Een klassiek geval van passie en enthousiasme van de brouwkunst. De nieuwe brouwerij werd gebouwd in uit de negentiende eeuw daterend graanpakhuis aan het voormalig stationsterrein net buiten de vesting van Hulst. De brouwketels zijn afkomstig van brouwerij Artois in Leuven en Ginder-Ale in Merchtem.
De naam 'De Halve Maan' is afkomstig van de laatst overgebleven brouwerij in Hulst die in 1966 gesloten is. Deze brouwerij dankte haar naam aan de vestingswerken van de stad Hulst. Buiten de aarden vestingswal lagen vroeger steeds tussen twee ravelijnen de zogenaamde 'Halve Manen'. Dit waren kleine driehoekige eilandjes in de vest, waarop enkele manschapppen en een kanon geplaatst werden wanneer een vijandelijk leger de stad naderde. De eerste brouwerij 'De Halve Maan' werd dicht in buurt van de plaatst waar vroeger zo'n eilandje lag gebouwd.
De Bierbrouwerij is te bezoeken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de brouwerij (www.renno.nl/zbier/maan.html).

Bierbrouwerij De Halve Maan B.V.
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Hulst
Actieve brouwerij Ja (27 jaar actief)
Opgericht in 1989
Nadat de laatste brouwerij in Hulst, Brouwerij de Halve Maan in 1972 was gesloopt is pas in 1989 weer begonnen met de bouw van een nieuwe brouwerij, deze keer net buiten de vesting. De laatste brouwer/eigenaar, Emiel Wauters, gaf hiertoe de aanzet en gaf toestemming voor het gebruik van de naam. Aan het begin van de Absdaalseweg, even buiten de Gentse Poort, is een graanpakhuis uit de negentiende eeuw omgebouwd tot bierbrouwerij. Achter dit pand lag vroeger het station van Hulst waarvan een overgebleven gedeelte werd aangekocht om er een proeflokaal in te vestigen.
De drijvende krachten achter dit initiatief waren toen Geert de Smet en Paul Vermeersen. Laatstgenoemde was eigenaar van de gelijknamige drankengroothandel. Geert de Smet, brouwingenieur en bijna tien jaar werkzaan geweest bij Interbrew. Het was hierdoor dat Geert de Smet die de brouwinstallatie met veel verstand van zaken bijeenkocht uit recentelijk gesloten vestigingen van Interbrew. Zo zijn de brouwketels bijvoorbeeld afkomstig van Brouwerij Artois in Leuven en de voormalige Brouwerij Martinas in Merchtem.
Verbouwing
In 1993 is Geert de Smet gestopt als brouwer en ging zich bezig houden met de marketing van zijn bier en liet het brouwen over aan Chris Wisse die met succes een brouwopleiding in Gent volgde en sinds 1989 in dienst was bij Huisbrouwerij Domus in Leuven. Vanaf 1 januari 1993 moest hij in vier weken tijd de brouwerij naar zijn hand zetten en een goed product massaal in de markt zetten wat er weer de oorzaak van was dat één en ander niet naar wens verliep.
Gedurende de winter van 1993/1994 lag de produktie stil. Een grondige verbouwing, met onder andere een nieuwe afvullijn, werd maart 1994 afgesloten. Geert de Smet trok zich terug en nam vervolgens de roerstok bij Brouwerij Bios van Steenberge ter hand.
Na de heropening In 1994 werd ook de naam van de brouwerij gewijzigd van Zeeuwsch-Vlaamsche Bier Brouwerij B.V. in Brouwerij de Halve Maan B.V. Om herhaling van infectieproblemen te voorkomen werd er gebotteld bij Brouwerij de Smedt in Opwijk (België) totdat de eigen bottelarij in gebruik kon worden genomen.
Nieuw leven
Eind 1996 zag het er even naar uit dat de brouwerij wegens financiële problemen haar poorten zou moeten sluiten. Brouwer Chris Wisse koos hierdoor eieren voor zijn geld en verliet de brouwerij per 1 november 1996. Met ingang van 1 februari 1997 werden de activiteiten van Drankenhandel Vermeersen afgestoten. Hierdoor kreeg de familie Vermeersen de handen vrij om de brouwerij nieuw leven in te blazen. John Vermeersen (1968) ging zich concentreren op de eigen specialiteiten. Hij liep een poosje mee met de brouwers van het bedrijf en volgde cursussen. Zo leerde hij het vak. "De inrichting van de brouwerij is verticaal", legt hij uit. "De grondstoffen liggen op zolder en zakken geleidelijk naar beneden." Het brouwproces van elk bier begint met mout, een soort gerst. Daarna komt er een hele reeks aan machines en ketels met klinkende namen aan te pas. In maart 1997 werden dan ook de brouwactiviteiten hervat waar Henk Fitters de nieuwe brouwmeester was die later opgevolgd werd door Mark Knops.
Het al eerder aangekochte oude stationsgebouw achter de brouwerij werd in 2001 geopend als ontvangstruimte en proeflokaal (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/hulst/halve-maan-de-anno-1989).

Sinds de laatste keer dat ik er aandacht voor had zijn de etiketten weer vernieuwd:De pils van de brouwerij is wat waterig in de smaak van het schuim, en zelf ook zacht van smaak. De geur is licht metalig.

Zeeuwse witte s een typisch tarwe bier. Dit eiwitrijke graan geeft het bier een volle en romige smaak. Het kruidige karakter wordt gevormd door toevoeging van curaçao en koriander. Het bier beleeft een hergisting op fles waardoor het een erg fijne schuimstruktuur kent. Zoals alle bieren van de Halve Maan is het een bier van hoge gisting. Op het etiket is de oude Basiliektoren van Hulst te zien is, voordat deze aan het einde van de tweede wereldoorlog door de Polen naar beneden geschoten werd. Het bier bevat 5% alcohol (www.renno.nl/zbier/maan.html).

Het smaakt zacht. Geen overduidelijke banaan of extreme smaken. Het is een zacht en dorstlessend bier. Perfect voor een warme zomer in Zeeland!


Het bieretiket van nu is gelijk aan dat van de pils, maar dan licht blauw. Voorheen heeft het bier ook andere etiketten gehad:


Of zou het recept ook zijn gewijzigd?


Halve Maan Kriek
Dit bier is ontstaan toen na een brouwerij excursie in de Halve Maan een aantal jonge dames die de bedieningsbrigade van de Brasserie vormden, vonden dat er in het gamma van Java-bieren een zeer zoete invloed ontbrak. Deze exponenten van de “Breezer-generatie” kregen enkele weken later een “rosse zoete brol”, zoals deze door de brouwers aangeduid werd, voorgeschoteld. Deze vorm van Kriek is niet zoals de klassieke Kriek uit Zenne-Vallei gemaakt op basis van oude Geueze, maar kent als oosprong Tarwe bier waar kersen essence aan toegevoegd is. Nog enkele weken later bleek dat ook gasten van de Brasserie glazen “Java-Kriek” gepresenteerd kregen. Dit ongevraagde succes resulteerde is de botteling van Java Kriek tegen wil en dank. De meisjes van de Halve Maan blijken zeer doortastend te zijn (www.halvemaan.com/?page_id=263).
Type: Zoete Kriek
Extractgehalte stamwort: 12 gr Plato
Alcohol percentage: 3,5%
Kleur: donker rood EBC
Bitterheid: 12 EBU
Soort gisting: Hoge gisting
(www.halvemaan.com/?page_id=263).

Ik heb een Halve Maan Kriek (3,5%, 25 cl.) gedronken. Het bier is kersenrood en heeft roze schuim. Het bier ruikt zoet naar kersen en het smaakt ook zoet naar kersen. Weinig hopbitterheid en een klein beetje een zuurtje. Het is een bier voor de Breezergeneratie...

Halve Maan XXX Triple
Dit bier is een licht goud gekleurd, hoge gistingsbier met een alcohol gehalte van 8 procent. Het bier kent haar oorsprong in het Recolette klooster dat zich vroeger aan het water van de Vestdijkstraat te Hulst bevond. Later is op deze plaats de eerste vestiging van Bierbrouwerij de Halve Maan gebouwd. Het bier kenmerkt zich door de combinatie van een volle kruidige smaak met een afdronk die een licht plakkende bitterheid prijs geeft.
Type: Triple
Extractgehalte stamwort: 18 gr Plato
Alcohol percentage: 8%
Kleur: 12 EBC
Bitterheid: 27 EBU
Soort gisting: Hoge gisting
(www.halvemaan.com/?page_id=273)

Na de wat waterige (maar dan wel op een lekker manier) pils, kriek en witbier, was mijn verwachting voor de tripel ook dat deze wat waterig zou zijn...

Bij het openen van de fles plopt het hard. De geur is bierig en de smaak navenant.
Het is een smaakvol bier. Pittig? Het bier is donkerblond, haast oranje, met wit schuim. Ik kan de smaak echter niet zo goed plaatsen. Het is niet zoet, maar ook niet bitter. Dus mijn  gok is dat het bier een moutsmaak heeft. Het is niet waterig, het is qua mondgevoel stevig, met een redelijke koolzuurprikkeling en een gistige smaak, waarin ik ook een alcoholerige licht branderige smaak herken.

Verder brouwen ze ook: Kapitein Rooijbosch, In de Gloria en Illabefactus Autopous of IA.

Illabefactus Autopous is een Tarwe Tripel met een alcohol gehalte van 8 volume procenten. Het bier wordt sinds 2014 gebrouwen door Bierbrouwerij de Halve Maan in Hulst. Het gebruik van Tarwe geeft het bier een zachte smaak, toch geven enkele kruiden en de speciaal hiervoor gekweekte gist het bier in de afdronk een bite.
Illabefactus Autopous is een haast een pleonasme dat de zelfstandigheid en onwankelbaarheid van Zeeuwsch-Vlaanderen uitdrukt. Het aparte landje dat zich beschermd tegen, en soms laaft aan de invloeden van de omringende gebieden en de zee. Voor vrienden volstaat “IA” (www.halvemaan.com/?page_id=719)

Groede (West-Vlaams: De Groe) is een dorp in de gemeente Sluis (https://nl.wikipedia.org/wiki/Groede). Eveneens in Zeeuws-Vlaanderen.

De geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, en dus ook van Groede, is sterk getekend door de vele overstromingen, al dan niet natuurlijk van aard. Terwijl de 13de eeuw in het teken stond van massale inpoldering, is het einde van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw voornamelijk een periode van overstromingen. De bekendste zijn de Sint-Elisabethsvloed in 1404, 1421 en 1424 en de stormvloed in 1375/1376. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren er vele militaire inundaties. Tussen 1583 en 1612 stond Groede blank. Enkel de kerktoren was nog zichtbaar. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), een rustpauze in de gevechten, kwam de streek op adem. In Groede begon men al snel met de heropbouw: in 1613 werden dijken gebouwd en nog in datzelfde jaar stond er reeds een nieuwe Waalse kerk. ... Tot 1970 was Groede een zelfstandige gemeente en in dat jaar ging het op in de gemeente Oostburg dat in 2003 zelf weer opging in de gemeente Sluis (https://nl.wikipedia.org/wiki/Groede).

Brouwerij Marckensteijn
Adres:
Markt 30
4503 AH
Groede, Nederland
Brouwerij De Drie Koningen maakt deel uit van Café De Drie Koningen. In 2011 werden de brouwactiviteiten gestaakt, maar in mei 2012 namen Stijn Jordans en Marc Menue de brouwerij over. Brouwerij De Drie Koningen werd omgedoopt in Brouwerij Marckensteijn (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/groede/marckensteijn).
Ons biermerk MARCKENSTEIJN®  wordt gebrouwen door brouwerij BROUWERSLOKAAL® in t pittoreske dorp Groede in Zeeuws-Vlaanderen.
MARCKENSTEIJN® Nr. 01
Dit is onze eerste biersoort, en we zijn er trots op! Een blonde… Ingehouden fruitig, met een licht hoppige afdronk, en op traditionele wijze gebrouwen in Zeeuws Vlaanderen. Alcoholpercentage: 6,5%.
MARCKENSTEIJN® Nr. 02
Een donker bier, gebrouwen met een complex van donkere moutsoorten. Opvallend fris voor een donker bier en met lichte koffietinten. Een eigenwijze smaak, die moeilijk te vergelijken is met andere donkere bieren Alcoholpercentage: 6,5%.
MARCKENSTEIJN® Nr. 03
Onze triple, gebrouwen met een kleine hoeveelheid Amarillo hop, waardoor ze een mooi aroma en licht fruitige afdronk heeft gekregen.  Alcoholpercentage: 8,0%.
MARCKENSTEIJN® Nr. 04
Een amberkleurig bier, niet te hoog in alcohol, waardoor deze erg prettig te combineren is met lichte gerechten.  Alcoholpercentage: 5.5%.
MARCKENSTEIJN® Nr. 05
Een saison, heerlijke hopbitterheid in combinatie met een laag alcoholpercentage. Uw dorst wordt er gegarandeerd mee gelest op een warme zomerdag op het terras.  Alcoholpercentage: 5,0%.
(www.marckensteijn.com/marckensteijn-bier/)

Ossenisse is een dorp in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2003 maakt het deel uit van de gemeente Hulst. Eerder maakte het deel uit van de gemeente Hontenisse en nog eerder, vanaf 1936, van Vogelwaarde. Het dorp heeft 339 inwoners (2010). Ossenisse ligt aan de Westerschelde. De zandbanken in de rivier ter hoogte van het dorp worden "Platen van Ossenisse" genoemd.... In 1987 verwierf het dorp ook landelijk enige bekendheid toen het de hoofdrol speelde in de VPRO-documentaire Het geheim van Ossenisse (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ossenisse). Zie hier deel 2 van die documentaire.


Een kip met een blond pruikje op en de tekst 'Het blondje van Zeeuws-Vlaanderen.' Wie het etiket van het bier Kiplekker ziet, kan een glimlach niet onderdrukken.
Jos Huijgens uit Ossenisse is de bedenker en brouwer van het bier, dat langzaam aan terrein begint te winnen. ... Het bierbrouwen is een uit de hand gelopen hobby van Jos. Een dag in de maand brouwt hij bier. Boven zijn administratiekantoor in - hoe toepasselijk- De Kipstraat zit zijn eigen brouwerij De Kip verstopt. Nu kan hij tweehonderdvijftig liter per keer brouwen thuis. Binnenkort komt er wat extra materieel bij, waardoor de capaciteit wordt opgeschroefd naar vijfhonderd liter. "Dat zijn tweeënzestig kratten", rekent Jos uit. Om de vraag naar zijn bier te kunnen bijbenen, brouwt hij als het nodig is nog zelf bij Het Hofbrouwerijke in het Belgische Beerzel. "Ik had daar duizend liter gebrouwen en dacht dat ik er wel mee toe zou komen tot ik zelf een grotere capaciteit kan leveren. Maar na een half jaar is het al bijna op. Het loopt eigenlijk te hard", lacht hij. "En ik wil wel blijven leveren aan mijn vaste klanten." Want Kiplekker vindt gretig aftrek onder bierliefhebbers, hoewel het geen standaard blond bier is.
"Ik heb nog niemand gehoord die het niet lekker vindt", vertelt Jos. "Het meeste blonde bier heeft een zoete afdronk, maar Kiplekker is bitterder met een citrussmaak op het eind. Dat was een schot in de roos." Dat komt door de cascadehop en de gist met kruiden die Jos gebruikt in het bier van 6,5 procent. "Het is een fris biertje met veel smaak en lekker bij vis en kip." In de toekomst denkt Jos ook nog aan een dubbel en een trippel. "Gewoon traditioneel. Ik wil normaal en lekker bier brouwen en misschien wel eens iets eenmaligs." (www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/kiplekker-bier-uit-ossenisse-1.5148040)

Brouwerij de Kip is een micro brouwerij in Ossenisse. De brouwerij zelf wordt alleen gebruikt om proefbrouwsels te maken. De productie zelf vindt plaats bij ´t Hofbrouwerijke in Beerzel (België) maar in 2016 komt hier verandering in, de capaciteit van de brouwerij wordt uitgebreid en de installatie wordt aangepast. Hierdoor kunnen er in 2016 professionele bieren worden gebrouwen in Ossenisse.... Net als veel brouwerijen is ook brouwerij de Kip een uit de hand gelopen hobby van de eigenaar, Jos Huijgens. Jos brouwt al sinds 1992 en is jaren lang fanatiek hobbybrouwer geweest. Vervolgens heeft Jos een aantal jaar niet gebrouwen, maar sinds 2008 toch een kleine brouwerij opgericht (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/ossenisse/brouwerij-de-kip).


Goes is een stad op het schiereiland Zuid-Beveland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Goes).

Na de capitulatie van Nederland werd de strijd in Zeeland voortgezet omdat Franse troepen er in strijd waren met Duitse eenheden. Op 15 mei begon de Duitse opmars door midden-Zeeland en eindigde bij de capitulatie op 17 mei. Ter ondersteuning van hun terugtocht werd de binnenstad van Middelburg die dag door Frans marinegeschut in brand geschoten. Honderden panden, waaronder talrijke onvervangbare monumenten gingen verloren. Vlissingen werd tijdens de bezettingsjaren de meest gebombardeerde stad van Nederland.
Omdat de Duitse bezetter aannam dat er een grote aanval op Walcheren kon komen, veranderden zij het toenmalige eiland in een vesting, die zij Festung Walcheren noemden. Zij bouwden ongeveer 200 bunkers en richtten er 16 zware kustbatterijen in van Vlissingen tot Domburg, waarmee zij de gehele monding van de Westerschelde bestreken, als onderdeel van de Atlantikwall. Aan de oostzijde van Walcheren bij de Sloedam bouwden zij het zogenaamde Landfront, een zware verdedigingslinie van 38 bunkers met een tankgracht van 11 km. Dit Landfront is sinds 2011 via een speciaal aangelegde fietsroute te bezichtigen (voor welk doel een aantal bunkers is opgeknapt) - er zijn nog 27 bunkers over, waarmee het Landfront Walcheren de best bewaarde en tevens grootste Duitse stelling van Nederland is. Er zijn diverse organisaties die zich bezighouden met de studie of het behoud van deze bunkers (https://nl.wikipedia.org/wiki/Walcheren#De_Tweede_Wereldoorlog_-_Festung_Walcheren).

De Strijd om Walcheren werd gestreden tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1944. Doel was niet zozeer de ontzetting van het schiereiland, maar eerder het openen van de Antwerpse haven voor geallieerde schepen, de zogenaamde Slag om de Schelde.
De aanval werd van drie zijden gelijktijdig uitgevoerd: over de Sloedam vanuit het oosten (Slag om de Sloedam), over de Westerschelde vanuit het zuiden (Vlissingen, operatie Infatuate I) en over de zee vanuit het westen (Westkapelle, operatie Infatuate II). Buiten de stranden van Normandië was Walcheren de enige plek waar de Atlantikwall werd doorbroken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijd_om_Walcheren).

Na de landing in Normandië in juni 1944, rukten de geallieerden snel op richting de Nederlandse grens. In september werden de zuidelijke provincies bevrijd, inclusief Zeeuws-Vlaanderen. De mislukking van de Operatie Market Garden maakte een voorlopig einde aan de opmars.
Ook op Walcheren heersten de Duitsers nog, en beheersten zo de toegangsweg tot de havenstad Antwerpen. Maar het geallieerde leger had een grote aanvoerhaven nodig: de havens in Normandië waren te beperkt en te ver. Om de 83 kilometer lange route naar Antwerpen open te stellen moesten de Duitsers van Walcheren worden verdreven. De sterke Duitse verdediging maakte een landing hier een hachelijke zaak. Pogingen om via de Sloedam aan te vallen mislukten aanvankelijk en kostten met name de Canadezen grote verliezen. ... Op 1 november gingen in Westkapelle en Vlissingen voornamelijk Britse en Noorse troepen via landingen uit zee met landingsvaartuigen en speciale amfibische voertuigen (Weasels en Buffalo's) aan land. Na hevige gevechten was Walcheren op 8 november 1944 bevrijd. Walcheren is hiermee naast Normandië de enige plek waar de Duitse Atlantikwall doorbroken werd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Walcheren#De_Tweede_Wereldoorlog_-_Festung_Walcheren). Ik was eens in Canada in een militair museum en daar heb ik een maquette gezien waarbij de Canadezen toonden hoe ze Walcheren probeerden te veroveren via een smalle dijk. Dat verliep nogal moeizaam en heeft veel slachtoffers gekost. Dat was volgens mij in Calgary.

Pogingen om via de Sloedam aan te vallen mislukten aanvankelijk en kostten met name de Canadezen grote verliezen. Daarom bombardeerden de geallieerden op 3 oktober de dijken van Walcheren op vier plaatsen, o.a. bij Vlissingen, Veere en Westkapelle. Walcheren kwam hierdoor onder water te staan, met als doel om zo de Duitse verdediging te ontregelen ter voorbereiding op een aanval vanuit zee. Ondanks waarschuwingen aan de bevolking met strooibiljetten (die in onbegrijpelijke, veel te academische taal waren geformuleerd) op 2 oktober, vonden 180 inwoners van Westkapelle de dood; ook werden zeshonderd van de 650 woonhuizen vernietigd. Op 17 oktober werd Westkapelle opnieuw bestookt om het gat in de dijk te vergroten en verdiepen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Walcheren).

In de Tweede Wereldoorlog vonden gevechten plaats rond de Sloedam. De inzet was de toegang tot de haven van Antwerpen. Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland waren na hevige gevechten veroverd door de Schotten en Canadezen. Op Walcheren zat echter een grote Duitse legermacht die de toegang tot de Westerschelde beheerste. De Sloedam, die toen nog aan weerszijden werd bespoeld door de zee, was de enige toegangsweg over land tot het voormalige eiland.
De Canadezen en Schotten bereikten de dam vanaf Zuid-Beveland. De Duitsers waren goed op hun komst voorbereid. Aan de Walcherse kant hadden zij mortierstellingen ingericht, waarmee ieder punt van de dam onder vuur kon worden genomen. Canadese pogingen om Walcheren te bereiken mislukten dan ook. De eenheden die hier vochten hebben de Sloedam als dodendam in hun annalen staan.
Twee Nederlandse verzetsstrijders van de groep Kloosterman (OD) boden hulp, waaronder Piet Kloosterman zelf. Zij kenden de slikken van het Sloe, die bij laagwater droogvielen, op hun duimpje. Een patrouille onder hun leiding vond en markeerde een droge route naar Walcheren. Na een korte verkenning van de Duitse stellingen keerde de patrouille terug naar Zuid-Beveland. De volgende dag maakte een grotere eenheid de overtocht, eveneens onder leiding van de verzetsmensen. Deze eenheid bereikte de overkant en viel de Duitsers in de rug aan. De mortierstellingen werden veroverd. Direct hierna trok de hoofdmacht via de Sloedam naar Walcheren en vestigde daar een bruggenhoofd. De slag om Walcheren kon beginnen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloedam).

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Zeeland getroffen door de watersnood. Walcheren bleef nu goeddeels gevrijwaard van overstromingen. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen, werden vanaf 1958 de Deltawerken uitgevoerd. Een neveneffect hiervan was dat de verbindingen met de rest van Nederland aanzienlijk werden verbeterd.
De Veerse Gatdam uit 1961, een onderdeel van de Deltawerken, verbindt Walcheren met Noord-Beveland. Het vroegere Veerse Gat heet tegenwoordig Veerse Meer en is een populair watersportgebied dat veel toeristen trekt.
De haven van de stad Veere is door de aanleg van de Veerse Gatdam niet meer met de zee verbonden, waardoor de vissersvloot van Veere moest uitwijken. De kustlijn is echter door de aanleg van de dam aanzienlijk verkort, wat het gevaar voor overstroming van Walcheren flink vermindert (https://nl.wikipedia.org/wiki/Walcheren).

Goes had zelfs zijn eigen brouwerijen, zo was er De Fortuin, Het witte klaverblad en een van de laatste in bedrijf was brouwerij de Gans. De Gans had zijn brouwerij aan de Wijngaardstraat, op een steenworp afstand van slot Oostende. Deze brouwerij werd 1644 geopend en er werd bier gebrouwen tot 1902.
Je zou dus kunnen vaststellen dat er met de komst van de bierbrouwerij in slot Oostende niets nieuws onder de zon is. De brouwketels en de vergisting tanks staan prominent opgesteld in slot Oostende, de bottelarij is elders gevestigd.
De brouwerij brouwt modern en efficiënt, maar wel op basis van traditie. Dat geldt ook voor de recepten en ingrediënten, er is gezocht naar de zuiverste gerst, mout en hop. Onze brouwers halen er het beste uit. De brouwketels en de vergisting tanks zijn vanuit de biershop en vanuit alle hoeken van het slot te zien (www.slotoostende.nl/de-brouwerij/).

Slot Oostende
Brouwerijhuurder
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Goes
Actieve brouwerij Ja
Opgericht in Onbekend
Adres:
Singelstraat 5
4461 HZ
Goes, Nederland
Merken die Slot Oostende in het assortiment heeft:
Blonde Jacoba - Blond bier met 5% alcohol
Dubbel Slot - Dubbel bier met 7% alcohol
Gouden Gans - Tripel bier met 8% alcohol
Wit Voetje - Weizen met 4,5% alcohol
(www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/
zeeland/goes/slot-oostende)

Wit Voertje is een heerlijk fris bier perfect voor de zomer!  Het spreekwoord ”een wit voetje halen” kent iedereen wel: Je wilt een goede beurt bij iemand maken. Wij willen ook een goede beurt bij u maken met deze heerlijke zomerse Weizen. Je kunt hem natuurlijk ook cadeau geven om zo zelf een wit voetje te halen!
Alcohol 4,5% vol. Inhoud 330 ml.
Ingrediënten:
– water
– gerstemout
– hop
– gist
Biercategorie I. IBU: 25. EBC: 7. Schenktemperatuur 5 graden celsius.
Gewicht: 0,547 kg (www.zeeuwse-producten.nl/zeeuwse-zaken/bieren/2001-wit-voetje-bier.html)

Blonde Jacoba is een strijdvaardig lekker blond bier! Alcohol 5% vol.
Jacoba van Beieren: gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Volgens overlevering één van de eerste bewoonsters van Slot Oostende. Natuurlijk hebben we dan ook ons eerste bier naar haar vernoemd. Blonde Jacoba, ter ere van deze bijzondere, strijdvaardige vrouw.
Alcohol 5% vol. Inhoud 330 ml.
Ingrediënten:
– water
– gerstemout
– hop
– gist
Biercategorie I. IBU: 35. EBC: 10. Schenktemperatuur 5 graden celsius.
Gewicht: 0,547 kg (www.zeeuwse-producten.nl/zeeuwse-zaken/bieren/2000-blonde-jacoba-bier.html)

Kapelle is een dorp op Zuid-Beveland in de Nederlandse provincie Zeeland. Het is de hoofdplaats van de gemeente Kapelle. ... Op 16 mei 1940 vonden bij Kapelle felle gevechten plaats tussen Duitse troepen en Franse eenheden die Nederland te hulp waren geschoten. Een dag later werden 65 gesneuvelde Fransen door de plaatselijke bevolking ter aarde besteld.
Na de Tweede Wereldoorlog werden alle Franse militairen die tijdens deze oorlog in Nederland waren gesneuveld en die niet naar Frankrijk werden gerepatrieerd, hier samengebracht. Op 16 mei 1950 werd de Franse militaire begraafplaats officieel in gebruik genomen. Deze bevindt zich aan de rand van het dorp. Hier liggen 217 Franse militairen, 20 Marokkaanse en Algerijnse militairen die sneuvelden in Franse dienst en 1 Belgische militair. De Marokkaanse soldaten zijn overigens niet in Zeeland gesneuveld. De begraafplaats is zo bijzonder omdat het de enige Franse begraafplaats is in heel Nederland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapelle_(Zeeland)).

Bad Hair Brewing
Brouwerijhuurder
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Kapelle
Actieve brouwerij Ja (3 jaar actief)
Opgericht in 2013
Initiatiefnemers achter Bad Hair Brewing zijn Bram van Stee en zijn zoon Jens. De eerste batch van hun eerste bier, Steevug Tripel, werd gebrouwen met behulp van de brouwfaciliteiten van uit het Belgische Belsele. De tweede batch werd gebrouwen met behulp van de brouwfaciliteiten van Sallands Landbier Brouwerij in Raalte.
In 2009 begonnen Bram van Stee en zoon Jens met brouwen van bier als amateurbrouwers. Ze sloten zich aan bij de lokale deltabrouwers amateurbrouwersgilde. ... Na een paar jaar en vele verzoeken om een biertje te mogen proeven besloot Jens om in 2012 400 liter van hun tripel recept bij Brouwerij Boelens te laten brouwen met de naam Steevug tripel om zo voldoende te hebben om de collega’s en vrienden te kunnen laten proeven.
Dit brouwsel viel zo in de smaak dat Bram en Jens op 3 januari 2013 zich in hebben geschreven als brouwerij bij de kvk onder de naam Bad Hair Brewing VOF.  Logischerwijs moest er natuurlijk ook weer gebrouwen worden en dat werd dit keer gedaan in Raalte bij de Sallandse brouwerij samen met Ruud van Moorst van Brouwerij de Eem. Op 17 januari werd de tripel weer gebrouwen. De eerste orders waren op dit moment al lang binnen en op 15 maart werd het bier voor het eerst afgeleverd (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/kapelle/bad-hair-brewing). (www.badhairbrewing.nl/over-ons.html)

In Middelburg op Walcheren zijn ook brouwerijen te vinden:


Stadsbrouwerij Middelburg V.O.F.
Bezoek adres: Korte Geere 17 4331LE Middelburg
(http://stadsbrouwerijmiddelburg.nl/contact.html)
Stadsbrouwerij Middelburg is ontstaan vanuit de passie en liefde voor bier bij de Zeeuwse bierbrouwer Jacco de Wee.
Jacco de Wee is al jaren hobbymatig bezig met het brouwen van bier naar eigen recepten. Het is een proces van jaren om tot hét ultieme recept te komen voor hét bier wat je voor ogen hebt. In 2014 was het moment daar en is Hosternokke blond gelanceerd. Het kwam onder de tap voor de maandelijkse proeftafel bij Jazzcafé Desafinado in Middelburg en het bleek een succes. Onder toeziend oog van Stichting Bier in Zeeland en vastgelegd door Omroep Zeeland is een nieuw biermerk geboren, Hosternokke! Brouwerij Dienges een feit!
Het bier werd naar eigen recept en methode in de brouwketels van Boelens gebrouwen. Een vervolg op Hosternokke blond is een feit. Een dubbel, gebrouwen in de ketels van de Halve Maan. En er komen er nog meer. De bieren krijgen allen een Zeeuwse naam. Passie en liefde voor bier blijft de leidraad voor mooie bieren, nu en in de toekomst!
Medio juli 2016 hopen we onze eigen stadsbrouwerij/proeflokaal in de binnenstad van Middelburg te openen.  De plannen zijn in een eindstadium  De ontwerpen voor de brouwerij/proeflokaal/bierwinkel liggen op de tekentafel. Maar het is niet eenvoudig om de noodzakelijke vergunningen rond te krijgen.  De installatie, een 5 Hl 3 ketelsysteem met 6 gisttanks is al onderweg en komt begin juli in Rotterdam aan. We gaan afvullen in 20 liter fusten en 0,75 cl flessen. Dat zal voorlopig handmatig gebeuren omdat een bottellijn een te grote investering is. Het bier zal in de brouwerij zelf en in de locale horeca te proeven zijn (http://stadsbrouwerijmiddelburg.nl/de%20brouwerij/index.html).


Ze brouwen o.a.: Afslag 39 (11,5%), Hosternokke, Lekker Dieng (blond van 6,5%) , Hosternokke, Môk ôk èh     (donker van 7,5%), Bier van'ier (Alc 4,5%), Zeeuws Bruut (Alc 6,6 %) en PHI (de Guldensnede) (Alc. 9 %).


In 2014 heeft Nederlandse brouwmeester Kees Bubberman zijn baan opgezegd bij Brouwerij Emelisse in Kamperland (Zeeland). Hij had toen besloten om per begin 2015 een eigen brouwerij te starten. Kees Bubberman heeft een 25 hl brouwerij aangeschaft met zes gistingstanks. Hij heeft het brouwhuis in Engeland gekocht van brouwerij Magic Rock, dus de Magic komt naar Holland. De locatie waar zal worden gestart met brouwen is aan de Voltaweg in Middelburg. De brouwerij wordt gevestigd in een fabriekspand en er zal geen horecagelegenheid bij komen (www.bierenzo.nl/brouwerij/kees).


Kees Bubberman, oprichter van Brouwerij Kees!
Van huis uit opgeleid als kok, ontstond mijn passie voor bier brouwen zo’n 17 jaar geleden. Voor die tijd was ik al bierliefhebber, maar in 1996 werd ik lid van amateur-bierbrouwersvereniging de Deltabrouwers. Deze enthousiaste club van thuisbrouwers organiseert elk jaar een brouwcursus en in 1996 was ik één van de cursisten.
Zo brouwde ik in 1996 mijn eerste ‘ homebrew’ van 10 liter in de keuken van mijn vader, de start van een mooie reis door een rijk bierlandschap vol met pilsners, blond, tripels en pikzwarte stouts. Tijdens deze leerzame thuis- brouw jaren werd een stevig fundament gelegd, voor wat later tot een succesvolle carrière als professionele brouwer leidde.
In 2007 werd ik de brouwmeester van Brouwerij Emelisse te Kamperland. Op dat moment was Brouwerij Emelisse een kleine regionale brouwerij. Zeven jaar later worden de bieren van Emelisse gewaardeerd door vele bierliefhebbers in Nederland, maar ook zeker in buitenland. De VS, de Scandinavische landen en Italië werden interessante afzetgebieden voor deze unieke bieren.
Door mijn passie en steeds grotere kennis is de prijzenkast van Brouwerij Emelisse intussen goed gevuld.
...
Na zeven mooie jaren bij Emelisse wordt het tijd voor eigen brouwerij en wel een brouwerij waar ik mijn eigen naam aan geef:
Brouwerij Kees!
...
De brouwerij komt in de historische en monumentale stad Middelburg, een stad waar vroeger natuurlijk ook veel gebrouwen werd. Zo waren daar ooit Brouwerij de Vijfhoek, de Drye Tonnekens, de Lelie, de Mondriaan en brouwerij de Hopbloem gevestigd. Helaas sloot de laatste brouwerij zijn deuren in 1993 en is Middelburg sindsdien brouwerij-loos. Aan deze brouwerij-loze periode ga ik een eind maken, want een stad als Middelburg verdient een brouwerij. De brouwerij zal worden gebouwd aan de Voltaweg in Middelburg, op een moderne locatie met een oppervlakte van ruim 650 vierkante meter.
Samen met biercafe Desafinado gaan we de bieren van Brouwerij de Vijfhoek weer nieuw leven in te blazen en een speciaal bier te ontwikkelen voor brouwerij de Vijfhoek. Dit bier zal breed worden uitgezet bij de Middelburgse Horeca. ... Het assortiment van Brouwerij Kees!, zal eigenzinnig en modern zijn, van zomerse Session India pale ales’s (IPA’s) tot Imperial Stout. De assortiment zal een blend zijn van Engelse ale’s en porters en Amerikaanse IPA’s. Deze bieren worden allemaal gekenmerkt door specifieke mout- en hopsoorten en krachtige, onderscheidende smaken. (https://crowdaboutnow.nl/BrouwerijKees).

 Voor de crowdfunders was er een #01 Anniversary Barley Wine van 12%. Deze geurt zoet naar honing en smaakt alcoholerig en vol van smaak. Het is amberkleurig, zoals Palm. De koolzuur is fijn aanwezig, maar de stevige alcoholaanzet gaat duidelijk rond in je mond, Wow! Dit is geen pilsje! In de afdronk zit een kruidigheid, die je nog even op je plek zet.

Voltaweg 16
4338 PS
Middelburg, Nederland
(www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/middelburg/brouwerij-kees)

In Kamperland op Noord-beveland staat brouwerij Emelisse. Toen ik in 2013 aandacht had voor Zeeland (http://biervat.blogspot.nl/2013/10/bier-per-provincie-zeeland.html) brouwde Kees Bubberman er nog.


Brouwerij Emelisse
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Kamperland
Actieve brouwerij Ja (12 jaar actief)
Opgericht in 2004
Emelisse is een bierbrouwerij, midden in een Grand Cafe Restaurant. De naam van de brouwerij is afkomstig van een door de beruchte Sint Elizabethvloed in 1532, verdwenen dorp op Noord-Beveland. De brouwerij streeft er naar smakelijke bieren te brouwen van een zeer hoge kwaliteit. Dit betekent dat we naast de kennis van onze bevlogen brouwmeester Kees Bubberman, gebruik maken van de beste ingredienten. Dat doen we in ons restaurant ....dat doen we voor ons bier (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/kamperland/emelisse).

In 1998 werd de Stichting Emelisse opgericht met als doel Noord-Beveland te promoten. Deze stichting wordt gevormd door zes leden vanuit landbouw, horeca, detailhandel en een amateurbrouwer en ze werkt volgens het principe van ketenbenadering. Binnen deze benadering wordt de gehele keten, van brouwgerst tot bier, geregistreerd en gecontroleerd en is de oorsprong van grondstoffen volledig traceerbaar. Door de landbouwers die de brouwgerst op Noord-Beveland op duurzame wijze produceren bij de stichting te betrekken, evenals de verkopers die het eindprodukt op de juiste wijze aan de consument aanbieden, ontstaat een grote maatschappelijke betrokkenheid bij dit produkt.
Het bier werd aanvankelijk gemaakt van Noord-Bevelandse gerst die in het Belgische Stabroek werd gemout en vervolgens in Hulst bij Bierbrouwerij de Halve Maan werd gebrouwen. Maar omdat de stichting steeds meer verzoeken kreeg van liefhebbers die de brouwerij wilde bezoeken, besloot het bestuur er zelf één te bouwen. Om dat rendabel te maken werd de brouwerij gecombineerd met een restaurant. ... In november 2004 werd de bouw vertraagd omdat er een bezwaar werd ingediend tegen de milieuvergunning wegens stankoverlast. Een herziene milieuvergunning, waar - naar verluidt - geen letter aan werd gewijzigd, werd maandag 15 november 2004 ter inzage gelegd. Het was oorspronkelijk de bedoeling de brouwerij begin april 2005 te openen. De streefdatum werd door dit voorval echter bijgesteld naar 1 juli 2005. Alles was rond: het bestemmingsplan werd gewijzigd, de provincie ging akkoord en zegde tevens subsidie toe. Ook de bouwvergunning was in bezit.... De brouwerij wordt geëxploiteerd door Fré Buijze. Tom ter Horst is directeur. In 2005 neemt brouwer Peter van den Eynden van de Scheldebrouwerij ook de roerstok bij Brouwerij Emelisse ter hand en zullen beide brouwerijen nauw samenwerken. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van de Emelisse-bieren afgevuld door de Scheldebrouwerij. Het fustbier en de grote flessen worden afgevuld door de brouwerij zelf.... Vanaf 1 mei 2007 trok Peter van den Eijnden, ingehuurd van de Scheldebrouwerij, zich terug als brouwmeester en trad Kees Bubberman in dienst als brouwmeester. Kees is kok van beroep, doch volleerd amateurbrouwer en lid van de Deltabrouwers. “Ik heb altijd wel interesse in bier gehad en ben ooit als geintje begonnen met een amateur bierbrouwcursus. Ik vond het ook wel leuk om puur van vier basisingrediënten een mooi en lekker product te maken. De hobby ontspoorde compleet met als uiteindelijke resultaat dat ik hier ben gaan brouwen" (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zeeland/kamperland/emelisse).

Eigenwijs lekker bier
De twee ‘koperen’ ketels – met stoom verwarmd – staan bij Brouwerij Emelisse overduidelijk in het zicht. En meerdere keren per week hangt in het gebouw, ook in het restaurant, de kenmerkende geur van het brouwproces.
Deze brouwketels kunnen elk zo’n 1000 liter per keer produceren. Brouwers spreken echter niet in liters, maaar in hectoliters ( 100 liter). De brouwerij beschikt verder over meerdere lagertanks die gezamenlijk goed zijn voor circa 180 hectoliter.
De jaarproductie ligt op 2000 hectoliter en groeit gestaag. De helft van deze productie exporteren we naar landen als de VS, Brazilië, Zweden, Finland, Noorwegen, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje.
In Nederland is het Emelissebier verkrijgbaar bij de betere slijterijen. Ook cafés en restaurants die extra aandacht hebben voor speciaalbier, schenken Emelissebier. De alcoholpercentages liggen tussen 2 en 11 procent.
Emelisse is een Zeeuwse brouwerij. Kamperland ligt immers in het hart van Zeeland. Neem daarbij de beste mout en de geurigste hop en een Zeeuws bier is geboren.
De kwaliteit van het Zeeuwse drinkwater is gelukkig buitengewoon hoog. Zelfs goed genoeg om het te gebruiken als brouwwater.
De Brouwer waar Emelisse vol trots al meer dan 10 jaar mee samenwerkt is John de Vries. Hij is verantwoordelijk voor kwaliteit van de bieren bij Brouwerij Emelisse. John gaat voor kwaliteit, soms met accenten in de hop, soms door het kiezen van lagering op de meest smaakvolle houten vaten (www.emelisse.nl/brouwerij/algemeen).

Brouw gewoon goede bieren..
met oog voor het goede
Dat is het motto van brouwer John de Vries. Bieren moet doen waarvoor ze gemaakt worden; dorstlessend, fris, smaakvol en verrassend zijn!
Wie wil genieten van een goed glas saison, witbier, of dubbel, moet dat kunnen drinken. Voor wie wat spannender smaken wil proeven zijn er natuurlijk de diverse IPA's en stouts.
Natuurlijk is er nog veel meer te beleven binnen het assortiment van Emelisse. Denk daarbij aan de altijd weer schaarse Whitelabels- bieren gelagerd op houten vaten- of aan mooie Barley wines of seizoensbieren (www.emelisse.nl/brouwerij/algemeen).

Zeeuwen hebben verstand van bier!

En als een klein uitstapje als een soort over de grens:

Brouwerij Broers uit het Belgische Overslag in de gemeente Wachtebeke heeft met deze levenslange belofte een wel héél originele manier van crowdfunding gevonden. "We vonden het een leuk idee dat mensen levenslang ons bier drinken", zegt Ruben Laureys (26) laconiek. Letterlijk nét over de grens - een paar meter verderop loopt door het dorp de grens met Nederland - werkt brouwerij Broers hard aan een eigen stek, waar de crowdfundingsactie voor dient. Waar de naam van de brouwerij vandaan komt, wordt meteen duidelijk als de brouwers zich voorstellen: Broers Ruben Laureys (26) en Thomas Laureys (32) begonnen met hun schoonbroer Bram Bossuyt (33) twee jaar geleden de brouwerij. En ze zijn productief: twee bieren hebben de (schoon)broers al gebrouwen, bij brouwerij Boelens in Belsele. De blonde Brughopper en zijn donkere tegenhanger Zwarte Ruiter zijn verkrijgbaar in diverse Belgische cafés en drankenhandels. Hun eigen brouwerij in wording is een oud klaslokaal, het enige dat nog overeind staat van de oude school in het dorp (www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/een-leven-lang-bier-van-overslagse-brouwerij-1.5283892).

Brouwerij Broers werd eind 2013 opgericht door de (schoon)broers Bram Bossuyt, Ruben Laureys, en Thomas Laureys. Gestart als leuk tijdverdrijf, werd het brouwen van eigen bier al snel een passie. Gaandeweg groeide ook het idee om het bier echt te verkopen, en uiteindelijk werd Brouwerij Broers opgericht.
Aangezien de investering voor een eigen brouwerij aanvankelijk te groot wass, werden de bieren eerst gebrouwen bij brouwerij Boelens in Belsele.
Intussen werd een gebruikte brouwinstallatie overgekocht en geïnstalleerd in Wachtebeke, mede dankzij een succesvolle crowdfunding campagne.
Je kan onze bieren kopen via onze webshop. In Wachtebeke, Zelzate en de Nederlandse Overslag leveren [z]e dit zelf gratis (www.brouwerijbroers.be/).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten