Translate

Zoeken in deze blog

donderdag 31 augustus 2017

HOP ZIJ MET ONS


Hop zij met ons Limited edition met Mosaic hop heeft een fruitige snoepachtige licht 'piney' hopsmaak, met volgens het etiket tropical en citrus, maar die merk ik  niet echt op. Het is wat mij betreft niet geslaagd omdat het toch net te zoet en te vol/zwaar is. Op het zwart-groene-etiket staat: "De biterheid is zoals je van een IPA mag verwachten: stevig!"  Hop zij met ons, is een uitgesproken glutenvrije IPA (6%). Deze variant is gebrouwen met Mosaic hop en heeft een uitgesproken mix van ‘piney’ en tropical en citrusfruit hoparoma’s. De bitterheid is zoals je van een IPA mag verwachten; stevig! (www.jopenbier.nl/bieren/hop-zij-met-ons/)
(www.biernet.nl/bier/merken/jopen-hop-zij-met-ons, www.pollekebier.nl/shop/hop-zij-met-ons/)

Jopen Limited Hop Zij Met Ons is een heerlijke Glutenvrije IPA die is gebrouwen met Mosaic hop waardoor hij een heerlijk aroma en smaak heeft van tropische vruchten en citrus fruit. En natuurlijk de heerlijke bitterheid die je van een IPA mag verwachten. Tevens is dit speciaalbier glutervrij !! (www.drankgigant.nl/jopen-limited-hop-zij-met-ons.html)

Dat het glutenvrij was wist ik niet, maar nu ik met die kennis aan het bier terugdenk, kan ik me wel voorstellen dat ik die 'glutenvrije smaak' in het bier herken... Wat me ook opvalt is dat je overal de tekst van het etiket terugvindt...


De naam van het bier doet wat denken aan de slogan: God zij met ons:

De spreuk God zij met ons is een bekend randschrift van Nederlandse munten. Dit randschrift stond in het guldentijdperk op de gulden, rijksdaalder, vijfje, zilveren tientje en het zilveren vijftigje en tegenwoordig op het Nederlandse twee-eurostuk.
Taalkundig is het aanvoegende wijs die een wens uitdrukt (optatief).
Met de komst van de nieuwe Muntwet in 1816 worden munten niet meer afgewerkt met een kabelrand maar met een randschrift. Ook in de tijd van Lodewijk Napoleon was het idee voor een randschrift al geopperd, maar verder dan een paar proefslagen is het toen niet gekomen. In de nieuwe Muntwet staat: Gemelde stukken zullen gemunt worden in den ring met een rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden: God zij met ons. Tussen de woorden worden sterretjes gezet.
De kleine afmetingen van met name het tientje en de halve gulden maakten een korte spreuk noodzakelijk. Vandaar het voorstel van Van Swinden om een afkorting te gebruiken van de Latijnse spreuk: Si Deus nobiscum quis contra nos (Nederlands: Zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn?, Rom. 8:31). Met de spreuk God zij met ons voldeed hij aan twee belangrijke voorwaarden. Allereerst moesten de tekens op de nieuwe munten in het Nederlands zijn gesteld. Ook aan de andere voorwaarde, het voortzetten van een traditie, kwam hij tegemoet. De lange spreuk was immers al te zien op de munten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Tegenwoordig is het Nederlandse twee-eurostuk nog de enige circulatiemunt waar GOD * ZIJ * MET * ONS * op staat; op de andere munten is geen ruimte. In 1997 werden er bij de onderhandelingen over de Europese Monetaire Unie twee varianten euromunten voorgesteld. Minister van Financiën Zalm pleitte met succes voor de variant waarin lidstaten een nationaal randschrift konden behouden op de twee-euromunt. De SGP had hierop aangedrongen, tegen de zin van D66 dat het "niet echt vond passen in deze tijd".[2]
Op de speciale Nederlandse euro-uitgiften (herdenkingsmunten) zoals de Jubileummunt Beatrix, de Geboortemunt, het Vincent van Gogh Vijfje, de Koninkrijksmunt, het Vredes Vijfje, het Waterland Vijfje, de Huwelijksmunt en de Europamunt staat de spreuk ook (https://nl.wikipedia.org/wiki/God_zij_met_ons).

God zij met ons - Het motto
Nadat de Nederlanden bevrijd werden van de Spaanse overheersing werd het volgende Latijnse randschrift al gebruikt: "Si deus nobiscum quis contra nos". Dit betekent: "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" en is een afkorting van het Bijbelvers in Romeinen 8:31:
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Dit vers is een uitdrukking van het feit dat wij, als individuen en als volk, beter zullen gedijen als wij ons vertrouwen in God stellen en niet in de mens. Hoe zou dit krachtiger kunnen worden uitgedrukt dan in Jesaja 7:14:
"Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten."
Immanuël betekent in het Hebreeuws "God zij met ons". Deze profetie van Jesaja toont ons hoe veel God om ons geeft en hoe zeer Hij bij onze levens betrokken is. Feitelijk is dit een van de belangrijkste boodschappen van de Bijbel.
"De HEERE, onze God, zij met ons, gelijk als Hij geweest is met onze vaderen; Hij verlate ons niet, en begeve ons niet" (1 Koningen 8:57)
De plaatsing van de zin "God zij met ons" op de Nederlandse munten was een erkenning van Gods macht, onze eigen onmacht en onze behoefte aan Zijn Goddelijke leiding in onze alledaagse levens op deze aarde.
God zij met ons - De geschiedenis
De kortere Nederlandse tekst "DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD" stond al in 1808 op de Nederlandse gulden, maar pas bij de aanname van de Muntwet van 28 september 1816 werd "God zij met ons" als het officiële randschrift voor de Nederlandse gulden in gebruik genomen. In deze muntwet staat: "Gemelde stukken zullen gemunt worden in den ring met een rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden: God zij met ons". Six van Oterleek, die indertijd minister van financiën was, had graag de volledige Latijnse brontekst "Si deus nobiscum quis contra nos" gebruikt, maar dit bleek niet op de gulden te passen.
Ook al bestaat de Nederlandse gulden niet meer, toch kan de zin "God zij met ons" nog steeds worden aangetroffen. De medaille voor de "Orde van Oranje-Nassau", een van de Nederlandse ridderorden, heeft het omschrift "God zij met ons" en ook op de 2 Euro munt is dit randschrift aangebracht  (www.allabouthistory.org/dutch/god-zij-met-ons.htm).God zij met ons - 'In God We Trust'
Ook in andere landen werd vaak door middel van het muntgeld uitgedrukt dat onze moderne beschavingen gebouwd zijn op een Christelijk fundament. In Amerika wensten de grondleggers van het land dit feit te erkennen door middel van ontwerpdetails in de gebouwen in Washington D.C., officiële documenten en historische toespraken. Minder dan honderd jaar na de Onafhankelijkheidsverklaring werd de zinsnede "In God We Trust" (oftewel: "wij vertrouwen op God") in de Amerikaanse munten geslagen. Dit motto kan ook worden aangetroffen in het Amerikaanse volkslied, "The Star-Spangled Banner":
And this be our motto: In God is our trust. And the Star Spangled Banner in triumph shall wave, O’er the land of the free and the home of the brave.
Dit motto werd later ingekort tot "In God We Trust" en werd in 1864 voor het eerst op de Amerikaanse munten aangebracht. Tijdens de Koude Oorlog, op 11 juli 1955, maakte president Dwight D. Eisenhower het wettelijk verplicht om dit motto op alle munten en bankbiljetten af te beelden (www.allabouthistory.org/dutch/god-zij-met-ons.htm).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten