Translate

Zoeken in deze blog

zondag 20 augustus 2017

Baskenland

Baskenland met als hoofdstad Vitoria-Gasteiz is een bijzonder gebied op de Spaanse grens met Frankrijk.


Het Baskenland (Baskisch: Euskal Herria, Spaans: País Vasco, Frans: Pays Basque) is een regio in Europa. Het is gelegen in Spanje en Frankrijk aan de westelijke uitlopers van de Pyreneeën en aan de Golf van Biskaje. Op een totale oppervlakte van bijna 20.700 km² (d.i. half zo groot als Nederland) wonen ongeveer 3 miljoen mensen. Het gebied is de woonplaats van de Basken. Ongeveer een kwart van de totale bevolking spreekt Baskisch.
Voor de specifieke Spaanse Autonome Regio, zie Baskenland (autonome regio) en voor het Franse gedeelte van Baskenland, zie Frans-Baskenland. Traditioneel is het Baskenland opgedeeld in zeven provincies. Vier daarvan liggen in Spanje en worden Hegoalde genoemd, en de andere drie liggen in Frankrijk en worden Iparralde genoemd. Een leus van Baskische nationalisten is 4+3=1 (Zazpiak Bat in het Baskisch) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskenland).Zoals gezegd wonen de Basken zowel in Spanje als in Frankrijk. Spaans Baskenland wordt door de Basken Hegoalde genoemd en Frans-Baskenland wordt Iparralde genoemd. Baskenland is opgedeeld in zeven traditionele regio's, waarvan er vier in Hegoalde en drie in Iparralde liggen. Verder is Baskenland nog populair bij de Spaanse culturen.
Spaans-Baskenland
De in Spanje levende Basken zijn verdeeld over twee autonome regio's: de Autonome Regio Baskenland en Navarra. Baskenland is bijna geheel Baskisch, terwijl Navarra ook voor een groot deel niet-Baskisch is. De traditionele Baskische hoofdstad Guernica (Baskisch: Gernika) bevindt zich in Spaans Baskenland. De bestuurlijke hoofdstad van de autonome regio Baskenland is Vitoria-Gasteiz (Spaans: Vitoria, Baskisch: Gasteiz), die van Navarra Pamplona (Baskisch: Iruñea).
Frans-Baskenland
Frans-Baskenland concentreert zich in het departement Pyrénées-Atlantiques, en uit zich vooral in de regio rond Bayonne (Baskisch: Baiona), welke als de Baskische hoofdstad in Frankrijk wordt gezien (https://nl.wikipedia.org/wiki/Basken).

Het Baskenland (Baskisch: Euskadi, Spaans: País Vasco) of voluit de Autonome Gemeenschap Baskenland (Baskisch: Eusko Autonomia Erkidegoa; Spaans: Comunidad Autónoma del País Vasco) is een van de 17 autonome regio's van Spanje. Baskenland ligt aan de Atlantische Oceaan in het noorden van Spanje, ten westen van de Pyreneeën en de grens met Frankrijk. De hoofdstad van de autonome regio is Vitoria-Gasteiz, maar de grootste stad is Bilbao.
Hoewel de autonome regio Baskenland vaak wordt aangeduid met de term 'Baskenland', is het eigenlijke Baskenland (in het Baskisch Euskal Herria genoemd) veel groter dan alleen deze regio (in het Baskisch Euskadi genoemd). Dit kan voor buitenstaanders verwarring opleveren.
Het Baskenland in historisch, cultureel, etnisch en taalkundig opzicht omvat behalve de Autonome Gemeenschap Baskenland ook de aangrenzende Autonome Forale Gemeenschap Navarra en Frans-Baskenland, dat bestaat uit de drie historische Baskische provincies Labourd, Neder-Navarra en Soule in het zuiden van het departement Pyrénées-Atlantiques. Ook in deze gebieden wonen van oudsher voornamelijk Basken. De Baskische taal wordt echter nauwelijks meer gesproken in het zuiden van Navarra en veel Spaanstaligen identificeren zich er niet met het Baskische nationalisme. In Frans-Baskenland wordt wel nog tamelijk veel Baskisch gesproken, maar hier is de taal op geen enkele manier erkend en ijvert slechts een minderheid voor aansluiting bij de rest van Baskenland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskenland_(autonome_regio)).

De Basken (Baskisch: Euskotarrak of Euskaldunak) zijn een volk in Europa. Ze zijn de bewoners van de westelijke uitlopers van de Pyreneeën in Noord-Spanje en zuidwestelijk Frankrijk. Er zijn ongeveer 4 miljoen Basken. 2,7 miljoen daarvan wonen in Spanje en 700.000 in Frankrijk. Verder wonen in Latijns-Amerika veel mensen met een Baskische achtergrond.
De Basken zien zichzelf als onafhankelijk, doch hebben sinds hun bekende cultuuroorsprong (1e eeuw vóór Christus) nog nooit langdurig een echte autonome status gehad.
De Basken hebben een eigen taal, die voor zover bekend niet verwant is aan enige andere taal. Voor buitenstaanders is het Baskisch (Euskara) dan ook niet te verstaan. Men vermoedt dat de Basken het langste van alle volkeren in Europa wonen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Basken).

In 1936 barstte in Spanje de burgeroorlog los, na de opstand van generaal Francisco Franco kende de republikeinse regering (toen verkozen) de Basken autonomie toe. Dit was de beloning voor de Basken omdat zij de republikeinen hadden geholpen om de monarchie omver te werpen. De eerste leider van het kortstondige Baskenland (Euskadi) was José Antonio Aguirre. De vreugde was echter van korte duur, in 1937, maar ook in 1939 (volgens de boeken!), werd het Baskenland en de taal (Euskara) officieel ontbonden en verboden. Het ging zelfs zó ver dat Franco alle Euskarische schoolboeken liet verbranden, en dat zelfs kinderen géén Euskarische naam meer mochten krijgen. Pas in 1960 streek Franco zijn hand over het hart en mochten bij hoge uitzondering kerkdiensten in het Baskisch worden gegeven en radio-uitzendingen in het Baskisch worden uitgezonden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Basken).


Het bekendste symbool van het Baskenland is de Ikurriña, de vlag. Het is de officiële vlag van de Spaanse autonome gemeenschap Baskenland en de onofficiële vlag van het Baskische volk.
De Lauburu is een ander Baskisch symbool. Het is een aan de swastika verwant symbool dat leven symboliseert. In gespiegelde vorm symboliseert het de dood, en wordt daarom vaak gebruikt op grafstenen.
Baskische symbolen zijn overal in Baskenland te vinden, bijvoorbeeld als politieke muurschildering. Naast het wapen van Baskenland is op deze muurschildering in Pasaia (Pasajes) de Lauburu en de Arrano beltza ("de zwarte adelaar") te zien. Dit laatste symbool was eigenlijk een symbool van Navarra, maar is gaandeweg een symbool geworden van heel Baskenland, waarbij men Navarra als de oude Baskische staat beschouwt. Rechtsboven staat het beeldmerk van Batasuna. Naast de afbeelding staat "E.T.A. - het volk is met jou". Onder de Ikurriña staat "onafhankelijkheid".
...
De Basken zijn regelmatig in het nieuws vanwege de ETA. ETA is een afkorting voor Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid) en is een terroristische organisatie die aanslagen pleegt in de hoop dat de Spaanse regering een onafhankelijk Baskenland zal erkennen.
De burgeroorlog heeft diepe wonden achtergelaten bij de Baskische bevolking, en tot op heden vechten sommige Basken voor een eigen staat. Zeer recentelijk verkregen de Basken van de Spaanse regering verregaande staat van autonomie. De oorsprong van de ETA moeten we echter eerder zoeken, en dan wel in de jaren 60 toen het separatisme een hoogtepunt bereikte en er een militaire vleugel werd opgericht. Oorspronkelijk was de ETA gericht tegen de dictatuur van Franco, maar na het herstel van de democratie ging de ETA door met aanslagen plegen. Veel leden van het eerste uur verlieten toen de beweging, omdat ze vonden dat de ETA een gewelddadige moordmachine was geworden. Sinds de eerste aanslag in 1960 zijn ongeveer 800 mensen om het leven gebracht door de ETA.
De politieke partij die doorgaans in verband wordt gebracht met de ETA is Batasuna, die probeert op politieke wijze te strijden voor onafhankelijkheid. Batasuna is de Baskische evenknie van Sinn Féin uit Ierland. De eerstgenoemde partij is echter illegaal verklaard door de toenmalige Spaanse regering onder leiding van de rechtse Partido Popular (PP). Verschillende partijen, min of meer met dezelfde ideologie en bezetting, hebben geprobeerd het roer over te nemen van Herri Batasuna, maar waren hetzelfde lot beschoren. Bij de laatste autonome verkiezingen in 2005 verkreeg de communistische partij EHAK 9 zetels. Deze partij werkt met hetzelfde gedachtegoed als Batasuna, maar werd niet illegaal verklaard vanwege een veranderd politiek klimaat in de centrale regering van Spanje. De "sterke man" achter de knoppen is echter nog steeds de woordvoerder van Batasuna, Arnoldo Otegi.
De oprichting van de ETA is een direct gevolg van de samenwerking met de PNV (Partido Nacionalista Vasco) in 1894, een partij die in de tijd van Generaal Franco werd verbannen. De PNV veroordeelde de gewelddadige acties van de ETA die hun eigen acties zag als een wettelijke vorm van zelfverdediging (https://nl.wikipedia.org/wiki/Basken).

Pelota is de nationale sport van Baskenland. Het is een balsport, een soort combinatie tussen tennis en squash.
Een andere populaire sport is wielrennen. In de ploeg Euskaltel worden alleen renners uit Baskenland en Navarra toegelaten (hoge uitzondering vormt Samuel Sánchez); deze ploeg wordt dan ook wel gezien als de nationale ploeg van het Baskenland. Baskische supporters tijdens de Tour de France hullen zich in oranje, waardoor ze vaak verward worden met Nederlandse supporters. Een aantal internationale wielerwedstrijden vinden plaats in Baskenland, waaronder de Ronde van het Baskenland en de Clásica San Sebastián, maar bijna elke plaats heeft wel zijn eigen lokale wedstrijd. Andere populaire sporten zijn voetbal en rugby (https://nl.wikipedia.org/wiki/Basken).De autonome regio Baskenland is officieel tweetalig: zowel het Spaans als het Baskisch zijn officiële talen. Het merendeel van de inwoners spreekt dan ook beide talen met uitzondering van Spanjaarden die afkomstig zijn uit andere delen van het land. De Baskische taal is tot op vandaag een taalkundig raadsel en vertoont geen enkele overeenkomst met welke andere taal dan ook (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskenland_(autonome_regio)).

Wegens de grote verschillen tussen het Baskisch en alle bekende taalfamilies wordt het door de meeste historisch-vergelijkende linguïsten als een geïsoleerde taal beschouwd. ...
Het Baskisch (in het Baskisch Euskara of Euskera) is een van de weinige niet-Indo-Europese talen van Europa. Het wordt gesproken in Baskenland, het Spaans-Franse grensgebied aan de westkust, en door emigranten uit dit gebied elders in de wereld. Het is de moedertaal van wereldwijd ongeveer 800.000 mensen. Daarvan wonen er 700.000 in Baskenland zelf, waar zij een kwart van de bevolking vormen. Het totale aantal mensen dat het Baskisch actief of passief beheerst wordt geschat op bijna 2 miljoen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch).

Het Baskisch is een synthetische taal en wordt dus gekenmerkt door een sterk agglutinatieve morfologie, die bijvoorbeeld ook in het Hongaars en Turks voorkomt. Werkwoordsvormen kunnen bijvoorbeeld wel vier persoonsindexaties bevatten. Daarentegen kent het Baskisch geen grammaticale geslachten, zoals de meeste Indo-Europese talen.
Vergeleken met andere Europese talen heeft het Baskisch de opmerkelijke eigenschap dat in transitieve zinnen het onderwerp een speciale naamval krijgt. Dit heet in de taalkunde de 'ergatieve naamval'.
....
Tegenwoordig wordt het Baskisch alleen gesproken in de noordelijke helft van Baskenland. Van de zeven provincies van Baskenland vallen er hierdoor vijf (bijna) volledig in het Baskisch taalgebied. Hier spreekt ongeveer de helft van de bevolking nog Baskisch. In het midden en zuiden van de provincie Navarra en het overgrote deel van de provincie Álava wordt weinig of geen Baskisch meer gesproken. In Baskenland als geheel bedraagt het aandeel Baskischtaligen ongeveer een kwart van de bevolking (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch).

Handige woorden:
Baskisch woord Nederlands woord
Agur                  Tot ziens
Amaiketako       Kleine, snelle snack rond 11 uur (amaika=11)
Ardoa                Wijn
Arrantzale         Visser
Aúpa                  Hoi (en "kom op!", als aanmoediging bij sport).
Baserri               Typische boerderij in Baskenland. De begane grond werd vroeger gebruikt als schuur en stallen voor het vee. En op de eerste etage woonde de familie.
Bilbo                 Bilbao
Botxo                “Gat”; andere naam voor Bilbao, aangezien Bilbao omringd is door Bergen.
Donostia           San Sebastián
Eskerrik asko   Dank je
Euskadi            Baskenland
Euskal Herria   “Land van de Basken”: Hier hoort ook nog Frans stuk en Navarra bij.
Euskera            Baskisch
Garagardoa      Bier
Hiria                Stad
Ibai                  Rivier (en jongensnaam)
Ir de poteo / potear  Op stap gaan met een groep vrienden en in bars een hapje (pintxo) en een drankje nemen (http://spainmadeforyou.nl/handige-woorden-voor-vakantie-baskenland) (www.brouw-bier.nl/theorie/talen/) (https://nl.glosbe.com/nl/eu/bier).

Beer: if you want a tap beer (normally cheaper) you can ask caña or half caña called zurito. Normally the glass is not filled to the top and depending on the place, the barman or your face it could be a big or small measure with an inch or two of foamy head (http://wikitravel.org/en/Basque_Country).

Vroeger moet de verspreiding veel groter geweest zijn. In Zaragoza (halverwege Baskenland en Barcelona) in Spanje is bijvoorbeeld een tweetalig tablet gevonden uit de 1e eeuw voor Christus, Latijn-Baskisch. Dit duidt er op dat ten tijde van het begin van de Romeinse overheersing in Spanje het Baskisch bekend genoeg was en in gebruik, dat een tweetalige inscriptie gemaakt werd.
Tijdens de dictatuur van Franco was het Baskisch een verboden taal. Omdat het in die periode niet onderwezen is, is er een hele generatie Basken die de taal niet beheerst.
...
Het Baskische taalgebied kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. De tot voor kort gangbare dialectclassificatie stamt uit 1863 en is opgesteld door prins Lodewijk Lucien Bonaparte. De dialecten zijn:
Biskaais
Gipuzkoaans
Labourdijns
Westelijk Neder-Navarrees
Oostelijk Neder-Navarrees
Noordelijk Opper-Navarrees
Zuidelijk Opper-Navarrees
Souletijns
In 1998 is de taalkundige Koldo Zuazo tot een nieuwe indeling gekomen, gebaseerd op nieuw onderzoek (tussen haakjes de overeenkomstige dialecten in de indeling van L.L. Bonaparte):
West-Baskisch (Biskaais)
Midden-Baskisch (komt grotendeels overeen met het Gipuzkoaans)
Navarrees (komt grotendeels overeen met beide Opper-Navarrese dialecten)
Navarro-Labourdijns (komt grotendeels overeen met het Labourdijnse en beide Neder-Navarrese dialecten)
Souletijns (Souletijns)
Oost-Navarrees (het bijna uitgestorven Salazarees (onderdialect van het Oostelijk Neder-Navarrees) en het inmiddels uitgestorven Roncalees (onderdialect van het Souletijns))
Het West-Baskisch of Biskaais in het westen en het Souletijns in het oosten zijn zodanig afwijkend van de centrale dialecten, ook grammaticaal, dat sprekers van de centrale dialecten en het Standaardbaskisch zeer grote moeite hebben deze dialecten te verstaan.
Het Standaardbaskisch is een taal die voornamelijk is samengesteld uit de centrale dialecten, dus uit het Gipuzkoaans en het Labourdijns. Dit Standaardbaskisch, waarvan het gebruik in de media steeds meer de norm wordt, wordt het Euskara Batua ("Verenigd Baskisch") genoemd. De instantie die verantwoordelijk is voor de standaardisering van het Baskisch is de Koninklijke Academie van de Baskische taal (beter bekend onder de Baskische naam Euskaltzaindia), zetelend in Bilbao.

Het Baskisch is in de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw uitvoerig bestudeerd door Nederlandse onderzoekers als Willem Jan van Eys en C.C. Uhlenbeck. In 1996 heeft drs. ir. W.H. Jansen in eigen beheer een woordenboek Baskisch-Nederlands/Nederlands-Baskisch uitgegeven (oud ISBN 90-9010017-2). Dit telt circa 11.000 Baskische en 9000 Nederlandse trefwoorden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch).

Vitoria-Gasteiz (Baskisch: Gasteiz, Spaans: Vitoria) is een gemeente en de hoofdstad van de Spaanse autonome regio Baskenland en van de provincie Álava. De grootste stad van Baskenland is echter Bilbao, tevens het culturele en financiële centrum van de regio. De stad heeft ruim 229.000 inwoners en is daarmee de op één na grootste stad van Baskenland. De huidige naam van de stad is een samenvoeging van de Spaanse en de Baskische naam. Sinds 1983 wordt de dubbele vorm in beide talen officieel gebruikt. In de volksmond gebruikt men een van beide namen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitoria-Gasteiz).

Een van de beste keukens ter wereld, stranden die zijn omringd door natuur, avant-gardistische architectuur… Deze zone in het noorden van Spanje is perfect voor een all-round bezoek. Als je naar het Baskenland gaat, moet je de beroemde “pintxos” of tapas proeven: heerlijke lekkernijen uit de haute cuisine in miniatuur die je in een groot aantal bars kunt proeven. Hier vind je ook restaurants van enkele van de grootste chefs van de nieuwe Spaanse cuisine. Als je heerlijke wijnen wilt proeven, ga dan naar de streek die bekend staat als Rioja Alavesa.
Een eervolle vermelding is ook op zijn plaats voor de prachtige kustbestemmingen met welbekende plaatsen als San Sebastian, Zarautz of Getxo en steden meer in het binnenland zoals Vitoria en Bilbao. In Bilbao vind je gebouwen met een internationale reputatie, zoals het Guggenheimmuseum. Vergeet niet de indrukwekkende hangende brug van Biskaje te bezoeken, die door de UNESCO is uitgeroepen tot werelderfgoed. Als je ook van cultuur houdt, dan wacht je iets speciaals: het beroemde internationale filmfestival van San Sebastian dat in het Kursaalpaleis wordt gehouden.
Tel bij dit alles een indrukwekkende natuur op (het Baskenland bevat zowel natuurparken als bioreservaten), waarin je perfect sporten kunt beoefenen en dat een prachtig decor vormt voor de bekende pelgrimstocht naar Santiago die door deze zone loopt (www.spain.info/nl/que-quieres/ciudades-pueblos/comunidades-autonomas/pais_vasco.html).

Bilbao (historische Baskische naam: Bilbo) is een gemeente en de grootste stad van de Spaanse autonome regio Baskenland, en de hoofdstad van de provincie Biskaje.
Officieel heet de stad zowel in het Spaans als in het Baskisch 'Bilbao'. De Baskische taal erkent verder ook nog 'Bilbo' als juiste schrijfwijze van de stadsnaam, doch deze laatste wordt in de praktijk nog maar zelden gebruikt (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilbao).

De Basken staan bekend om hun vaderlandslievendheid en tradities. Tradities zijn er ook op culinair gebied zoals de pintxo, de Baskische versie van de Spaanse tapa en de txoko wat staat voor gastronomische broederschap. Maar de nouvelle cuisine heeft wel poot aan de grond gekregen bij de traditionele keuken en dat alles bij elkaar bezorgt Baskenland een culinaire reputatie (http://eten-en-drinken.infonu.nl/buitenlands/64106-culinair-baskenland.html).

Het Baskische restaurant Azurmendi is verkozen tot het beste restaurant van Europa in de vierde editie van de Top 100 Europa door het foodblog Opinionated About Dining. De Librije bekleedt in deze ranglijst de 18de plaats (www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2015/5/baskisch-restaurant-uitgeroepen-tot-beste-van-europa-101199633).

"Een Bask eet net zoveel als drie Andalusiërs bij elkaar", zo vat Walter Haubrich zijn culinaire ervaringen in Baskenland samen. Toch is Baskenland van oudsher geen land van overvloed. In de 15e eeuw noteerde een Boheemse pelgrim dat er geen hooi en geen stro en geen stallen waren voor paarden en dat de herbergen slecht waren. Bovendien werd de wijn geschonken uit zakken van geitenhuid en voedde men zich bij ontstentenis van brood, vlees en vis voornamelijk met vruchten. Daar kwam met de industrialisatie verandering in. De welvaart bracht men graag tot uitdrukking met een overladen tafel. De Basken kunnen er dan ook niet genoeg van krijgen om over eten te praten. De nabijheid van zee en bergen levert de Basken een rijke variëteit aan voedsel op. Vis en vlees worden soms in verrassende combinaties geserveerd. Maar vis speelt de hoofdrol, omdat de Basken altijd Spanje's grootste zeevaarders zijn geweest. Tot het assortiment behoren: kreeften, kleine venusschelpen, pijlinktvis, zeebaars, mul, harder, zeebrasem, heek, zeeduivel, schorpioenvis en nog veel meer. In de keukens van de restaurants van San Sebastian, dè culinaire hoofdstad van Baskenland, is de nueva cocina vasca ontstaan. Want hoe traditioneel en nationalistisch de Basken ook zijn, ze staan wel open voor vernieuwingen op culinair gebied. Maar het blijft Baskisch, dat wel (http://eten-en-drinken.infonu.nl/buitenlands/64106-culinair-baskenland.html).

Op www.beersofeurope.co.uk/spanish-beer noch
www.lasalvebilbao.com/ vind ik Baskische bieren. Maar ze zijn er wel degelijk:

Keler is een Baskisch bier dat wordt gebrouwen door Damm S.A. uit Barcelona (https://nl.wikipedia.org/wiki/Damm_(brouwerij))

San Sebastian is considered to be a bit of a foodie paradise, with lots of local wines, ciders and spirits to match. I hadn’t been expecting to find any basque beer, but I was on the lookout, and I struck gold early on with a couple of offerings from Euskal Garagardoa S.A. in their “Pagoa” range – Orhi, a pilsner and Gorri, a “Red Ale”. I gather from various internet searches that there is (or was) also a stout (Zunbeltz) available but I’ve not been able to find it. The beers are described as “traditional Basque beers” and the ingredients are just barley, hops, water and yeast. Both are 4.9%. There’s no other information on the bottle. These beers got a bit of a slating on Ratebeer but I have to say I really enjoyed them. Possibly in contrast to the standard Spanish fizz and the disappointing offers from the various French microbrewers that we tried in the last couple of weeks (possibly more to come on that, but I don’t want to slag off microbrewers who are trying their best). The Orhi in particular was very pleasant. I was reminded more of a koelsch than a pilsner (malty, fruity flavour, low carbonation, medium body, long finish) but it was great to have a beer where you could taste the malt and the hops. It also went very well with the spicy chorizo stew I was eating. The red ale reminded me of an Alt, with a toasty malt taste, and again quite fruity and not particularly carbonated. Definitely worth seeking out if you’re in Spain (http://boakandbailey.com/2007/10/basque-beer-two-offerings-from-pagoa/).

Pagoa Pilsner
Pagoa Pilsner has a unique formulation of the Malt from Navarra made Vienna and Munich-type caramel made which produce a soft inviting aroma of fresh baked bread and biscuits with a beautiful hop notes. The taste fuller than most near European Pils is light caramel a hint of melon and a distinct aromatic hop flavour and bitterness characteristic of all good Pils. It has adequate body, it is soft, thin and clean. 4.9% of alcohol (www.pepitos.co.nz/spanish-craft-beer/pagoa-lager/).

Pagoa Stout
It has a beautiful aroma of roast grain, coffee and biscuit with just a hint of aromatic hop with a full bodied flavor developed form seven different malts giving a richness unseen in Irish Stout, complex caramel/biscuity, with roast grain and mocha coffee flavor in a suitable floral hop finished by a just enough bitterness to refresh the palate (www.pepitos.co.nz/spanish-craft-beer/pagoa-stout/).

Pagoa Red Ale
This is almost Irish except for the Malt from Navarra. This deep Red ale is not as fruity as an American or Irish Red but has a rich caramel and happy aroma leading to complex taste malt based: caramel sweet notes with aromatic hop and again medium bitterness (www.pepitos.co.nz/spanish-craft-beer/pagoa-red-ale/).

Euskal Garagardoa (Basque Beer in Basque langue) is a company created in 1998, to offer a product with two differences from the rest of the beers: to be created only using the ingredients precedent from different points of the Basque geography. to be brewed in a complete natural way, without any preservative or additives (www.pepitos.co.nz/spanish-craft-beer/pagoa-red-ale/).Etxeko Bob’s Beer brewery
Natural beers craft brewed in the heart of the Pays Basque by an Englishman
Etxeko Bob’s Beer is a small craft brewery situated in the heart of the Basque Country in Hasparren which is about 15 minutes from Bayonne, 30 minutes from Biarritz and an hour from San Sebastian.
Bob, the brewer, produces a range of gastronomic beers using the finest natural ingredients and careful brewing techniques.
As in times past, the majority of the beer produced is sold, either in bottles or in kegs, within a radius of 50 miles of the brewery (www.etxekobobsbeer.fr/uk).

Etxeko Bob’s Beer
69 rue Francis Jammes
64240 Hasparren France (www.etxekobobsbeer.fr/uk/contact_us)

Die Brauerei „Baias Garagardotegia“ liegt nicht nur in wunderschöner ländlicher Umgebung, statt industrieller Methoden erzeugt man das Bier hier zudem traditionell mit handwerklichen Prozessen. Bei einer Führung sehen Sie die Malzmühle, den Kessel, die verschiedenen Gerätschaften, den Fermentationsraum – und den Abschluss bildet eine Verkostung der verschiedenen Biere, deren Herstellung Sie gerade beigewohnt haben. 
Dieses Erlebnis findet direkt beim Naturpark von Gorbeia statt, in der kleinen Ortschaft Oiardo, in einem ehemaligen, typischen Landhaus. Dieses wurde so umgebaut, dass es heute in einigen Teilen des Gebäudes die Fertigungsanlagen für handwerklich hergestelltes Bier beherbergt. 
Bei dem Aufenthalt in der Brauerei kann man die Brauwerkstatt, den Gärraum und die automatische Flaschenabfüllung besichtigen. Danach werden verschiedene Biersorten vorgestellt, ihre Zutaten, die verschiedenen Sorten, ihr Ursprung usw. 
Zum Abschluss kann man die verschiedene Biersorten probieren, die in der Brauerei “Baias Garagardotegia” hergestellt werden (http://tourismus.euskadi.eus/de/top-erfahrungen/bier-aus-gorbeia/aa30-12378/de/).

The Basqueland Brewing Project is a new brewery created by three Americans living in San Sebastian who are dedicated to brewing beer on par with the Basque culinary experience. A lofty goal for some but not for Basqueland. We make our beer true-to-style for the refined palates of our adopted paisanos preaching the gospel of fresh beer whenever a beer bottle is not pressed to our lips. Drink fresh. Drink good. And for god’s sake, treat her like a lady (www.basquebeer.com/?age-verified=8a7143396c) Pol. Akarregi, parcela 4B, nº 2. Hernani, 20120 Gipuzkoa.

Basqueland Brewing Project was founded by a couple of Americans living in Donosti, whose passion for all delicious things in life (one works in wine and the other heads La Madame, a restaurant recently featured in The New York Times) has led them to brew their own line of craft beer.
BBP's new line premiered in February and is slowly taking over the finer bars of San Sebastián. The first offering consists of three brews, engineered by American brewmaster Ben Matz:
Belgian Blonde Ale: A bière blanche, true to the Belgian style, with beautiful citrus notes and a bit of smoke. Light-bodied and refreshing.
...
Aupa All United Pale Ale: A well-hopped but exceptionally balanced west-coast pale ale. Abundant aromas, medium-bodied, and rich golden color. Very sessionable.
.....
Arraun Amber Ale: This is a beer with some serious personality—nice, clear, great malt structure with a nose of passion fruit and leather. Fllavors of maple and fresh coffee grounds backed up by depth of hop (www.travelcookeat.com/imported-20100608191054/2014/4/4/basqueland-brewing-project.html).


Bidassoa Basque Brewery
Calle Auzolan, 2 Gipuzkoa
Irun, Spain 20303
(www.ratebeer.com/p/bidassoa-basque-brewery/53077/www.ratebeer.com/brewers/bidassoa-basque-brewery/21865/)
Boise American IPA
Boisen, Idahoko hiriburuan, euskaldun komunitate handia bizi da etorkin urre-bilatzaileak ezarri zirenetik. Gero, artzain trashumante bihurtu ziren. American IPA garagardo honek kultura etorkinaren eta hartzailearen elkarrekiko aberastasuna islatu nahi du.
Kasper German-style Blonde
Michael Kasper (1960-2005), euskal kulturaren aditu alemaniarra, Gernikako bonbardaketaren 68. urteurrenaren harira egindako Bake Martxaren sustatzailea izan zen. Alemanian sortutako, baina Euskadin egindako garagardo honek gorazarre egin nahi dio Kasper-i.
Mugalari Pale Ale
Bidassoa ibaiaren arroa kontrabandorako eremua izan da betidanik. Mugalariek gaumina baliatzen zuten euren lana egiteko, merkantziak garraiatu mugaren alde batetik bestera: ganadua, azukrea, kafea edo garagardoa, eta, agian, garagardo hori eskuartean duzunaren antzekoa zen…
(http://bidassoa.es/eu/hasiera/)

When I recently discovered that there is a fast growing craft beer movement in the Basque Country in Spain, one of the world’s premiere destinations for great food and wine, there was a few fist pumps to the air. To think that an area renowned for some of the best culinary ex­periences the world has to offer is open­ing its mind and heart and finding a place for craft beer on the white table cloth is some victory. Although the craft beer drive in the Basque region is now roughly two years old, over the last few months things have acceler­ated somewhat with two new breweries opening in Hond­arribia (on the border with France), adding to the handful of new breweries opening in this year alone.

I recently caught up with Kevin Patricio, owner of renowned San Sebastian restaurant, La Madame, and co-owner of the Basque­land Brewing Project. At La Madame Kevin started a ‘craft beer program’ that showcased local beer and imports from the likes of Mikkeller, Sierra Nevada and a host of Belgian breweries – this demonstrat­ed the art of beer and food matching.
...
A couple years ago you could have great food with great wine in San Sebastian but not good food with good beer. It is/was only industrial lagers. It doesn’t match up.
Basqueland Brewing Project is co-owned by three like-mind­ed Americans. It is currently a gypsy operation, producing batches between 3,000-5,000 litres.
“Our master brewer Ben Matz (formerly of Stone Brewing and Port Brewing) drives the creativity and elaboration of the beer. We do sit and have sessions talking about flavour profiles, how we can better enhance a beer, get more flavour and so on. Brewing and cooking are very similar. Saying to Ben, ‘I think this beer finished short. Let’s give it more acidity to carry it through,’ and then he delivers to a tee, is an example of great teamwork and a testament to his ability as a brewer.”
If progress stays on track they plan to have their own premises in nine to twelve months time.
“We are in three Michelin starred restaurants and the best heavy metal dive bar. The best pintxos bars and traditional restaurants. At the best places, people want great tasting food and great tasting beer.”
Don’t get me wrong, the Basque brewing scene isn’t try­ing to kick wine off the table, merely its keen to have a seat at the table alongside it. Food is a strong focus and the gents are very mindful of this during the brewing process.
“We love wine too. Our post-brew reward is to go to Rekondo and drink a couple of 50 year old wines. We definite­ly encourage this. Our lighter style beers marry very well with savoury food. Our bigger flavoured beers, AUPA Pale Ale, Arraun Amber and Impa­rable IPA, are more stand alone but are perfect for charcuterie and funky cheeses.”
When I asked Kevin about the challenges the Basque brewing scene faces I was struck with a response I wasn’t overly surprised with – quality. It’s a difficult one – a young craft beer movement will always be hit with a quality consistency issue across the scene, with brewers entering the market with varying degrees of skills. You can’t blame the young brewers, who have most likely done all they can to get the brewery off the ground. I think we all agree that young brew­eries deserve a ‘cooling off pe­riod’ and I only hope they are open to tuition and support, to develop their operations, from their more experienced peers. The problem is you don’t want people to think “this is craft beer from Basque” or “this is what craft beer is … no thanks”.
Naparbier, from Pamplona, has been leading the craft beer movement in the Basque region for some time now. To begin with, Naparbier had few other craft breweries in the region to align with. Howev­er, it stuck to its art and has built a great reputation, not just within Basque, but across the world. Its producing all the big craft styles we love – American Ambers, Porters, Saisons, Black IPAs, and it also has a respectable repertoire of collaborators from the likes of Evil Twin, Toccalmatto, Nogne O, and HaandBryggeriet.
nother interesting craft brewery to look out for is Ma­teo & Bernabe, a truly artisan brewery with a strong focus on beer and food matching – located in La Rioja and sharing a border with the Basque region. As a designer, I can’t look past their beautiful labels either.
There is a strong belief that Basque country, and Spain for that matter, will follow a similar beer revolution as that which occurred in North America. With lots of brew­eries entering the market, a strengthened craft brewery alliance has the opportunity to gradually earn its share of the Spainish beer drinking market. Currently, craft beer in Spain holds 1% of the beer drinking market, compared to a more mature share for the craft beer market in the US of 14%. Early days, but craft beer always needs to start somewhere, and it has certainly already started in Basque Country.
With this in mind, Kevin has started the process of setting up a local harvest to give the local breweries the ability to source and utilise local produce in their beer. This is a long term plan that needs buy-in from government and the local farming community, but with continual growth in the industry, that buy-in will surely come (http://blog.beer52.com/?p=29).

Er is dus wel degelijk bier in Basekenland!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten