Translate

Zoeken in deze blog

woensdag 14 juni 2017

Dominicaanse Republiek, Djibouti en ...


Dominicaanse Republiek
De Dominicaanse Republiek beslaat het oostelijk tweederde deel van het eiland Hispaniola. Op het westelijk deel ligt Haïti. Hispaniola ligt in het Caribisch gebied. Ten noorden bevindt zich de Atlantische Oceaan en ten zuiden de Caribische Zee (http://royaldominicaanserepubliek.nl/reisinformatie/achtergrond).

De Dominicaanse Republiek is een land op het eiland Hispaniola, in het Caribisch gebied. Het beslaat ongeveer twee derde van het eiland. In het westen grenst het aan Haïti, in het oosten ligt het eiland Puerto Rico, ten noorden de Atlantische Oceaan en ten zuiden de Caraïbische Zee. De Republiek is op 27 februari 1844 uitgeroepen. De hoofdstad Santo Domingo de Guzmán ligt aan de zuidkust en is in 1502 ontstaan uit het in 1496 gebouwde La Nueva Isabela.
De geschiedenis van de Dominicaanse Republiek begint officieel op 27 februari 1844. Deze datum is gebaseerd op de dag van de verovering van de Puerta del Conde in Santo Domingo, het uitroepen van de republiek en het tonen van de eerste vlag. Er zijn ook historici die andere data aangeven vanwege de strijd die daarna volgde om het Haïtiaanse bewind volledig te stoppen.
De Dominicaanse Republiek ligt tussen de meridianen 72º-68º en de parallellen 18-20. Het heeft drie eilanden van enige omvang, Saona, Isla Catalina en Isla Beata, waarvan Saona met 110 km² het grootste is (https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicaanse_Republiek).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Santo Domingo, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.
Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar de Dominicaanse Republiek. Dit heeft te maken met criminaliteit, corruptie en geweld.
Buiten de hoofdstad Santo Domingo kan het na zonsondergang gevaarlijk op de weg zijn. Dat komt onder meer door de slechte wegen. Maar ook door de chaotische rijstijl van de (lokale) weggebruikers. Die rijden vaak met alcohol op of zonder verlichting. Ook is er op veel plekken geen weg- of straatverlichting.
U kunt beter niet reizen met lokaal transport, zoals scooters en guagua’s (lokale minibussen). Het is beter om te reizen met de officiële taxi’s.
Op de Dominicaanse Republiek zijn er soms incidenten met criminaliteit, corruptie en geweld. Het aantal berovingen op toeristen buiten de vakantieparken stijgt.
In Santo Domingo ligt het vliegveld Las Américas. Wees extra voorzichtig als u na zonsondergang vanaf dit vliegveld naar uw bestemming reist. Dit komt door het risico op een overval of beroving. Wees ook voorzichtig op de wegen tussen de grote steden.
Wees daarnaast extra voorzichtig als u afgezonderde toeristische attracties bezoekt.
De medische voorzieningen buiten de hoofdstad zijn redelijk tot slecht (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/dominicaanse-republiek).

Het kraanwater in de Dominicaanse Republiek is niet veilig te drinken. Koopt u daarom mineraalwater in de supermarkt en bestel frisdrank zonder ijsklontjes. Wees ook voorzichtig met verse sapjes, omdat deze soms met water zijn aangelengd (http://royaldominicaanserepubliek.nl/reisinformatie/eten-en-drinken).
Er is politieke onrust in het hele land. Dit kan onverwachte demonstraties, vaak met geweld, tot gevolg hebben. Vermijd daarom demonstraties,  blijf zoveel mogelijk binnen. De criminaliteit is hoog en de veiligheidssituatie in veel gebieden is gevaarlijk en onvoorspelbaar.
In 2010 werd Haïti door een zware aardbeving getroffen. Het dagelijkse leven op Haïti is nog steeds ontwricht door deze aardbeving. Demonstraties, politieke bijeenkomsten en wegversperringen komen regelmatig voor, vooral in Port-au-Prince en op de belangrijkste snelwegen. Criminaliteit is hoog in het land. Door de orkaan Matthew (4 oktober 2016) is de veiligheidssituatie verder verslechterd.
Maak geen foto’s van mensen. De lokale bevolking stelt dit meestal niet op prijs. Houd hier rekening mee als u een foto wilt maken.
Vermijd de sloppenwijken van de hoofdstad Port-au-Prince. Deze gebieden zijn het onveiligst. Wees ook alert in andere delen van de stad. Zelfs de toegangswegen van en naar het vliegveld zijn vaak een doelwit voor overvallen. Ook in andere delen van Haïti moet u voorzichtig zijn.
Pas op voor zware criminaliteit. In Haïti komen gewelddadige en gewapende overvallen, berovingen en ontvoeringen regelmatig voor. Ook kent Haïti een intensieve drugshandel die samen gaat met geweld, moord en ontvoering (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/haiti).

Haïti, officieel de Republiek Haïti (Frans: République d'Haïti, Kreyòl: Repiblik Ayiti), is een eilandstaat in de Caraïbische Zee. De republiek omvat het westelijke deel van het eiland Hispaniola en een aantal kleinere eilanden, waarvan Île de la Gonâve, Île de la Tortue en Île à Vache de grootste zijn. Haïti ligt oostelijk van Cuba en grenst in het oosten over 275 kilometer aan de Dominicaanse Republiek. Het land heeft een oppervlakte van 27.750 km² en een inwonertal van 10.110.019 (2015). De hoofdstad is Port-au-Prince.
Na een periode als Spaanse en later als Franse kolonie, werd Haïti onafhankelijk in 1804, na de Haïtiaanse Revolutie (de enige succesvolle slavenopstand in de geschiedenis), geïnspireerd door de idealen van de Franse Revolutie die woedde in het moederland. Haïti was daarmee het eerste onafhankelijke land in Latijns-Amerika en het eerste postkoloniale zwarte land ter wereld.
Tegenwoordig behoort Haïti tot de armste landen ter wereld, is het land politiek instabiel en heeft het de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti).

Wanneer Columbus in 1492 tijdens zijn eerste reis bij het eiland Hispaniola aankomt, wordt hij zeer gastvrij ontvangen door de Taíno Indianen, die op dat moment op het eiland wonen. De Taíno zijn een vriendelijk en vredelievend volk en Columbus merkt al snel dat op het eiland goud aanwezig is, reden om permanente nederzettingen op het eiland te stichten. Met de komst van de Europeanen sterft de oorspronkelijk bevolking als gevolg van honger, ziekte en slavernij zeer snel uit. Binnen 30 jaar zijn van de honderdduizenden Taíno’s, die in 1492 op Hispaniola wonen, nog maar enkele duizenden over. Om toch genoeg werkers voor de plantages op het eiland te hebben halen de Spanjaarden vanaf 1503 slaven uit Afrika. In de 17de eeuw vestigen de Fransen zich op het westelijk deel van Hispaniola, het huidige Haïti (http://royaldominicaanserepubliek.nl/reisinformatie/achtergrond).

Toen Christoffel Columbus Hispaniola, het eiland waarop Haïti ligt, in 1492 ontdekte werd het bewoond door de Arowakken of, meer specifiek, de Taíno-indianen. In daaropvolgende decennia stierf deze bevolkingsgroep uit door dwangarbeid alsook door ziekten die door de Spaanse kolonisten waren overgebracht naar het Westelijk halfrond.
Bij de Vrede van Rijswijk in 1697 gaf Spanje het bevel over het westelijke deel van Hispaniola over aan Frankrijk, dat het gebied Saint-Domingue noemde. De Fransen legden suikerplantages aan en importeerden vele slaven uit Afrika. Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw werd het land herbevolkt met honderdduizenden slaven, die uit Afrika werden gehaald om -onder erbarmelijke omstandigheden- te werken op de suiker- en koffieplantages. Het werd een van Frankrijks rijkste koloniën. Saint-Domingue produceerde rond 1780 ongeveer 40 procent van alle suiker en 60 procent van alle koffie die in Europa werd gebruikt. De productie van suiker en koffie in de kolonie was groter dan die in de gezamenlijke Britse West-Indische koloniën. Saint-Domingue was in die tijd het welvarendste koloniale bezit van de Europese machthebbers, waardoor het de naam kreeg van De Parel van de Antillen. Kinderen van blanken en slaven vormden een derde bevolkingsgroep, de mulatten.
De Franse Revolutie in 1789 wierp vragen op over de slavernij. Na een slavenopstand in 1791 keerde de bevolking zich tijdens de Haïtiaanse Revolutie tegen het Franse bewind in een opstand die werd geleid door Toussaint Louverture. Tijdens de vrijheidsstrijd, die dertien jaar duurde, versloegen de opstandelingen een door Napoleon gezonden leger en verklaarden zich op 1 januari 1804 onafhankelijk van het Franse moederland. Later dat jaar riep Jean-Jacques Dessalines, die Louverture na 1802 had vervangen als leider van de rebellen, zichzelf uit tot keizer Jacob I van Haïti nadat hij ook de naam van het gebied, Saint-Domingue, had gewijzigd in "Haïti". Uit haat tegen de Fransen liet hij alle nog in Haïti aanwezige blanken vermoorden en wettelijk vastleggen dat buitenlanders geen grond mochten bezitten. Door het witte deel uit de vlag van Frankrijk te verwijderen, ontstond de vlag van Haïti.
Na de onafhankelijkheid was er korte tijd sprake van het Keizerrijk Haïti en het Koninkrijk Haïti, waarna het land een republiek werd. De onafhankelijkheid was een doorn in het oog voor de grote imperialistische staten, die hierin een negatief precedent voor hun eigen koloniën zagen. Het zuiden van de VS en slavenkoloniën als Cuba, Jamaica en Brazilië vreesden voor een domino-effect en verbraken de banden en handel met de jonge staat. In 1825 kwamen de Haïtiaanse en de Franse regering tot een overeenkomst waarin werd bepaald dat Haïti aan Frankrijk 150 miljoen francs schadevergoeding moest betalen in ruil voor de officiële erkenning van Haïti. Omdat het de enige manier was om uit hun politieke en economische isolement te geraken, zag het nieuwe land zich verplicht die schuld te erkennen. Santo Domingo, het oostelijke, Spaanssprekende deel van Hispaniola, dat in 1822 door Haïti werd veroverd, maakte zich in 1844 los van het land en werd de Dominicaanse Republiek.
De bevolking van het inmiddels onafhankelijke land raakte al snel verdeeld door verschillende scheidslijnen, zoals die tussen de zwarte bevolking en de halfbloeden, tussen stedelingen en mensen van het platteland, en tussen rijke en arme inwoners. Zowel de zwarten als de mulatten eisten de verlaten plantages op. De voormalige slaven verdeelden de grote suikerplantages in kleine delen en werden kleine boertjes. De grote plantages verdwenen en daarmee ook de belangrijkste bron van inkomsten.
Omdat de mensen die bestuurlijke ervaring hadden, vermoord of verbannen waren, was de opbouw van een staatsapparaat vrijwel onmogelijk. Een kleine groep kreeg de macht in handen en profiteerde daar volop van. Bij gebrek aan een sterke macht die het bestuur van de kolonisator kon overnemen, was Haïti kwetsbaar voor gewapende bendes, staatsgrepen en inmenging van buitenaf. Met 22 bewindsveranderingen tussen 1843 en 1915, talloze couppogingen en samenzweringen, maakte Haïti een zware politieke en economische tijd door. Het door sociale, politieke en economische verdeeldheid gekenmerkte land verarmde en de export daalde. De schuld aan Frankrijk werd in 1830 met de helft verlaagd, maar was pas in 1947 volledig afbetaald[4].
Tussen 1915 en 1934 werd Haïti bezet door de Verenigde Staten ter bescherming van de Amerikaanse economische belangen in het land. De Verenigde Staten verplichtten de bevolking om te werken aan een verbetering van de infrastructuur, met name de wegen. Deze corveeplicht maakte de Amerikanen impopulair en toen zij vertrokken werd dit dan ook ervaren als een tweede onafhankelijkheid.
De periode tussen 1934 en 1957 werd gekenmerkt door instabiliteit. De mulattenelite, de negerbevolking en de door de Amerikanen achtergelaten militaire garde probeerden allen invloed te verwerven. Dit leidde tot een snelle opeenvolging van zwakke, corrupte en inefficiënte regimes en presidenten.
Aan deze periode kwam in 1957 een einde met de machtsovername door de Duvaliers. Tussen 1957 en 1986 werd het land geregeerd door achtereenvolgens François Duvalier, ook wel Papa Doc genoemd, en door Jean-Claude Duvalier (Baby Doc). Het regime van Papa Doc wordt in brede kring gezien als een van de meest onderdrukkende en corrupte in de historie. De regimes van vader en zoon Duvalier brachten veel bloedvergieten met zich mee (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti).

Aan het einde van de 17de eeuw staat Spanje dit westelijk deel af aan de Fransen en in 1804 wordt de Haitiaanse Republiek uitgeroepen. Het is de eerste republiek in de Nieuwe Wereld die een zwarte meerderheid heeft. Van 1822 tot 1844 bezetten de Haïtianen het hele eiland. In 1844 verdrijft de Dominicaanse held Duarte de Haïtianen en wordt de onafhankelijke Dominicaanse Republiek uitgeroepen. Vanaf 1861 volgt een korte periode, waarin de Republiek weer onder Spaans bestuur valt, omdat men vreest voor een nieuwe Haïtiaanse invasie. In 1965 wordt de onafhankelijke status van de Republiek weer hersteld. Wegens interne onrust en twijfelachtig leiderschap besluit de Amerikaanse president Woodrow in 1916 in te grijpen in de Dominicaanse Republiek en hierna volgt een acht jaar lange bezetting door de VS. Van 1930 tot 1961 wordt het land geleid door de gewelddadige dictator Trujillo. Hij is, ondanks dat hij zelf gekleurd is, erg racistisch en geeft in 1937 opdracht tot het uitroeien van de Haïtianen in het grensgebied. In enkele dagen worden 20.000 Haïtianen met machetes vermoord en in zee gedumpt. Ondertussen zorgt Trujillo ervoor dat vooral hijzelf en zijn familie profiteren van de binnenlandse economie. Hij groeit binnen korte tijd uit tot de rijkste man van het eiland. Slecht beleid zorgt echter voor economische problemen voor de rest van de bevolking. In 1961 wordt Trujillo vermoord. Hij wordt opgevolgd door één van zijn aanhangers, Balaguer, die het land op een zelfde manier leidt als Trujillo. Dat wil zeggen dat onderdrukking en wanbeleid aan de orde van de dag zijn. Toch houdt Balaguer het jaren lang vol als president van de Dominicaanse Republiek. De laatste jaren is het land geleid door Fernandez, een vooruitstrevende president, die ook nadrukkelijk de samenwerking met de VS heeft gezocht. Desondanks kampt het land nog steeds met veel economische problemen, corruptie, drugs en prostitutie. In 2012 worden de verkiezingen gewonnen door Danilo Medina, opvolger van Fernandez binnen de Dominican Liberation Party. Aan hem is nu bovenal de taak om de Dominicaanse Republiek naar een gezond economisch klimaat te leiden (http://royaldominicaanserepubliek.nl/reisinformatie/achtergrond).

De keuken van de Dominicaanse Republiek kent veel koolhydraatrijke gerechten. Hoofdingrediënten zijn bonen, rijst en vis of vlees. Met name kip, varken en geit komen veel op de menukaarten voor. Een land met meer dan 1000 km kustlijn heeft natuurlijk ook uitstekende visgerechten. In kraampjes op het strand wordt vis meestal gefrituurd, maar gaat u uit eten in een restaurant, dan wordt vis ook wel geserveerd met tomaten- of kokossaus. Veel gegeten vissen zijn diverse soorten snapper, papegaaivis en stokvis. Een populair bijgerecht is gebakken banaan, een erfenis van de Afrikaanse slaven. Het casabebrood, een plat brood bereid met casavemeel, stamt nog uit de tijd van de Taíno’s. Het nationale gerecht van het land is de bandera dominicana een rijstschotel met bonen en (varkens)vlees. Een ander zeer geliefd gerecht is de sancocho, een stoofschotel met vlees of vis, groenten en cassave. Heeft u trek in een snack, dan vindt u langs de weg tentjes, waar men allerlei gefrituurde hapjes verkoopt. Vers fruit wordt ook veel gegeten en is overal verkrijgbaar. De Dominicanen doen overigens niet moeilijk over een penssoepje of gebraden ingewanden. Eet u dit liever niet, zorg dan dat u zeker weet wat u precies bestelt. De nationale drank van het land is rum, maar daarnaast wordt ook veel bier gedronken. Bekende frisdranken zijn ook overal te verkrijgen, net als verse kokosmelk. Piña collada moet u uiteraard ook een keer proberen (http://royaldominicaanserepubliek.nl/reisinformatie/eten-en-drinken).

De grootste brouwerij van het land Dominicaanse Republiek is de Cervecería Nacional Dominicana die sinds april 2012 voor 51% in handen is van AB InBev. De brouwerij werd opgericht in 1929 door de Amerikaanse zakenman Charles A. Wanzer en is met een productie van 3,8 miljoen hl per jaar de grootste van de Antillen. De belangrijkste biermerken zijn Presidente dat uitgebracht werd in 1935, Presidente Light,[8] Bohemia Especial, The One en Quisqueya (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier_in_de_Cara%C3%AFben#Bahama.27s).


Presidente is een biermerk uit de Dominicaanse Republiek. Het bier wordt gebrouwen in Cerveceria Nacional Dominicana (onderdeel van Anheuser-Busch InBev en Grupo León Jimenes).
Het is een blonde lager met een alcoholpercentage van 5%. Het bier wordt al gebrouwen sinds 1935 en kreeg de naam als eerbetoon aan de toenmalige president Rafael Trujillo. Oorspronkelijk was het een donker bier dat maar matig succes kende. In de jaren 1960 werd het bier omgevormd naar de huidige blonde lager. Presidente wordt geëxporteerd naar Amerika, Panama, Honduras, Spanje, Duitsland, Zwitserland, Italië, Andorra, Aruba, Curaçao, Antigua, Martinique, Guadeloupe, Turks- en Caicoseilanden, Bahama's, Sint Maarten, Britse Maagdeneilanden en Puerto Rico.
In februari 2005 werd Presidente Light gelanceerd, met een alcoholpercentage van 4,3% (https://nl.wikipedia.org/wiki/Presidente_(bier)).


The Dominican Republic is well known for its rich history, scenic and beautiful beaches, delectable cuisine and even hand rolled cigars. Did you know the Dominican Republic is also known for their local brew?
Presidente is not only the number one beer in the Dominican Republic; it is a popular international label as well. Cervecería Nacionál Dominicana first introduced Presidente to the Dominican Republic in 1935. However, the first formulation of this beer was not a success. A great deal of time re-testing and reformulating the beer was done and several years later the Presidente of today was reborn. The end result is a pilsner beer, pale lager, enjoyed globally by millions of people.
Another delicious beer that is brewed locally in the Dominican Republic is Bohemia Especial. This pale lager was introduced in the early 1980s, 1983 to be exact, and is still going strong today. Known for its body and flavor, Bohemia Especial has earned a gold medal for world-class quality in Spain and Italy. This award winning beer offers a lighter version which is a pilsner and very popular. Although Bohemia Especial is also brewed by Cervecería Nacionál Dominicana, it is still considered a direct competitor to Presidente  (www.insidepuertoplata.com/the-best-beer-brewed-in-the-dominican-republic/).

Finally, we have to shine a light on Cerveza Quisqueya. This pale lager is well known for its light taste and crisp bite. It is a pilsner beer and full of body. When crafting Cerveza Quisqueya, the name was chosen based on the Taíno word meaning “Mother Earth.”  Therefore, don’t be confused if you hear native Dominicans referring to the island as “quisqueya”.  This pale and tasty pilsner is popular throughout the Dominican Republic; however, you will frequently find it on the north coast in Puerto Plata as well as in Punta Cana, Dominican Republic (www.insidepuertoplata.com/the-best-beer-brewed-in-the-dominican-republic/).

Presidente beer is not only the number one beer in the country, it's a source of pride for the Dominican people (http://ilovedominicanrepublic.com/description_excursion_presidente_beer.htm). 

There’s almost always a popular local-brewed brand, from Prestige in Haiti to Presidente, the flagship export of Cerveceria Nacional Dominicana in the Dominican Republic. President has been around since 1935 and a popular choice across the Caribbean to this day. So, if you ask a local for his or her favorite beer, the response will likely depend on your location; There is island pride to defend after all (www.pastemagazine.com/articles/2015/06/beach-beer-the-caribbeans-craft-beer-scene-is-grow.html).

De eerste brouwerij van het eiland is opgericht door de Amerikaan Charles Wanzer in Santo Domingo in 1935. Het bier werd Presidente genoemd tere ere van dictator Rafael Trujillo (zie blz 53, Historical Dictionary of the Dominican Republic door Eric Paul Roorda). Het werd in 2012 gekocht door AmBev.Total volume growth in 2015 was slightly faster than that experienced during the review period. Better results for the category in 2015 stemmed from the Dominican economy’s solid performance, with annualised GDP growth reaching 6.4% during the first half of the year, accumulated inflation reaching only 1.33% (as of October 2015) and healthy growth in private final consumption during the first half of the year of over 4%. Despite additional increases in excise taxes on alcoholic beverages during the year, these conditions were markedly different from 2014 and made a positive contribution to consumption of alcoholic drinks in 2015, including beer.
Once again, Cervecería Nacional Dominicana dominated total volume sales in 2015, led by its Presidente brand, followed by Brahma. Given the monopolistic position of the company within the Dominican market, the CND controls more than 99% of beer sales (www.euromonitor.com/beer-in-dominican-republic/report).

Heineken en AB InBev willen Dominicaanse brouwerij kopen
Door Fiona de Lange op 27 maart 2012
Een volgende overnameprooi voor zowel Heineken als AB InBev is in zicht op de Dominicaanse Republiek. Beiden bierconcerns strijden om de grootste brouwer van dit land over te nemen zo geven ingewijden aan van persbureau Reuters. Cerveceria Nacional Dominicana (CND) zou 1,5 miljard dollar moeten kosten. Wie als winnaar uit de bus komt zal in de komende weken bekend worden (http://bier.blog.nl/biernieuws/2012/03/27/heineken-en-ab-inbev-willen-dominicaanse-brouwerij-kopen).

Bierbrouwer Heineken gaat haar 9,3 procents belang in de bierbrouwer Cervecería Nacional Dominicana in de Dominicaanse Republiek van de hand doen. Met de verkoop is een bedrag van 237 miljoen dollar gemoeid. Ambev Brasil is de koper van de brouwerij. De afronding van de verkoop is naar verwachting eind juni dit jaar. Heineken gaat uit van een boekwinst van 130 miljoen euro door deze transactie (www.analist.nl/berichten/6584-heineken-verkoopt-belang-in-brouwerij-dominicaanse-republiek).

Cervecería Nacionál Dominicana (AB-Inbev) - Santo Domingo (www.ratebeer.com/breweries/dominican-republic/0/62/)

Presidente has become overpriced, at least in USD, in my opinion. I can buy a 12-pack in Walmart's in Miami for $10.99. It's about $8.50 a 6-pack around Cabarete.
I've noticed it's not as good as it used to be(I've been drinking it for 17 years). For one, I think the alcohol content has been lowered(?). I've also noticed what a lot of others have posted: inconsistent taste(I think due to being stored too warm), foaming when poured at times(maybe something to do with the mug or vaso?). You absolutely have to wipe off the top of the bottle if you don't want that metallic taste.
German and other European beers are very good, but they are expensive and way overpriced in the DR compared to Miami (http://dr1.com/forums/showthread.php/151910-I-m-done-with-Presidente-Beer-No-mas-Even-the-black-label-to-hell-with-it/page4).

PRESIDENTE (A.K.A. AB-INBEV ANTIFREEZE)
You will no doubt sip from a few green bottles of this watery rice “pilsner” if you visit the Dominican Republic. It’s a pretty generic macro brew that hits the spot after you’ve been sweating buckets in the sun all day.
Interestingly, twice I heard a rumour that Presidente is made with glycol to keep the beer from freezing at sub-zero temperatures. Why? So it can be served ice cold, and to keep competitors out of Presidente-branded fridges freezers.
The same brewer (owned by AB-Inbev since 2012) also makes Bohemia Especial, which I enjoyed more — mostly because I am reasonably sure it’s not brewed with antifreeze.
This fact was made clear to me after ordering a Bohemia one afternoon. “Se congela,” the server said to me. I understood what he meant after he turned the bottle upside down — the liquid inside was frozen. I watched him pull up five more Bohemias, all frozen. The Presidente, of course, was flowing fine.
There’s also Presidente Black (not a dark beer) which is a bit heavier at 6% alcohol and Presidente Light which weighs in at 4.3%.
Another quirk: Presidente is always served with at least one napkin in the DR. Sometimes with up to three: one serving as a coaster, another wrapped around the base and one tied around the top of the bottle’s neck. If you get a Presidente without a napkin, you’re doing something wrong (https://beerstodiscover.wordpress.com/tag/dominican-republic-beer/).

With two locations in Santo Domingo Cultura Cervecera is a great place to get a good beer in town. The bar has US craft beer on hand from breweries such as Dogfish Head, Rogue, Sierra Nevada and more. Also available: many Germans and a smattering of Belgians, including a full suite of Lindemans lambics. Prices range from $6 to $12 per bottle.
The newly opened second location was close to my hotel in the Colonial Zone, so I popped by a few times for a pint. On my last visit I asked the waitress for an “IPA fresco” so she went to ask the owner Ian, who came by and recommended a bottle of Chivoperro IPA from Casa Bruja out of Panama. It was enjoyable.
Ian and I got to talking about the Dominican beer culture.
It turns out the familiar story of red tape bogging down craft brewers is very true in the DR, with crippling taxes, inspections and other regulations serving to help the big brewers dominate the market (https://beerstodiscover.wordpress.com/tag/dominican-republic-beer/).

The DR is a great tourist destination, but it’s no beer drinkers’ paradise. Change is slowly happening but most will have to settle for Presidente or Bohemia for the foreseeable future. However, good beer can be had in Santo Domingo if you’re willing to seek it out. Of course, you could always just drink rum! (https://beerstodiscover.wordpress.com/tag/dominican-republic-beer/).

Beach Beer: The Caribbean’s Craft Beer Scene is Growing
By Joanne C. Hillhouse  |  June 9, 2015
The Caribbean is known for its post-card-worthy moments, with bold sunsets over pristine white, pink, or, yes, even black, sand beaches. But Caribbean people, like the rest of the world, feel the need to unwind (or “lime”) at the end of the work week, or work day, often with a locally-brewed beer. You can’t go wrong with a Red Stripe or a Carib, as our own informal polling among Caribbean beer drinkers revealed, but there are more options now than ever, thanks to a growing craft beer culture on the islands (www.pastemagazine.com/articles/2015/06/beach-beer-the-caribbeans-craft-beer-scene-is-grow.html).

Santo Domingo Brewing Company
Ave. Ortega y Gasset 16. Ens. La Fe.
Santo Domingo (Dominicaanse Republiek)
Info
Somos un grupo de amigos que se inspiraron en esta isla y en vez de escribir poemas, decidimos hacer cervezas.
Producten
Montesinos - ISR
Catalina - Hefeweizen
Quita Espuela - Porter
(www.facebook.com/pg/Santo-Domingo-Brewing-Company-1567274186820398/about/?ref=page_internal) Santo Domingo Brewing Company fue lanzada en el mercado Dominicano en Diciembre 2014 por un grupo de panas que les encanta la cerveza.
En sus inicios en el 2012, contemplábamos la instalación de una microcervecería en la República Dominicana. Uno de los socios de SDBC llevaba más de 8 años haciendo cerveza en su casa, lo cual naturalmente lo hacía nuestro Brewmaster. Comenzamos el proceso de pruebas, y luego de demasiadas catas, llegamos a tener una idea muy clara de las variedades que queríamos introducir en el mercado, y los iconos culturales que representarían.
Rápidamente nos dimos cuenta que para asegurar el suministro de materia prima de calidad, y luego una calidad consistente durante producción, la viabilidad del proyecto nos llevaba a asociarnos a una infraestructura existente (www.sdbc.do/).

Bars and restaurants in the Dominican Republic serve a variety of craft beers. Cerveceria Vegana S.A. makes two specialty beers for the country: Malta India, a low-alcohol beer, and Quisqueya Extra, an American-style lager. Cervecería Nacional Dominicana makes perhaps the most popular selections, such as Presidente, an American-style lager; Bohemia Especial, another lager; and Ambar Cerveza Oscura, an amber ale (www.lovethiscity.com/caribbean/aruba/friends-aruba/the-top-spots-for-craft-beer-in-the-caribbean/).

Bier wordt veel gedronken in Haïti (http://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_cuisine#Beer). Het populaire bier hier is Prestige van de brouwerij Brasserie Nationale d'Haiti (sinds 2011 voor 95% eigendom van Heineken). Volgens http://beerofthecaribbean.com/haiti/ is de brouwerijnaam: BRANA S.A en is deze gevestigd in Port au Prince. Ze omschrijven het bier als: “a corn sweet aroma. A fast faded flavor with a herbal aftertaste.” Het bier heeft in 2012 een World Beer Cup award gewonnen in de categorie ‘American-Style Cream ou Ale’ (www.haitilibre.com/en/news-5583-haiti-economy-the-haitian-beer-prestige-won-gold-at-world-beer-cup-2012.html). Nadat Brana in 1973 was opgericht door Michael Madsen kwam in 1976 Prestige (5%) op de markt (http://en.wikipedia.org/wiki/Brasserie_Nationale_d'Haiti, http://en.wikipedia.org/wiki/Prestige_(beer)). Het schijnt het enige bier van dit eieland te zijn, dus meteen ook het zwaarste (http://beer.womenshealthmag.com/app-questions/d/b/Haiti). Ze brouwen ook Malta H (dit bier heette vroeger Malta Heineken) (http://biervat.blogspot.nl/2012/07/atlas-van-de-beer-hunter-carribisch.html).

When the owners had been at it for nearly 38 years, USA Today reported that Heinneken stepped in and threw in a $100 million investment into it (http://kreyolicious.com/prestige-haitian-beer/22233).


Heineken to Invest $40 Million to Expand, Upgrade Haiti’s Brana Brewery
By the Caribbean Journal staff
Heineken will be investing more than $40 million in the coming years to upgrade and expand the Brasserie Nationale d’Haiti (BRANA) brewery in Port-au-Prince, Haiti, the company announced Monday.
The announcement came during a visit by former US President Bill Clinton, who was in Haiti on an agricultural investment mission.
Part of the investment will include funding for regional programmes that build the capacity of smallholder farmers. according to the Clinton Foundation.
Heineken had previously made a $15 million commitment to the Clinton Global Initiative to locally source 20 percent of all raw materials for brewed products and 40 percent of packaging materials.
“Heineken is committed to improving the economic circumstances of the people of Haiti through our ‘Brewing a Better Future’ programme,” said John Nicolson, Heineken president, Americas. “Our continued investment in local sourcing and capability building will positively impact the lives and opportunities of thousands of Haitians.”
The company employs more than 1,200 people in Haiti. Brana produces several local and licensed brands, led by Prestige.
By 2018, Heineken plans to have improved the livelihood of 18,000 farmers “by sourcing their sorghum for the packaging of Heineken products.”
Heineken raised its stake in Brana in late 2011 from 22.5 percent to 95 percent (www.caribjournal.com/2013/03/11/heineken-to-invest-40-million-to-expand-upgrade-haitis-brana-brewery/#).


Brasserie Nationale d'Haïti, S.A. also called BRANA, S.A., is the foremost brewery and bottler in Haiti. It is a top Caribbean beer producer as well. The brewery manufactures the popular Prestige beer, one of the premium American-style lagers produced in the Caribbean whose popularity is gradually crossing national boundaries in terms of consumption and marketing.
The brewery was founded in 1973 by Michael Madsen, from one of the richest industrial families in Haiti that arrived from Denmark in the late 19th century.
Since its foundation, BRANA has been under license to manage the manufacture and distribution for PepsiCo International, covering such soft drink brand names as Pepsi, 7up, and Teem.
In 1976, it launched Prestige, an American-style lager, the first and to this day the only beer native to Haiti. Later, under license from Heineken International and Diageo, it added to its line of manufactured drinks, Malta Heineken later renamed Malta H, and the famous Guinness Irish stout. It is also the distributor of imported alcoholic beverages for Diageo in Haiti.
At the beginning of the 21st century, BRANA started bottling its own line of soft drinks under the name King Cola along with energy drink TORO. King Cola comes in a variety of flavors such as, banana, strawberry, grape, and cola champagne. The company furthered its product line expansion by adding bottled water to its line of products named Crystal Sources.
On December 14, 2011, Heineken publicly announced it was taking over BRANA by increasing its ownership from 22.5% to 95%[1][2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Brasserie_Nationale_d'Ha%C3%AFti)

Brasserie Nationale D'Haiti
Brasserie Nationale d'Haiti S.A (Brana)
The national beer that has twice taken home gold in the 'Lager' category of the World Beer Cup (in 2000 and 2012), Prestige Beer has a new image, said to fit the change a-brewing in fair Haiti. The new look, announced by the producers of the lager, Brasserie Nationale d'Haiti S.A. (Brana), embodies not just a new beginning for the beer and for the country, but also shows off Haiti's past, its heritage and culture, all in one bottle.
According to Prestige Beer brand manager, Laurent Lilavois, the company chose the new image for the strong, youthful look that is both modern and patriotic. Its blue and red theme speaks to progress and modernity, while it harkens to Haitian tradition. He says, it fluently expresses the change Haiti is now, 'open to' while being oriented towards innovation and advancement (www.haitiobserver.com/blog/tag/brasserie-nationale-dhaiti).


 the NEW LOOK of Haiti's Prestige lager beer, compare that to the old label...
Gade foto saa... Men nouvo etiket Biere Prestige la, konpare li ak ansyen an... Kiyes ou pi renmen?
(www.belpoz.com/haiti-photos/haiti-prestige-beer-new-label-vs-old-label.html)


Case study: Brasserie Nationale d’Haiti
Haiti’s only beer brewer
APRIL 17, 2015 by: Andrew Jack
José Matthijsse points towards the shiny assembly lines of packaging equipment being installed inside a newly constructed building. “Automated modern lines are a mixed blessing,” she says.
The Brasserie Nationale d’Haiti (Brana), the country’s only beer brewer, largely escaped the effects of the earthquake, so has been able to invest for more positive reasons: it had reached its capacity.
...
Brana was founded in 1975 by Michael Madsen, a Haitian of Danish descent, and Heineken, the Dutch brewer, initially held a minority stake. The company licensed PepsiCo and 7 Up for local sales, as well as Guinness and the related product Malta H. More recently, it has launched bottled water and soft drinks brands: King Cola in a variety of flavours, and Toro, an energy drink.
But it is best known for its own lager, Prestige, launched in 1976, which has proved popular across an island that traditionally has preferred rum. The product is also exported in modest volumes across the Caribbean, and to the eastern seaboard of the US, where it has a market among the diaspora.
After the owner died and his heir had no direct descendants, discussions began with Heineken to acquire full control, which was finalised in the months after the earthquake. It has since invested about $100m in modernisation and expansion. That includes a power plant to compensate for irregular grid supplies, and a cafeteria and showers for staff, some of whom do not have access to clean water supplies at home.
Since the purchase, Ms Matthijsse has overseen an expansion of beers. “This is a market for people without much purchasing power. What’s important in Haiti is a reliable brand.” The standard, squat brown bottles of Prestige, have now been supplemented by larger bottles offering a cheaper option.
She has introduced a new economy brand, Kinanm’ (“my pride”), which includes in its ingredients locally produced sorghum through a programme that works with smallholders to provide them with training.
“It’s not that complicated,” she says. “It’s slightly more expensive than imports, but it doesn’t absorb your cash and it gives you flexibility. Transport is not good and any delays in deliveries can quickly eat up any savings you would have made from imported sorghum.”
...
Ms Matthijsse, who came from Heineken, says that Brana has a foundation that helps support the local school system, and invests heavily in training for staff it hires.
“Haitians work hard and are very loyal,” she says. “But there is a culture shift needed: to get them to share responsibility and have more freedom compared with the traditional hierarchy.”
Copyright The Financial Times Limited 2016. All rights reserved. You may share using our article tools. Please don't cut articles from FT.com and redistribute by email or post to the web (www.ft.com/content/c6a791ea-bea7-11e4-8036-00144feab7de). O wacht wat staat daar nou?


June 16, 2016: PRESTIGE, the popular Haitian lager beer that’s manufactured by the brewer Brasserie Nationale D’Haiti, now owns by Heineken and Guinness, is having some trouble exporting because of the country’s political problems.  Heineken is recognizing they had a lot more productions during the Martelly administration since they upgraded to own 95% in 2011. The other 5% is owned by Guinness. But ever since within the last year, the company acknowledged some difficulties with producing more beers, because of instability inside the country.
Prestige was founded in 1976 by Michael Madsen, from one of the richest industrial families in Haiti that arrived from Denmark in the late 19th century. It was launched less than two years after BRANA’s creation. BRANA is shortened for Brasserie Nationale D’Haiti. We hope for Haiti to fix it’s political problems so that the country can get back on its feet and continue to enjoy PRESTIGE (http://wapkonnjojanko.com/we-now-know-why-its-hard-to-find-the-haitian-lager-beer-prestige-in-some-places-in-the-united-states-its-owner-heineken-having-problems-with-productions/).


Djibouti
Djibouti (Somalisch: Jabuuti, Arabisch:جيبوتي Jībūtī), officieel de Republiek Djibouti (Somalisch: Jamhuuriyadda Jabuuti, Arabisch:جمهورية جيبوتي Jumhūriyyat Jībūtī), is een land gelegen in de Hoorn van Afrika. Het grenst aan Eritrea in het noorden, Ethiopië in het westen en zuiden, en Somalië in het zuidoosten. Verder grenst het aan de Rode Zee en de Golf van Aden. Jemen, dat op het Arabisch Schiereiland ligt, is slechts 20 kilometer van de kust van Djibouti verwijderd.
Djibouti heeft een heel lange geschiedenis. De oude Egyptenaren dreven al handel met de mensen van Poent wat hoogstwaarschijnlijk het Eritrea, Djibouti en Noord-Somalië van nu is. De inheemse Somalische bevolking woonde al een lange tijd in hedendaagse Djibouti. Later vestigden de Afar zich in het gebied, een groep die nauw verwant is met de Somaliërs. Daarna kwamen de Arabieren die er tot op heden nog veel invloed hebben nagelaten.
In de 19e eeuw stichtte Frankrijk een protectoraat in het gebied, dat Frans-Somaliland heette. In 1967 werd deze naam gewijzigd in Afar- en Issaland (Territoire français des Afars et Issas). In 1977 werd dit gebied zelfstandig onder de naam Djibouti. Een vredesakkoord in 2001 beëindigde de laatste fase van een tien jaar durende opstand door Afar-rebellen.
Sinds de onafhankelijkheid wordt het staatje bestuurd door één familie. De huidige president (sinds 1999) is Ismaïl Omar Guelleh, een steunpilaar van de Verenigde Staten. Met de voormalige protector Frankrijk ligt er de nodige conflictstof, met name op het gebied van de mensenrechten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Djibouti_(land)).

Djibouti is de hoofdstad van het gelijknamige land. Het is een belangrijke havenstad in Oost-Afrika aan de Golf van Aden. De stad telt ongeveer 600.000 inwoners.
De haven, gelegen op een strategisch belangrijk punt, werd in 1888 in gebruik genomen. Zij ligt aan de ingang van de Rode Zee. Schepen op weg naar het Suezkanaal maken hier een tussenstop. De havenactiviteit is dan ook, na zoutwinning, de belangrijkste inkomstenbron van het land.
Van 1892 tot 1967 was Djibouti de hoofdstad van Frans-Somaliland. Van 1967 tot de onafhankelijkheid van het land in 1977 kreeg het gebied de benaming Afar- en Issaland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Djibouti_(stad)). Independence: From France, June 27, 1977
(http://brookstonbeerbulletin.com/djibouti-beer/) The city was founded in 1888 and was designated the capital of French Somaliland three years later. The city has some beaches along its eastern shore.... Get around by Green TaxiCabs. Some people will tell you to avoid the taxis with the drivers chewing Khat. Khat is not a narcotic, but a stimulant (see: http://en.wikipedia.org/wiki/Khat). It gives the local Djiboutians and Somalis something called Merran (the Somali word for 'energy').... All cab rides are different (none is the same). Make sure you go with someone who knows the city; otherwise, you will pay way more than needed. Discuss the fee in advance. Only enter the taxi once agreed on the price (http://wikitravel.org/en/Djibouti_(city))

Full Name (see definition): Malab le ‘Ale
Primary Country Code (see definition): DJ (Djibouti)
he information regarding Malab le `Ale in Djibouti on this page is published from the data supplied by the National Geospatial-Intelligence Agency, a member of the Intelligence community of the United States of America, and a Department of Defense (DoD) Combat Support Agency. No claims are made regarding the accuracy of Malab le ‘Ale information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Malab le `Ale should be addressed to the National Geospatial-Intelligence Agency (www.geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-2828199&fid=1542&c=djibouti).

Is er bier in Djiboeti?

Ook in Red, White, and Brew: An American Beer Odyssey Door Brian Yaeger wordt die vraag gesteld op blz. 46.

"Sorry, we do not have the exact location of breweries in this area." staat te lezen op www.beeroftheday.com/breweries/djibouti/djibouti, maar op www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g293787-d815514-i199469416-Lac_Assal-Djibouti.html zie ik staan: "“Ethiopian beer in bar Djibouti”". Het is er dus wel?

St. George’s, aka Giorgis
ABV: 4.75%
Tasting notes: Named after the saint that slayed the dragon (memorialized on the label), this lager is the most popular beer in Ethiopia. Probably because it’s as sweet as a macchiato with five spoonsful of sugar. Not bad for a night out, but terrible as a session beer. Honey and faint overripe fruit flavors dominate (http://cooksipgo.com/great-ethiopian-beer-review/).


Huge Tanks for multiple Brewery Projects in Ethiopia moved through Djibouti by Steder Group
Steder Group FZCO, Djibouti, is extremely busy with the movement of large brewery tanks for four significant brewery projects in Ethiopia.
Steder Group’s experts are engaged with port handling and overland transportation of more than 60 tanks from the Port of Djibouti to respective jobsites in Ethiopia.
The transport arrangement is extremely complex due to the large diameters of the tanks being between 480 and 630 cm and the lengths of the tanks between 14 and 24 meters.
All electricity lines and other obstacles need to be either cut, moved or lifted. Furthermore, the general public traffic is a big issue since the Steder Group convoys are blocking entire roads (www.wwpc.eu.com/news/huge-tanks-multiple-brewery-projects-ethiopia-moved-djibouti-steder-group/).

In Lonely Planet Ethiopia, Djibouti & Somaliland staat de Harar Brewery genoemd.

Harar Brewery is a brewery with its headquarters in Harar, Ethiopia. Harar Brewery produces Harar Beer, a 4.25% abv pale lager, as well as Hakim Stout, a 5.8% abv stout.[1][2][3] The brewery also makes Harar Sofi, a non-alcoholic beverage that it markets toward the Muslim population.[4]
Harar Brewery uses water from the Genela spring, which is situated on its premises. It supplements this with water that it pumps from Finkile, located 33 km from the site.[5]
The brewery is capable of producing 250,000 hectolitres per year.[5]
In 2011, the state-owned Harar Brewery became a subsidiary of Heineken International through a buyout costing $78 million USD.[6] (https://en.wikipedia.org/wiki/Harar_Brewery)

Wacht even, zowel het bier, de brouwtanks als de brouwerij zijn Ethiopisch. Is er dan wel iets in Djiboeti? In Djiboeti gelden de volgende dingen:

Alcohol Legal: N/A
Minimum Drinking Age: N/A
BAC: 0.08%
Label Requirements: N/A
Number of Breweries: 0
How to Say “Beer”: bière / beereh (biræ)
How to Order a Beer: Une bière, s’il vous plait
How to Say “Cheers”: A votre santé / Santé
Toasting Etiquette: N/A
(http://brookstonbeerbulletin.com/djibouti-beer/)

“I was there in 2004. Only one African beer available: Castel beer from Ethiopia. The rest were Kronenbourg, Heineken.“ (www.ratebeer.com/Places/PlaceRatingsByCity.asp?City=djibouti&CountryID=60)


While I never like pointing out negative observations about any country, I have to admit that Djibouti’s African quarters had some of the trashiest streets I had seen in the continent. I suppose I had kind of expected the country to be better off since it has lots of western influence and they probably receive lots of foreign aid, especially from France which keeps its largest foreign military base here. ... Poverty levels in Djibouti are incredibly high and unemployment hovers around 50%! On the positive side Djibouti has one of the lowest crime rates in Africa and a very friendly population (www.travelthewholeworld.com/traveling-djibouti/city/).


Iron Maiden star Bruce Dickinson restarts Djibouti's national airline
Bruce Dickinson says Djibouti - home to just 850,000 people - 'is uniquely placed to provide a hub for investment from Europe, the Middle East and Asia into Africa'
By AFP12:24AM BST 05 Aug 2015
The Horn of Africa nation of Djibouti has relaunched its national airline - a company managed by Iron Maiden lead singer Bruce Dickinson.
Air Djibouti, which went bankrupt in 2002, has restarted flights with a cargo plane carrying six tonnes of goods from Djibouti to Somalia.
"This is the link in the chain that was missing from Djibouti," said Abubaker Omar Hadi, chairman of Djibouti Ports and Free Zones Authority, who said he hoped the airline will help ferry cargo onwards from Djibouti's key sea port. "We need a national company to ensure our ambitions."
The airline is backed by British company Cardiff Aviation, whose chairman is Mr Dickinson, a Boeing 757 and 737 pilot and instructor, and who is also the lead vocalist of the heavy metal band Iron Maiden. He used to pilot the band's plane during their world tours (www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11784003/Iron-Maiden-star-Bruce-Dickinson-restarts-Djiboutis-national-airline.html).


Dit doet me denken aan dat gezegde van Frank Zappa:


There is still no brewery in Djibouti, but owner Bihari Larry Modi imports beers from Europe, Ethiopia and Kenya, sells them locally to folks from the port, and "exports" them to Yemen, Saudi Arabia and other Middle Eastern countries. 19 different beers make this THE place to find ber in Djibouti, although with Tusker and St George as the only interesting ones, that’s not saying much. Still, desperate beer searches call for desperate measures. They also have a very wide variety of alcohols, the most interesting of which are from the Caribbean, Russia and South Africa.“ (www.ratebeer.com/Places/PlaceRatingsByCity.asp?City=djibouti&CountryID=60)

Ook op www.ratebeer.com/country/djibouti/60/ zijn geen Djiboetinese bieren vermeld...

There are 48 countries in Asia today, according to the United Nations (www.worldometers.info/geography/how-many-countries-in-asia/). Er zijn geen Aziatische landen die met een D beginnen... (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Asian_countries_by_GDP)

Dus geen Aziatische landen met een D, geen brouwerij in Djiboeti en Haïti en Dominicaanse Republiek zijn ook niet de fijnste landen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten