Translate

Zoeken in deze blog

vrijdag 19 mei 2017

AGP

Met een Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats mag u accijnsgoederen onder schorsing van de accijns ontvangen in, voorhanden hebben in en verzenden uit uw accijnsgoederenplaats.
Met een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats mag u (naast ontvangen, voorhanden hebben en verzenden) accijnsgoederen ook vervaardigen in uw accijnsgoederenplaats.
De vergunningen gelden voor één van de volgende soorten accijnsgoederen:
minerale oliën
bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten
tabaksproducten, andere dan ruwe tabak, pruim- en snuiftabak
Hebt u één van de bovengenoemde vergunningen? Dan moet u bij het gebruik van deze vergunning de regels van de accijnswetgeving naleven.
In uw vergunning kunnen specifieke goedkeuringen of toestemmingen staan. Deze komen niet aan bod in deze algemene informatie over regels en procedures uit de accijnswetgeving.
...
U mag vanuit uw accijnsgoederenplaats geen accijnsgoederen
rechtstreeks aan een gebruiker leveren. In artikel 18 van de
Uitvoeringsregeling accijns staan echter een aantal plaatsen van
waaruit u, onder bepaalde voorwaarden, wel aan gebruikers mag
leveren.
...
U moet in uw accijnsgoederenplaats een minimumhoeveelheid
accijnsgoederen hebben. De hoeveelheid is afhankelijk van de
soort accijnsgoed. In artikel 17 van de Uitvoeringsregeling staan
de hoeveelheden per soort accijnsgoed.
Hebt u een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats?
Dan geldt deze minimumhoeveelheid niet.
...
Hebt u een Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats? Dan mag u
accijnsgoederen niet zo opnieuw verpakken of vermengen dat de
samenstelling verandert. U mag ook geen accijnsgoederen
vervaardigen. Wilt u dit toch doen? Dan moet u een Vergunning
vervaardiging in een accijnsgoederenplaats aanvragen.
Hebt u een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats? Dan
kunnen de handelingen voor het vervaardigen van een accijnsgoed
daar specifiek in staan...Accijnsgoederen kunnen verloren gaan door overmacht of een
ongeluk tijdens het vervaardigen, ontvangen, opslaan, uitslaan
of verzenden. U moet verlies van accijnsgoederen direct melden
bij de Douane:
Vul hetFormulier Kennisgeving Douane in. U kunt dit formulier downloaden van de internetsite van de Douane (www.douane.nl).
Fax hetFormulier Kennisgeving Douane naar het Customs Control Centre in Rotterdam of Schiphol (http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/informatie_gebruik_vergunning_acc_goederenplaats_acc0901z12fd.pdf)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten