Translate

Zoeken in deze blog

zaterdag 29 april 2017

CO2 Alarm

Arbo-regels voor opslag van koolzuur
De Arbowet heeft een beleidsregel om verstikking of bedwelming te voorkomen als kooldioxide (of koolstofdioxide) onverhoopt vrijkomt.
De regels voor ruimten met flessen van meer dan 3 kilo luiden als volgt:
In ruimten met een inhoud kleiner dan 100 m³ waar koolzuur opgeslagen ligt, dient de luchtverversing van de totale inhoud van de ruimte tenminste vier keer per uur te bedragen.
In ruimten met een inhoud groter dan 100 m³ waar koolzuur opgeslagen ligt, dient de luchtverversing van de totale inhoud van de ruimte tenminste twee keer per uur te bedragen.
Kan aan bovenstaande eisen niet worden voldaan, dan moet het kooldioxide-gehalte permanent gemeten worden via een vast opgestelde detector.
Deze detector moet voorzien zijn van een CE-goedkeuring en twee meetpunten hebben:
Een vooralarm dat in werking treedt wanneer de kooldioxide-concentratie 1,5 volumeprocent bedraagt.
Een hoofdalarm dat in werking treedt wanneer de grens van 3,0 volumeprocent wordt overschreden.
Indien de laatste grens wordt overschreden mag de desbetreffende ruimte alleen worden betreden met onafhankelijk werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen (www.khn.nl/arbeidsomstandigheden/arbo-regels-voor-opslag-van-koolzuur).

Wat betekent dit voor u?
Zorg ervoor dat de ruimte, waar u koolzuurcilinders heeft opgesteld, tenminste volgens bovenstaande regels wordt geventileerd.
Maakt u al gebruik van een mechanische ventilator, controleer dan de werking. De capaciteit staat veelal op de ventilator vermeld. Zo niet, neem dan contact op met uw installateur.
Blijkt de ventilatie niet aan de normen te voldoen, denk dan aan de plaatsing van een ventilator met een grotere capaciteit.
De aanzuigopening voor de ventilatie dient op 25 cm van de vloer geplaatst te zijn. Koolzuur is zwaarder dan lucht en vormt bij lekkage een laag dicht bij de grond.
Wanneer de bouwkundige situatie mechanische ventilatie niet mogelijk maakt, ga dan na of u een alternatieve opslagruimte in gebruik kunt nemen.
Wanneer u niet kunt voldoen aan bovenstaande normen, zult u een vast opgestelde detector moeten aanschaffen. Neem hiervoor contact op met uw drankenhandel of brouwerij. Zij kunnen u verder adviseren ten aanzien van de aanschaf van een detector (www.khn.nl/arbeidsomstandigheden/arbo-regels-voor-opslag-van-koolzuur).

Alternatief voor kleingebruik:
De regel geldt bij gebruik van flessen van 3 kilo of meer. U kunt natuurlijk ook flessen van 2 kilo gebruiken en de reservefles in een andere ruimte opslaan. U hoeft dan geen alarm-detectie te plaatsen. Uiteraard moet de ruimte wel voldoende geventileerd zijn.
Zowel bij de mechanische ventilatie als bij een detector dient u schriftelijk, middels een aanhangsel bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie, te kunnen aantonen dat voldaan is aan de wettelijke eisen (www.khn.nl/arbeidsomstandigheden/arbo-regels-voor-opslag-van-koolzuur).

Tips
Verminder het aantal koolzuurcilinders tot een voor u handelbaar minimum. Dit scheelt u statiegeld.
Bent u grootverbruiker (wekelijks een 10 kg cilinder ofwel 500 hl bier op jaarbasis), denk dan eens aan een minitank. Plaatsing is mogelijk op basis van een bruikleenovereenkomst. Voor meer informatie: Nederlandse Koolzuur Centrale 046-4523512.
De Groothandel voor Dranken en Horecabenodigdheden (GDH) heeft een nieuwe versie van de koolzuur-informatiekaart ontwikkeld die via uw drankenhandel verkrijgbaar is.
Raadpleeg de Veiligheidsinformatiekaart - Werken met koolzuur in de horeca (www.khn.nl/arbeidsomstandigheden/arbo-regels-voor-opslag-van-koolzuur).

Sinds 1 maart 2001 gelden nieuwe, aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas ofwel kooldioxide (CO2).
Aanleiding voor de nieuwe regels is dat de Arbeidsinspectie in de horeca regelmatig op moeilijk ventileerbare opslagruimtes of bierkelders stuit, waarin één of meerdere koolzuurcilinders zijn opgeslagen en/of deel uitmaken van een bier tapinstallatie.
De nieuwe regelgeving geldt voor betreedbare ruimten waarin 1,0 kilogram of meer koolzuurgas wordt opgeslagen.
In onvoldoende geventileerde kelders of opslagruimtes moet met een vast opgestelde koolzuurdetector het koolzuurgehalte in de lucht permanent worden gemeten middels een CO2 detector.  Wij bieden hiervoor een basispakket aan die eenvoudig op een 230 volt stopcontact aangesloten kan worden. eventueel kan als optie een extra alarmunit geplaatst worden als de ruimte vanaf twee zijde bereikbaar is. het alarm moet namelijk hoor en zichtbaar zijn vanaf alle toegangswegen. deze extra alarmunit kan u natuurlijk ook elders zo als achter de bar plaatsen (www.horepa.nl/co2_alarm.htm).

Sinds 1 maart 2001 gelden nieuwe, aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas ofwel kooldioxide (CO2)
De hoofdpunten uit de nieuwe regelgeving: 
      - Het plaatsen van koolzuurdetectoren 
      - Aandachtspunten voor het omgaan met koolzuurcilinders 
Aanleiding voor de nieuwe regels is dat de Arbeidsinspectie in de horeca regelmatig op moeilijk ventileerbare bierkelders stuit, waarin één of meerdere koolzuurcilinders zijn opgeslagen en/of deel uitmaken van een biertapinstallatie.
De nieuwe regelgeving geldt voor betreedbare ruimten waarin 3,0 kilogram of meer koolzuurgas wordt opgeslagen. 
In onvoldoende geventileerde kelders moet met een vast opgestelde koolzuurdetector het koolzuurgehalte in de lucht permanent worden gemeten. Wanneer voldoet ventilatie niet aan de regels? Als een ruimte kleiner dan 100 m3 minder dan 4x per uur van frisse lucht wordt voorzien en een grotere ruimte minder dan 2x per uur. Ook als ventilatie plaatsvindt boven 25 cm van de vloer, voldoet de ruimte niet aan de regels (www.canuck.nl/koolzuurdetectie.htm).

Sinds 1 maart 2001 gelden voor Nederland nieuwe, aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas, kooldioxide, CO2 of R744
Sinds 9 maart 2014 gelden voor België nieuwe, aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas, koolstofdioxide, CO2 of R744 (http://koolzuurgasdetectie.nl/nl/co2-detectie-voor-nl-be-horeca-verplicht-i-4).

Algemene aandachtspunten bij het omgaan met koolzuurcilinders:
  - Koolzuurgas is verstikkend in hoge concentraties. Adem het gas niet in.
  - Plaats een lekkende cilinder buiten
  - Gebruik cilinders bij voorkeur staand en in een geventileerde ruimte
  - Sluit cilinders niet aan zonder een reduceerventiel.
  - Sluit de afsluiter na gebruik af.
  - Stel cilinders niet bloot aan warmtebronnen.
  - Ga niet zelf repareren, maar schakel deskundigen in (www.canuck.nl/koolzuurdetectie.htm).

Waarom moet er CO2 detectie geplaatst worden.
Koolzuurgas is niet giftig maar het drukt wel de normale "lucht" zoals wij die inademen uit bijvoorbeeld een kelder, koelcel of "ruimte" waardoor er alleen nog maar koolzuurgas is en geen lucht meer. Een vergelijkbare situatie kunt u zich voorstellen als de kelder of koelcel helemaal vol zou staan met water, ook daar kunt u niet ademen terwijl water toch ook niet giftig is. Water ziet u echter wel en u zult de kelder niet in gaan. Koolzuurgas ziet en ruikt u niet, vandaar de koolzuur detector of gas detectie apparatuur, om u te beschermen (http://koolzuurgasdetectie.nl/nl/co2-detectie-voor-nl-be-horeca-verplicht-i-4).

Arbo Wet
Aanleiding voor de nieuwe regels is dat de Arbeidsinspectie in de horeca regelmatig op moeilijk ventileerbare bierkelders stuit, waarin één of meerdere koolzuur of kooldioxide cilinders zijn opgeslagen en/of deel uitmaken van een biertapinstallatie. De nieuwe regelgeving geldt voor betreedbare ruimten waarin 1,0 kilogram of meer koolzuur gas wordt opgeslagen. Dit zijn dus vrijwel alle bierkelders en koelcellen. Daarbij maakt het voor de wetgever niet uit of of er in die kelder, koelcel of "ruimte" koolzuur wordt gebruikt of niet. Zodra er opslag is van meer dan 1 kg koolzuur of lopen de koolzuur of kooldioxide leidingen "alleen maar" door de kelder, koelcel of "ruimte" is een CO2 detector of koolzuurgas detectie verplicht.
Wat moet er beveiligd worden
Betreedbare ruimten en werkplaatsen die gevaarlijk kunnen worden bij lekkage van R744, CO2 of koolzuur gas zoals kelders en hermetisch afgesloten ruimten zoals koelcellen, werk en motorruimten bij koelingen, vriezers
Waar moet er beveiligd worden
- Horeca met bier tap en of postmix installaties in kelders en/of koelcellen
- Brouwerijen en wijnpakhuizen het beveiligen van garing en opslagruimten omdat daar CO2 of koolzuurgas ontstaat en vrijkomt.
- Moderne koelingen en vriezers met koude middel koolzuurgas CO2 ook wel bekend als R744
- Reinigingsmachines met CO2 koolzuur droogijs sneeuw of ijspellets, hierbij zijn de werkruimtes en straalkabines te beveiligen
- CO2 of koolzuur vulstations, lekkage van afsluiters en vulmachines
- Levensmiddelen verpakkingsstations, beveiliging van de werkplaatsen en tank opslag ruimten
Waarmee moet er beveiligd worden
In onvoldoende geventileerde kelders moet met een vast opgestelde CO2 detectie, koolzuur-gas detector of kooldioxide detector het koolzuur gas gehalte in de lucht permanent worden gemeten en gesignaleerd zodra er een gevaarlijke situatie ontstaat.
De signalering moet buiten, vóór het betreden van de te-beveiligen ruimte kunnen worden bekeken en bediend. Dus vóór de kelderingang, motorruimte of koelcel.
Wanneer voldoet ventilatie niet aan de regels?
 - Als het ventilatie systeem niet gecertificeerd is. (dus geen bouwmarkt ventilator)
- Als een ruimte kleiner dan 100 m3 minder dan 4x per uur van frisse lucht wordt voorzien of een grotere ruimte minder dan 2x per uur.
- Ook als ventilatie plaats vindt hoger dan 25 cm van de vloer, voldoet de ventilatie niet aan de regels.
Ga geen discussie aan die u toch verliest, denk aan de veiligheid van uw personeel, leveranciers en U zelf, koolzuur gas is echt dodelijk (http://koolzuurgasdetectie.nl/nl/co2-detectie-voor-nl-be-horeca-verplicht-i-4).

KUNDOXT CO2 CONTROL
- De KUNDO xT CO2 detectie of wel koolzuur gas detectoren zijn wettelijk voorzien van een voor-en hoofdalarm.
- Het vooralarm treedt in werking als de R744, CO2 concentratie in de beveiligde ruimte de grens van 1,5 volume% overschrijdt.
- Het hoofdalarm van de CO2 detectie gaat af als de R744, CO2 of koolzuur gasconcentratie in de ruimte het niveau van 3 volume% (60000 mg/m3) overstijgt.
- Een Kundo XT CO2 detectie of koolzuurgas detector vebruikt continue slechts een paar milli-Watt, een ventilator gebruikt vele honderden Watt's per dag.
Optioneel
- Kundoxt CO2 detectie kan optioneel eenvoudig uitgerust worden met een tweede toegangsbeveiliging bv voor een tweede kelder ingang. Als er een tweede ingang is is het een verplichting!
- KundoXt CO2 detectie kan optioneel (ook later) uitgerust worden met een schakelkastje wat bij een voor of hoofdalarm een ventilator (mag bouwmarkt zijn) aanschakeld om de beveiligde ruimte te ventileren (http://koolzuurgasdetectie.nl/nl/co2-detectie-voor-nl-be-horeca-verplicht-i-4).

Wettelijk verplicht onderhoud
Om goede werking van de detectoren te waarborgen schrijven de regels periodiek onderhoud en deskundige controle voor. Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen. Of u let zelf op en wisselt eenvoudig na elke 4 jaar de Kundo-Xt sensor. Een goedkopere "ruilsensor" met 4 jaar garantie (http://koolzuurgasdetectie.nl/nl/co2-detectie-voor-nl-be-horeca-verplicht-i-4).

De PGS15 regels gelden voor alle opslag van hervulbare gasverpakkingen van klasse 2 van het ADR met een opgetelde hoeveelheid groter dan 125 liter waterinhoud. Deze verpakkingen moeten in een daarvoor bestemde opslagvoorziening opgeslagen worden, waarbij geen andere goederen aanwezig mogen zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
De opslag moet bij voorkeur in de buitenlucht gebeuren en geldt voor zowel volle als lege gasflessen met de volgende gevaareigenschappen: verstikkend, oxiderend en/of brandbaar. En verder de volgende specifieke gassen: samengeperste lucht, ammoniak (giftig/bijtend), koelgassen en ethyleenoxide (giftig/brandbaar). Voor koolzuurgassen gelden in de horeca aanvullende beleidsregels van de Arbeidsinspectie voor de opslag van koolzuurcilinders.
Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaareigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen. Brandbare en brandbevorderende gassen mogen zonder scheidingswand naast elkaar opgeslagen worden omdat de kans dat twee gasflessen tegelijkertijd zullen falen, de gassen met elkaar vermengen en worden ontstoken verwaarloosbaar wordt geacht (www.gasflesopslag.nl/informatie/regelgeving).

Materiaal en positie
Voor opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 meter tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering en van tenminste 7,5 meter tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.
De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende vloer of die van aangrenzende ruimten. Deze vloer moet vlak zijn en vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open opslagvoorziening moet de vloer afwaterend zijn en er mag zich geen gas kunnen verzamelen onder deze vloer.
De buiten-opslagvoorziening moet van niet brandgevaarlijk materiaal vervaardigd zijn, maar hoeft geen dak te hebben, omdat weersinvloed een verwaarloosbaar risico is. De locatie van de gasflesopslag buiten moet ongeacht het gassoort aan de onderstaande afstandsregels voldoen  (www.gasflesopslag.nl/informatie/regelgeving).

PGS15 geldt niet voor ... aangesloten koolzuurcilinders van biertaps (www.gasflesopslag.nl/informatie/regelgeving).

koolzuurcilinder: een hervulbare cilinder, bestemd voor vervoer en opslag van kooldioxide, met een opslagcapaciteitvan meer dan 1000 gram vloeibare kooldioxide;
koolzuurpatroon: een hervulbare cilinder uitsluitend te gebruiken voor thuistapinstallaties voor bier, frisdranken en/of waters met een opslagcapaciteit tussen de 250 gram en 1000 gram vloeibaar kooldioxide; (http://wetten.overheid.nl/BWBR0014231/2003-04-01)

Ook desinfecteermiddelen voor het onderhoud van zwembaden zoals natriumhypochloriet (chloor) en zuren zijn gevaarlijke stoffen. Evenals koolzuur en stikstof dat is opgeslagen in cilinders voor het tappen van bier, is een gevaarlijke stof....  Bij gebruik of opslag van koolzuur en stikstof bestaat de
kans op lekkage van de cilinders. Een hoge dosis kooldioxide in een ruimte kan mensen bedwelmen of verstikken. Bij zwembaden worden chemicaliën zoals natriumhypochloriet en zwavelzuur gebruikt om te desinfecteren. Door verkeerde dosering of menging van deze chemicaliën kan chloorgas ontstaan dat zeer giftig is. (https://mfhoreca.nl/wp-content/uploads/2015/10/Werkgevers-Risicos-In-De-Horeca.pdf).

De wet stelt eisen aan de ventilatie van de ruimte waarin koolzuurflessen van 3 kilo of meer worden opgeslagen. Is de ruimte kleiner dan 100 kubieke meter, dan moet u de lucht vier keer per uur helemaal verversen. Is de ruimte groter dan 100 kubieke meter, dan moet u de totale luchtinhoud twee keer per uur verversen. Voor luchtverversing gebruikt u een mechanische ventilator die voldoende capaciteit heeft en een afzuigopening bij de bodem.
Het kan nodig zijn om het koolstofzuurgehalte voortdurend te meten met een vaste detector.
De detector moet Europees goedgekeurd zijn (CE-keuring) en een vooralarm en een hoofdalarm hebben. Als het hoofdalarm afgaat, mag alleen nog iemand naar binnen met onafhankelijk werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen. Bij (hotel)zwembaden is het van belang dat het natriumhypochloriet gescheiden is van het zuur en dat vermenging van beide stoffen wordt voorkomen in verband met vorming van het giftige chloorgas.
Richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen kunt u vinden in de PGS 15 (voor gevaarlijke stoffen in emballage). De (opslag)ruimtes moeten zijn voorzien van ventilatieroosters of op ander wijze geventileerd worden.
(https://mfhoreca.nl/wp-content/uploads/2015/10/Werkgevers-Risicos-In-De-Horeca.pdf).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten