Translate

Zoeken in deze blog

donderdag 26 november 2015

De wetgeving van de Europese Unie vereist dat je bezoekers uit de Europese Unie informatie geeft over het gebruik van cookies op je blog

De wetgeving van de Europese Unie vereist dat je bezoekers uit de Europese Unie informatie geeft over het gebruik van cookies op je blog. In veel gevallen vereist deze wetgeving ook dat je toestemming van gebruikers verkrijgt. 
Als service aan jou hebben we een melding aan je blog toegevoegd met een uitleg van het gebruik van bepaalde Blogger- en Google-cookies door Google, waaronder het gebruik van Google Analytics- en AdSense-cookies. 
Je bent ervoor verantwoordelijk te controleren of deze melding daadwerkelijk werkt voor je blog en of deze wordt weergegeven. Als je andere cookies gebruikt, bijvoorbeeld door functies van derden toe te voegen, werkt deze melding mogelijk niet voor jou.

Wat zijn cookies?

Almost everyone loves cookies, right? Chocolate Chip, Oatmeal, Sugar; everyone has a favorite. Well, there is one type of cookie you won’t find in an oven. Today, many web sites on the internet can use "cookies" to keep track of passwords and usernames and track the sites a particular user visits (Cookiecentral.com). But, the use of cookies to track user’s browsing habits is becoming a concern of many internet users. These concerned people are beginning to think of cookies as an invasion of privacy. Companies with web sites can use cookies to track what sites you visit frequently and then select specific ad banners to send to you on the web while surfing (Cookiecentral.com). Electronic Frontier Foundation’s program director, Stanton McCandlish points out, "The potential problem is that companies without a sense of ethics could be doing [the] same thing and selling addresses to offline marketers" (news.cnet.com). The government should realize the hazards of internet cookies and enforce a ban on their use (www.public.iastate.edu/~rhetoric/105H16/copa/aescopa.html).
(www.allaboutcookies.org/privacy-concerns/)

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
We gebruiken cookies voor allerlei doeleinden. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor SafeSearch te onthouden, om de advertenties die u te zien krijgt relevanter voor u te maken, om te tellen hoeveel bezoekers we op een pagina ontvangen, om u te helpen u te registreren voor onze services en om uw gegevens te beschermen.
U kunt een lijst bekijken van de typen cookies die Google gebruikt en lezen hoe Google en onze partners gebruikmaken van cookies in advertenties. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw privacy beschermen bij ons gebruik van cookies en andere informatie (www.google.com/policies/technologies/cookies/).

Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.
...
Cookies kunnen gebruikt worden voor:
het onthouden van loginnaam of instellingen
het vergaren van surfinformatie (profiling)
het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie)
Een cookie hoeft niet veel data te bevatten. Als het cookie een unieke sleutel bevat, dan kan de server onder die sleutel alle verdere gegevens over de betreffende gebruiker c.q. webbrowser zelf bewaren en oproepen wanneer het cookie in een volgende sessie verschijnt.
...
Het doel van een bepaald soort cookies, genaamd tracking cookies, is het verzamelen van informatie over websurfers.
Dit gaat als volgt:
Men bezoekt een website (laten we deze website A noemen) die reclame in de pagina heeft. Deze reclame is meestal afkomstig van de website van een advertentiebureau en deze website kan ook cookies opslaan.
Later komt men op een andere website (website B), die van ditzelfde advertentiebureau gebruik maakt om reclame weer te geven, dus kan de advertentie-website het eerder geplaatste cookie opvragen.
Hierdoor kan men dan te weten komen dat de gebruiker ook naar website A geweest is en de inhoud van de reclame daaraan aanpassen. Als het aantal sites waar dit advertentiebureau actief is groot genoeg is kunnen er gebruikersprofielen gemaakt worden.(https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)).

An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie or simply cookie, the latter which is not to be confused with the literal definition), is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while the user is browsing that website. Every time the user loads the website, the browser sends the cookie back to the server to notify the website of the user's previous activity.
...
The term "cookie" was derived from the term "magic cookie", which is a packet of data a program receives and sends back unchanged. Magic cookies were already used in computing when computer programmer Lou Montulli had the idea of using them in web communications in June 1994 (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).

Cookies zijn voor het eerst in Netscape 1.0 geïntroduceerd. Internet Explorer ondersteunde cookies pas vanaf versie 2.0.
Cookies werden pas zichtbaar voor internetgebruikers toen de Amerikaanse computerprogrammeur Lou Montulli in Netscape 3 een optie had laten inbouwen, die gebruikers in staat stelde om gewaarschuwd te worden wanneer er geprobeerd werd een cookie te plaatsen. Adverteerbureaus ontdekten het cookie ook en gebruikten het voor profiling.
In 1997 kwam er een voorstel dat browsermakers aanmoedigde om het gebruik van cookies inzichtelijker te maken voor de gebruiker. Het gevolg hiervan was dat de gebruiker vanaf toen kon instellen in welke mate cookies geaccepteerd mogen worden en of aan de gebruiker gevraagd moet worden of een cookie geaccepteerd mag worden. Dit was om het eerder genoemde profiling tegen te gaan want als gebruikers de cookies van een internetadvertentiebureau niet accepteren kan een internetadvertentiebureau geen profile samenstellen.
Cookies kwamen pas echt in opspraak toen DoubleClick, een internetadvertentiebureau, een bedrijf overnam met een grote klantendatabase. DoubleClick wilde de naamsgegevens koppelen aan de profiles van surfers en was van plan deze gegevens te verkopen. Deze combinatie van naamsgegevens en profile is heel aantrekkelijk voor marketingbedrijven, want zij kunnen hiermee advertenties gericht naar iemand sturen, waardoor er meer geld voor een advertentie gevraagd kan worden. Onder druk van verschillende privacy-organisaties heeft DoubleClick de gegevens niet verkocht (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)..

In 2002, the European Union launched the Directive on Privacy and Electronic Communications, a policy requiring end users’ consent for the placement of cookies, and similar technologies for storing and accessing information on users’ equipment. In particular, Article 5 Paragraph 3 mandates that storing data in a user’s computer can only be done if the user is provided information about how this data is used, and the user is given the possibility of denying this storing operation.
Directive 95/46/EC defines "the data subject’s consent" as: “any freely given specific and informed indication of his wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data relating to him being processed”. Consent must involve some form of communication where individuals knowingly indicate their acceptance.
In 2009, the policy was amended by Directive 2009/136/EC, which included a change to Article 5, Paragraph 3. Instead of having an option for users to opt out of cookie storage, the revised Directive requires consent to be obtained for cookie storage.
In June 2012, European data protection authorities adopted an opinion which clarifies that some cookie users might be exempt from the requirement to gain consent...(https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet[4] (in de volksmond "Cookiewet") is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Dit kan via een privacystatementpagina. Daarnaast moet elke bezoeker vanuit Nederland vooraf eenmalig expliciet toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Toestemming vragen kan via een pop-up of een balk bovenaan de website met een knop "Ik geef toestemming" (ev. de optie "Ik geef geen toestemming"). Het verwijzen naar hoe cookies achteraf te blokkeren zijn via de browser is niet voldoende.
Voor technisch noodzakelijke cookies, zoals een winkelmandje of een inlogformulier, is geen toestemming vereist. Voorbeelden waarvoor wel toestemming is vereist zijn: Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter enz. Zonder toestemming mogen er geen cookies worden geplaatst en is het aan de eigenaar van de website om die functionaliteiten te blokkeren, of de gehele website te blokkeren (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)).

For those not familiar with the internet type of cookie, http://www.cookiecentral.com/ provides the definition of a cookie and some of the ways they are used. The site states, "a ‘cookie’ is a small piece of information sent by a web server to store on a web browser so it can later be read back from that browser." When you visit a cookie-using site on the web, that site will save a small text file in your browser’s folder or directory. This file will tell them who you are if you ever visit their site again. The site goes on to explain in more detail the different areas where a cookie can be used. The various tasks that can be performed by a cookie listed include online ordering, targeted marketing, user ID’s, and site personalization. It is true that there are some beneficial uses of cookies. For example, personalizing a certain site for what you would like to see every time you pull up that page. However, there are many more ways that cookies could be used unethically.
There have not been any specific reports of "cookie fraud" on the internet, but there are certainly many opportunities for it. As soon as someone attempts to keep records or use tracking devices on other people, privacy rights come up. Marketing firms on the internet use cookies to collect data about users’ preferences to choose what internet advertisements should be used on the websites a particular user will pull up. For example, if somebody pulls up a site that gets its advertisement banners from one of these marketing firms, this "third party server" then requests that a cookie be set on the user’s hard drive. This, in turn, places an advertisement banner on the original page that is specific to the viewer’s interests and tastes. The server’s goal would be to use targeted ads to generate better return and to increase the variety of banners a user would see. The user would not see many banners over and over that are of no interest to them. This may be a benefit to some people, but for others it is seen as an invasion of privacy that they have no control over (Cookiecentral.com) (www.public.iastate.edu/~rhetoric/105H16/copa/aescopa.html).

...het recht "om te worden vergeten"?
Het recente arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft aanzienlijke gevolgen voor zoekmachines in Europa. Het Hof heeft bevonden dat bepaalde gebruikers het recht hebben zoekmachines (zoals Google) te vragen resultaten te verwijderen voor zoekopdrachten waarin de naam van de betreffende persoon voorkomt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de weergegeven resultaten ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of bovenmatig zijn.
Sinds 13 mei 2014, de datum waarop dit arrest werd gepubliceerd, hebben we non-stop gewerkt om hieraan te voldoen. Dit is een ingewikkeld proces, omdat we elk afzonderlijke verzoek moeten evalueren en de rechten van de individu om controle over zijn of haar persoonlijke gegevens uit te oefenen in evenwicht moeten brengen met het recht van het publiek om op de hoogte te zijn van bepaalde informatie en deze te distribueren.
Als u een verwijderingsverzoek heeft, gelieve dit webformulier in te vullen. U ontvangt een automatisch antwoord om te bevestigen dat we uw verzoek hebben ontvangen. Vervolgens evalueren we uw verzoek. Dit kan enige tijd duren omdat we al veel van dergelijke verzoeken hebben ontvangen. Voor de evaluatie van uw verzoek bekijken we of de resultaten verouderde informatie over uw privéleven bevatten. We bekijken ook of het van openbaar belang is om informatie in onze zoekresultaten te behouden, bijvoorbeeld als de informatie betrekking heeft op financiële oplichting, beroepsfouten, strafrechtelijke veroordelingen of uw openbaar gedrag als overheidsfunctionaris (verkozen of niet-verkozen). Dit zijn moeilijke beslissingen en, als private organisatie, bevinden we ons mogelijks niet in een goede positie om een beslissing over uw zaak te nemen. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming (www.google.com/policies/faq/).

An example of how much a cookie can reveal about you can be found by visiting http://www.privacy.net/analyze. I visited this page and I was amazed at what the site knew about my computer in general. It showed my domain, whom to contact at Iowa State about my internet service including all the phone and fax numbers, how my domain is configured and who owns the network I am using. This information was provided to me in a matter of minutes. I had not clicked on any ads or links and I had not answered any surveys or questionnaires given by the website. Keep in mind that this information was provided by a website that is concerned with privacy on the World Wide Web. What they show you when you download that page is what they can know about you by using ethical data collecting methods (www.public.iastate.edu/~rhetoric/105H16/copa/aescopa.html).

Internet privacy advocates object to cookies for a wide variety of reasons. First among them, succinctly put by Viktor Mayer-Schonberger is that "the cookie is stored in the user's computer without her consent or knowledge" (Mayer-Schonberger). Before the upgrades of popular browsers like Netscape and Microsoft Internet Explorer, cookies were placed anonymously and without alerting the user. Next, information from the cookie was transmitted to the website, again without the user's knowledge. (ibid) With browser upgrades users may be alerted to when they are being offered a cookie, but the formatting of the information may tell the user little about what is actually being stored.
...
Concerns have been raised about the possibility of cookies being written that would allow access to other information that the user has stored. Cookie programming "has many times been found to contain gaping security holes. At one point in its development it allowed access to your e-mail address as you had it specified in your Netscape/MSIE preferences file" (Robulack).
...
The most pressing issue concerning cookies, more than possible hardware invasions and general unease with the placing of files on user hard drives by third parties is the concern of user privacy and the potential for abuse. Advertisers and webmasters are currently using cookies to develop detailed profiles of users and their browsing habits. Each click on a particular type of advertisement or page in a website is added to the profile maintained by the maintainer. For the time being this information is primarily used for website design and the placement of banner advertisements, but the possibility also exists for these profiles to be sold and resold to other commercial interests (Roubulack). This could lead to deeper incursions into personal privacy, because if any one of the cookie-maintainers links a user identity to their cookie ID, then that information could also be resold. "...once your identity becomes known to a single company listed in your cookies file, any of the others might know who you are every time you visit their sites.
...
While this might at first seem to be only a nuisance, which would probably lead only to a serious increase in "targeted" junk paper mail or e-mail, there are more serious concerns for potential abuse. ...might find themselves subjected to harassment from special-interest groups" (Dyrli, 20). This possibility has sinister overtones, given the wide variety of information available on the Internet, and the disparate individuals who maintain websites. The possibility of such abuse of information is not impossible, ...If any form of identification were linked to these profiles it might prove a serious invasion of user privacy, not unlike the records of public library patrons.

A closely related possibility is that user information could be resold to non-advertising entities, and possibly used in ways that advertisers had not intended. An extreme, but not impossible scenario was put forth by David Christle:

...if you visited a number of sites that advertise alcohol...and you end up on a list that your insurance company purchases. The list compiled from a variety of Internet sites shows your name as someone who frequents sites that promote alcohol, or at least as someone who is a prime prospect for alcohol sales. They raise your premiums on a profile that has been built about you based upon the sites you visit on the Internet.
Someone assumes this is an accurate profile...and acts upon this erroneous assumption...This scenario may never happen but the door has been opened...Just ask anyone who has been victimized by an inaccurate credit report. It is an extreme example, but does point up a disturbing prospect for abuse (www.cookiecentral.com/ccstory/cc3.htm).

Computers 'zien' foto's en video's niet op dezelfde manier als mensen. Wanneer u naar een foto kijkt, ziet u wellicht uw beste vriendin voor haar huis staan. Vanuit het perspectief van een computer is diezelfde foto simpelweg een hoop gegevens die worden geïnterpreteerd als vormen en informatie over kleurwaarden. Hoewel een computer niet als u reageert bij het bekijken van die foto, kan een computer worden getraind om bepaalde patronen van kleuren en vormen te herkennen. Een computer kan bijvoorbeeld worden getraind om de algemene patronen van vormen en kleuren te herkennen waaruit een digitale afbeelding van een gezicht is opgemaakt. Dit proces staat bekend als gezichtsdetectie en is de technologie waarmee Google uw privacy kan beschermen in services zoals Street View. Hierbij proberen computers gezichten van mensen te detecteren en te vervagen, die mogelijk in die straat stonden toen de auto van Street View voorbij reed (www.google.com/policies/technologies/pattern-recognition/).

Het idee dat onbekende advertentiebedrijven ongemerkt en zonder toestemming zoveel mogelijk informatie over internetgebruikers verzamelen, zien veel mensen als een inbreuk op hun privacy. Het is vooral vanwege 3rd-party-cookies in het algemeen en tracking-cookies in het bijzonder dat cookies een slechte naam hebben.
De onrust is waarschijnlijk wel terecht maar het is ook niet eerlijk om cookies overal de schuld van te geven. Ook cookies van derden hebben een nut. Het is soms nodig om binnen verschillende websites van dezelfde eigenaar informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld: Als je ingelogd bent op gmail.com, ben je ook ingelogd op google.com. Dat is handig; je kunt met één Google-account op alle Google diensten inloggen (www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-privacy/).

Google en veel van de websites en services die u gratis kunt gebruiken, worden gefinancierd met advertenties. We doen ons best om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn. Zo worden er geen pop-upadvertenties weergegeven op Google en sluiten we elk jaar de accounts van honderdduizenden uitgevers en adverteerders die ons beleid hebben geschonden, onder andere met advertenties die malware bevatten, advertenties voor namaakartikelen of advertenties die misbruik proberen te maken van uw persoonlijke gegevens (http://www.google.com/policies/technologies/ads/).

Cookies maken adverteren effectiever. Zonder cookies is het voor een adverteerder moeilijker zijn doelgroep te bereiken of erachter te komen hoeveel advertenties er zijn weergegeven en hoeveel klikken er zijn gegenereerd.
Veel websites, zoals nieuwssites en blogs, werken samen met Google om advertenties aan hun bezoekers weer te geven. In samenwerking met onze partners kunnen we om verschillende redenen cookies gebruiken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie te zien krijgt, om klikfraude te detecteren en tegen te gaan, en om advertenties weer te geven die waarschijnlijk relevanter zijn (bijvoorbeeld op basis van websites die u heeft bezocht).
We slaan een record van de advertenties die we weergeven, op in onze logboeken. Deze serverlogboeken bevatten doorgaans informatie zoals uw zoekopdracht, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren. Er zijn verschillende redenen waarom we deze gegevens bewaren. De belangrijkste reden is dat we onze services willen verbeteren en onze systemen veilig willen houden. We anonimiseren deze logboekgegevens door een gedeelte van het IP-adres (na negen maanden) en cookiegegevens (na achttien maanden) te verwijderen....Om onze partners te helpen hun advertenties en websites te beheren, bieden we allerlei producten aan, zoals AdSense, AdWords, Google Analytics en een groot aantal DoubleClick-services. Wanneer u een pagina bezoekt waarvoor een van deze producten wordt gebruikt, of dit nu op een van de sites van Google of van onze partners is, kunnen er verschillende cookies naar uw browser worden verzonden.
Deze cookies kunnen worden ingesteld via verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In sommige van onze advertentieproducten kunnen onze partners andere services gebruiken in combinatie met die van ons (zoals een service voor het meten en rapporteren van advertentieprestaties), en deze services kunnen hun eigen cookies naar uw browser verzenden. Deze cookies worden ingesteld via hun eigen domein. (www.google.com/policies/technologies/ads/).

Nu is dit geen internet-ICT-blog, maar een bierblog, dus hier volgen wederom wat Ctrl-Alt-C/Ctrl-Alt-V-voorbeelden:

Cookie Beer is een Belgisch bier. Het bier wordt gebrouwen door Brasserie d'Ecaussinnes te Écaussinnes. Cookie Beer is een goudblond speciaalbier met een alcoholpercentage van 8%. Het bevat aroma’s van kaneel en speculaas. In Vlaanderen wordt dit bier ook verkocht als Speculoos Bier (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_Beer).  Blond beer of 8% alc with the taste of a famous belgian cookie (speculoos) (www.beersofeurope.co.uk/ecaussinnes-cookie-beer,
www.ratebeer.com/beer/ecaussinnes-ultra-cookie-beer/46391/).Bier en koekjes blijken een goede combinatie:
Zie bijvoorbeeld Facebook en Beer Pairings for Girl Scout Cookies, Oreo's en bier,
Of wat te denken van recepten voor bierkoekjes, zoals ook te vinden op http://thebeeroness.com/ (op http://thebeeroness.com/ hebben ze echt veel (meer dan 12!) bierecepten om zelf te maken) en andere sites:


"1 1/4 cups room temperature beer...
Cream together the butter or margarine and the brown sugar. Cut in flour, baking soda and spice. Blend in beer slowly to form a soft dough." (http://allrecipes.com/recipe/10972/beer-cookies/)

White Beer Cookies
"2 bottles (12 ounces each) Belgian style white beer (recommended: Hoegaarden)....
Put the beer and honey to a medium saucepan and reduce over medium heat until you have about 1/3 cup of liquid. You will occasionally have to skim the foam off the top of the beer. You will know you have hit 1/3 of a cup of liquid as the liquid will suddenly begin to aggressively foam due to the high concentration of sugar (This looks different from foaming due to carbon dioxide, the bubbles are much larger with the sugar foaming). Let this reduction cool to room temperature...This recipe has no salt in it. I have found that because of the beer adding salt can make the cookies way too salty. The cookies should be a little crispy on the outside, and cake like on the inside."

"24 ounces Belgian white beer...
Reduce beer and honey in a medium saucepan over medium heat, skimming occasionally, until you have about 1/3 cup of liquid or when it begins aggressively foaming due to the increased sugar content. " (www.foodrepublic.com/recipes/belgian-white-beer-cookies-with-orange-icing/)

"⅓ cup brown ale beer...
In a stand mixer, cream together the butter and brown sugar. Add egg yolk and vanilla and mix until just combined. Add beer and mix again until just combined." (www.jennifermeyering.com/recipes/brown-sugar-beer-cookies/)

"6 ounces stout...
...In a medium bowl whisk together the flour, cocoa powders, salt, baking soda, baking powder and chocolate chips.
In a larger bowl beat the butter with the sugars until light and fluffy. Add the molasses, vanilla and egg and beat well.
Alternate the flour and the beer with the egg mixture until combined.
Chill the dough for about 30 minutes, or until it has firmed up enough to scoop out cookies...." (www.craftbeer.com/recipes/soft-stout-cookies)

"2/3 cup stout beer...
In large bowl, beat cookie ingredients with electric mixer on low speed until moistened; beat 1 minute longer on high speed. Drop batter by 2 tablespoonfuls 2 inches apart onto cookie sheets." (www.bettycrocker.com/recipes/triple-chocolate-stout-whoopie-pies/cd4213ad-c794-4130-80e7-8d6efebd0b8a)

"6 ounces stout...
Beat butter with sugars with a mixer using the paddle attachment until light and fluffy, about 3 minutes. Add vanilla and egg and beat to combine. With the mixer on low, add flour mixture in thirds, alternating with the beer. Beat just until combined. Fold in chocolate chips with a spatula."

"2 tablespoons stout beer...
Heat oven to 375°F. In large bowl, stir cookie mix, 1/2 cup butter, the egg and 2 tablespoons beer until soft dough forms. Stir in crushed pretzels." (www.bettycrocker.com/recipes/beer-and-pretzel-chocolate-chip-cookies/f918150c-1df7-4ee0-a900-ad10deba4b34)

"1 ¼ C Black Butte Porter...
Cream together the butter or margarine and the brown sugar. Cut in flour, baking soda and spice. Blend in beer slowly to form a soft dough then add chocolate chips and chopped walnuts. Drink remaining beer, of course!" (www.deschutesbrewery.com/recipe/chocolate-chip-and-walnut-cookies/)

"The Cravory bakery in Point Loma is offering “The IPA,” a cookie made with Ballast Point’s Dorado Double IPA, plus orange zest and caramel bits....The bakery says the beer is folded into the dough to give the cookie a bite dad won’t soon forget. The bakery describes the treat as having “just the right amount of beer and citrus to make you pucker.” (www.nbcsandiego.com/news/local/IPA-Craft-Beer-Cookie-for-Dad-The-Cravory-Point-Loma-306657771.html)

Spiced Orange IPA Cookie
"1 (12 ounce) Dogfish Head 90 Minute Imperial IPA...
Combine the beer and 2 tablespoons of the light brown sugar in a medium saucepan. Heat over medium-high heat, stirring often. Watch it closely and bring to a simmer, once it begins to simmer, reduce the heat slightly to prevent it from boiling over." (http://bevmothirstytimes.com/baking-with-beer-spiced-orange-ipa-cookie-recipe/)

Of wat te denken van Spent Grain Chocolate Chip Cookies of Bittersweet Hop Cookies?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten